Často kladené dotazy

Pokud se ještě rozmýšlíte

Kdo se může připojit do Skautské energie? Je pouze pro skauty?

Skautská energie je tu pro domácnosti, firmy, úřady, školy, sdružení vlastníků jednotek a další organizace. Nemusíte být skaut, stačí, když chcete ušetřit za energie. Pak je jen na vás, zda vám dělá radost, že nákupem elektřiny či plynu od nás podporujete české skautské oddíly. 

Je Skautská energie výhodná? Kde najdu aktuální srovnání cen energií na trhu?

Dlouhodobě se nám daří mít jedny z nejlevnějších cen na trhu. Důvěryhodných srovnávačů cen najdete na internetu několik. Doporučujeme například https://kalkulator.tzb-info.cz/.

Kolik stojí MWh?

Veškeré naše ceny najdete v aktuálním ceníku a v našich smlouvách vás nečekají žádné další skryté poplatky.

Jak dlouho trvá převod odběrného místa?

To záleží na podmínkách, za jakých jste uzavřeli předcházející smlouvu. Z naší strany děláme rychlé a jednoduché kroky pro to, abyste se naším zákazníkem mohl stát v nejbližším možném termínu. Více o změně dodavatele

Mám fotovoltaickou elektrárnu, mohu se také připojit do Skautské energie?

Ano, výkup fotovoltaiky (FVE) nabízíme prostřednictvím PRE za 600 Kč/MWh. V přihlášce uveďte vše relevantní do poznámky.

Chcete se přidat? Mohlo by se vám hodit následující

Jak se přihlásit do Skautské energie?

Přihlášení je jednoduché. Stačí vyplnit registrační formulář na stránce Chci ušetřit a poté přihlášku, kterou obratem dostanete e-mailem.

Co všechno musím uvést do přihlášky?

Abychom spolu mohli uzavtíř smlouvu, potřebujeme vaše kontaktní údaje, kopii vaší stávající smlouvy s dodavatelem a také plnou moc. Díky ní zařídíme vše ostatní za vás.

Jak a kdy mohu zažádat o zelenou elektřinu?

Nově u dodavatele Kolibřík energie je u elektřiny volba buď standardního tarifu nebo tarifu s garancí původu 100% z obnovitelných zdrojů (tzv. záruky původu). Každý zákazník má možnost volby. Máteli o zelenou elektřinu zájem, uveťte to v přihlášce nebo kontaktujte společnost Občanům, s. r. o.

Koupili jsme nemovitost, stěhuji se do pronájmu

Nově nabízíme, že přepis odběrného místa na Vás zajistí společnost Občanům. Standardně vyplňte přihlášku a do poznámky uveďte, že je třeba zajistit přepis odběrného místa a relevantní informace. Občanům Vás následně kontaktují a domluví potřebnou součinnost na zajištění přepisu odběrného místa na vás. Více informací o přihlášení nové nemovitosti. Další informace pro podnájemníky.

Přecházím ke Skautské energii, komu mám nahlásit stav měřidel?

Stav měřidel můžete nahlásit stávajícímu dodavateli (u kterého končíte) nejpozději do pěti dnů. Na tomto základě by Vám měl vystavit konečnou fakturu. Jestliže stav nenahlásíte, pak může dodavatel udělat odečet odhadem.

Co když nemám informace o stavu mého převodu do Skautské energie?

Kontaktujte s dotazem přímo partnerskou společnost Občanům s.r.o. (TGI) A to buď mailem (skautska.energie@setrimeobcanum.cz) nebo telefonicky 533 101 335. Nebudete-li mít odezvu nebo narazíte na problém, pak se ozvěte na energie@skaut.cz.

Co když nechci využít zprostředkovatelských služeb Občanům / TGI a chci si vše zařídit sám?

Doporučujeme využít služeb Občanům / TGI již od samého počátku. Nicméně pokud chcete, samozřejmě můžete vypovědět smlouvu s vaším stávajícím dodavatelem sám a Občanům / TGI kontaktovat až po tomto kroku – opět je nutné vyplnit a odeslat plnou moc a poslední výúčtování předchozího dodavatele (kvůli identifikaci odběrného místa). Je třeba počítat s tím, že Občanům / TGI si na vyřízení žádosti a přihlášení místa do Skautské energie vyhrazuje dva týdny. Vstup do Skautské energie zcela bez spolupráce s Občanům / TGI není možný.

Proč je nutné podepisovat při vstupu do Skautské energie plnou moc a kdo je zmocněncem?

Veškerý servis s projektem Skautská energie zajišťuje partner projektu – společnost Občanům, s. r. o. (resp. její partnerská společnost Terra Group Investment, a.s. ), která byla vybrána na základě výběrového řízení a Junák – český skaut s ní uzavřel smlouvu. Právě díky tomuto zprostředkování vám můžeme nabídnout veškerý servis a minimum starostí na vaší straně. Občanům / TGI zajišťuje servis s vypovězením smluv a převod k novému dodavateli a call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. Junák – český skaut samozřejmě dohlíží na to, aby Občanům / TGI nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Ozvali se Vám ze společnosti Občanům (TGC), potřebují doložit podklady k odběrnému místu

Může nastat situace, kdy společnost Občanům zjistí, že od Vás nemá všechny potřebné doklady, které jsou nutné ke zpracování přihlášky. Pokud se tak stane, upozorní Vás na neúplné nebo chybějící podklady/údaje a žádají o jejich doložení do 10 pracovních dnů. V případě nedoložení bude Vaše registrace do Skautské energie zrušena. Pokud byste se rozhodli své přihlášení aktualizovat (tedy znovuobnovit), pak stačí poslat potřebné dokumenty na mail kontrola@setrimeobcanum.cz s informací, že máte zájem o přihlášení do Skautské energie.

Jak mohu ukončit spolupráci, když nechci pokračovat ve Skautské energii?

Jste-li s vysoutěženými cenami spokojeni, nemusíte činit žádné kroky a smlouva Vám bude od 1. 1. 2021 převedena na nového dodavatele. Pokud s výherním dodavatelem a jeho cenami nesouhlasíte, můžete Skautskou energii opustit. Buď vypovědět plnou moc Občanům, s. r. o. (stačí volnou formou) nebo jim nahlásit ukončení pouze u některých vašich odběrných míst. Obojí můžete provést e-mailem na skautska.energie@setrimeobcanum.cz a vyžádejte si akceptaci vašeho požadavku. Máte-li již uzavřené smlouvy na budoucí dodávky, budete je muset vypovědět sami. To lze až do termínu 14 dní po zahájení dodávek. Pokud jste firma či organizace, tato lhůta ro vás neplatí. Ve vašem případě nelze již uzavřené smlouvy bez sankce vypovědět.

Ceny a kalkulačka výpočtu vaší útraty

Je Skautská energie opravdu nejlevnější?

Projekt Skautské energie je dlouhodobě nejlevnějším na trhu. Pro srovnání lze využít kalkulačku na tzb-info.cz. Projekt zároveň umožňuje organizaci Junák – český skaut získávat nemalé finanční prostředky na činnost a tím se stává naše organizace méně závislá na příspěvcích od státu. Za každou odebranou MWh získá Junák od dodavatele 25 Kč.

Kde mohu zjistit, kolik ušetřím, jaká by byla roční spotřeba ve Skautské energii?

Na našich stránkách je k dispozici on-line kalkulačka, která Vám vypočítá vaší předpokládanou útratu se Skautskou energií. Tu pak porovnejte s vaší současnou nebo jinou možnou. Pokud Vám kalkulačka vypočítá úsporu, která se Vám zdá nepřiměřeně veliká, případně nízká, pak je možné zaslat vyúčtování na adresu energie@skaut.cz a my Vám spočítáme roční spotřebu a úsporu.

Kolik ušetřím peněz se Skautskou energií?

To záleží především na výši vaší útraty. Je jasné, že když budete platit například elektřinu za pár žárovek v klubovně nebo kanceláři, tak nebude míra ušetřených peněz nikterak závratná. U plateb za energii domácností a základen však může být ušetřená částka už velmi znatelná. Útratu si snadno spočítáte v naší on-line kalkulačce nebo můžete využít například Kalkulátor cen energií na stránkách tzb-info.cz, který slibuje nezávislé porovnání dodavatelů elektřiny a plynu. V kolonce „Stávající dodavatel“ stačí vybrat položku „Individuální cenová nabídka“ a vepsat sem ceny ze Skautské energie. Kalkulačka následně porovná ceny s dostupnými veřejnými nabídkami. Skautská energie momentálně patří mezi nejvýhodnější služby.

Pro stávající zákazníky

Změna dodavatele na Kolibřík energie – co je třeba nyní udělat? Jak proběhne změna dodavatele?

Změnu dodavatele všem zákazníkům zajistíme automaticky. Od června začneme zákazníkům postupně vystavovat a zasílat smlouvy s Kolibřík energie účinné od 1. 1. 2021. Na konci roku 2020 bude možné provést a nahlásit samoodečet pro závěrečné vyúčtování (případně proběhne odhadem). Návod k samoodečtu zašleme všem začátkem prosince. Nejpozději v lednu 2021 obdržíte předpis záloh novému dodavateli. SIPO bude navedeno automaticky, trvalé příkazy je třeba pak přenastavit.

Jsem součástí Skautské energie a chci přidat další odběrné místo/komoditu

Postup bude podobný jako při prvotním přihlášení. Pošlete si pozvánku a vyplníte formulář přihlášky. Do poznámek přihlášky pak napište, že přidáváte další odběrné místo/komoditu a vše podstatné. Pokud jste neměnili adresu trvalého bydliště nebo jméno, pak není třeba znovu posílat fyzicky plnou moc.

V jakém stavu je má přihláška? Kdy budu připojen?

Pokud jste úspěšně odeslali přihlášku a plnou moc, společnost Občanům má do 10 dní zajistit kontrolu vašich dokumentů a zahájit váš převod k novému dodavateli (případně ho naplánovat, pokud je možné vaše odběrné místo díky aktuálním závazkům převést až později). Zprostředkovatel vás kontaktuje, pokud mu budou nějaké podklady chybět. Má-li vše potřebné, max. do měsíce byste měli být informováni o tom, že došlo k akceptaci výpovědi u vašeho současného dodavatele a k stanovení termínu připojení k dodavateli Skautské energie. Pokud si nejste jisti, že vše probíhá v pořádku, kontaktujte s dotazem callcentrum Občanům: skautska.energie@setrimeobcanum.cz nebo tel.: 530 519 019.

Potřebuji mimořádné vyúčtování

Mimořádné vyúčtování ve Skautské energii není problém. Dodavatelé mají povinnost jeho vystavení smluvně nastavenou. Pokud jej z nějakého důvodu potřebujete (nejčastěji u organizací např. z důvodu vyúčtování dotací), opište a vyfoťte stavy měřidel ke konci měsíce a kontaktujte s žádostí zprostředkovatele - společnost Občanům, s. r. o. (skautska.energie@setrimeobcanum.cz)

Potřebuji změnit výši záloh

Budete-li chtít změnit výši záloh, pak je možné přímo kontaktovat dodavatele (Kolibřík Energie) s žádostí. Je možné, že budou chtít doložit podklad, na základě kterého bude zřejmé, že zálohy mohou být nižší. O tom, že jste zálohy snížili, pak prosím informujte Občanům s.r.o. (TGI) na skautska.energie@setrimeobcanum.cz. Změnu záloh vám samozřejmě vyřídí na základě vaší řádosti i společnost Občanům (požádejte e-mailem nebo skrze zákaznický portál Bohouš).

Chci změnit kontaktní údaje (mail, telefon, korespondenční adresu, číslo účtu)

V těchto případech kontaktujte skautska.energie@setrimeobcanum.cz s žádostí o změnu.

Změnil jsem trvalý pobyt, jméno,…

V případě těchto změn je třeba vygenerovat novou plnou moc. Plná moc se generuje pouze z vyplněného formuláře přihlášky (nyní není třeba doplňovat smlouvu, vyúčtování) a do poznámek uvedete, že z důvodu změny trvalého bydliště či sňatku zasíláte aktuální plnou moc. Pozvánku si zašlete vložením e-mailu na stránce Chci ušetřit.

O Skautské energii

Skautská energie je dodavatel?

Nikoli, do 31. 12. 2022 je dodavatelem plynu i elektřiny Kolibřík Energie. Smlouvy máte přímo s dodavateli. Jejich vzor najdete na stránce Jaké smlouvy za mne TGI uzavírá. Administraci projektu má na starost Občanům s.r.o. (TGI). Nově vysoutěženým dodavatelem pro budoucí období pro elektřinu i plyn je Kolibřík energie.

Má Skautská energie kamennou pobočku?

Nemá. Veškerá administrace je řešena elektronicky a připojit do Skautské energie lze pouze přes náš formulář/pozvánku. Společnost Kolibřík Energie nemá ve veřejné nabídce náš projekt.

V čem je specifický energetický trh a co to pro mě obnáší?

V energiích na rozdíl od telekomunikací existuje docela dobré tržní prostředí. Je zde několik desítek hráčů na trhu a marže nejsou vysoké. Proto je relativně snadné přecházet mezi dodavateli, čímž se snižuje také míra rizika (viz otázka výše). Na druhou stranu tím, že je zde více tržní prostředí, nelze očekávat oproti telefonům desítky procent úspor. Ale zase se za energie platí často vysoké peníze, takže i menší úspora může dělat ročně tisícové (a u velkých rodinných domů i desetitisícové) úspory.

Nevíte si rady?

Pokud jste odpověď na svou otázku nenašli, napište nám svůj telefon a ozveme se vám v čas, který zvolíte.

  • 08-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
Pravidelně dělám výběrové řízení na dodavatele energií jak pro naši firmu, tak pro rodinu. Od roku 2014 využíváme projektu Skautská energie. Hlavně kvůli ceně, ale také mi vyhovují férové podmínky, žádné automatické prodlužování smluv, jasné ceníky bez skrytých poplatků a měsíčních paušálů.
Tomáš Kutil zákazník Skautské energie od roku 2014