Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s. (dále jen „Junák“), ze své pozice registrovaného zprostředkovatele podle zákona č. 458/2000, energetický zákon, upozorňuje na možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Vznikne-li mezi Junákem a zákazníkem, který je v postavení spotřebitele, (dále jen „zákazník“), spor při uzavření
nebo z plnění smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu a/nebo elektřiny, který se nepodaří
vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Energetický úřad

 • v případě sporů týkajících se oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství,
 • více informací naleznete na www.eru.cz,
 • email: podatelna@eru.cz,
 • kontaktovat může také písemně na adrese Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava;

Český telekomunikační úřad

 • v případě sporů týkajících se oblasti elektronických komunikací,
 • více informací naleznete na www.ctu.cz,
 • kontaktovat může také písemně na adrese Sokolovská 219, 190 00 Praha 9;

Finanční arbitr

 • v případě sporů týkajících se oblasti poskytování platebních služeb,
 • více informací naleznete na www.finarbitr.cz,
 • email: arbitr@finarbitr.cz,
 • kontaktovat může také písemně nebo na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1;

Česká obchodní inspekce

 • v případě sporů, kdy není dána působnost výše uvedených orgánů,
 • více informací naleznete na www.coi.cz,
 • email: adr@coi.cz,
 • kontaktovat může také písemně na adrese Štěpánská 796 /44, 110 00 Nové Město;

Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
www.ec.europa.eu.