Podporujeme skauty

Každá MWh = 25 Kč od dodavatele věnovaná na skautské oddíly

Dejte svým fakturám za energie druhý smysl

Jako skauti jsme z principu podnikaví a jsme na to patřičně hrdí. Skautská energie je pro nás dobrou cestou, jak hospodaření skautských oddílů financovat co možná nejvíce vlastními silami.

Našli jsme obchodní model, který využívá síly naší početné komunity a navíc pomáhá i široké veřejnosti. Chceme dokázat, že i v energiích lze podnikat férově a čestně.

Skautská energie - z každé kWh dostanou čeští skauti peníze na rozvoj svých společensky prospěšných projektů.
Skautská energie staví na stejný hodnotách jako skauting - hospodárnost, prospěšnost a rozvoj komunity.

Co je skauting?

Skauting – to je společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená být aktivní a žít naplno. Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k lidem i přírodě

Junák – český skaut sdružuje 75 000 dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v České republice. 

Podpořené projekty

Skautů přibylo o sto procent za poslední dvě desetiletí. Přečtěte si výroční zprávu Junáka - českého skauta

Skautů přibylo o sto procent za poslední dvě desetiletí. Přečtěte si výroční zprávu Junáka - českého skauta

Zájem o skauting je v Česku dlouhodobě velmi vysoký. Za posledních dvacet let se počet skautek a skautů zdvojnásobil a Junák – český skaut, největší výchovná organizace pro děti a mládež v zemi, zůstává jednou z nejrychleji rostoucích národních skautských organizací v Evropě i na světě.

Kde Skautská energie pomáhá?

Kde Skautská energie pomáhá?

Skautská energie je na jednu stranu úspěšným produktem levnější elektřiny a plynu pro kohokoli. Na stranu druhou je významným fundraisingovým nástrojem organizace Junák - český skaut. Rychle rostoucí počet odběrných míst dnes dosahující více než 25 tisíc je velkým potenciálem. Dodavatel z každé spotřeby odvádí skautské organizaci malou částku. Ve výsledku se však brzy začne jednat o významnou sumu, která umožní realizaci nových projektů a potřebný rozvoj organizace. Kam získané prostředky dosud proudí? A jaké jsou plány do budoucna?

Pečujeme o skautské hodnoty

Navazujeme na dlouhou tradici českého skautingu a jsme hrdí na hodnoty, které přetrvávají.

Skautská energie - podporujeme mladé lidi, aby se aktivně rozvíjeli a byli společensky prospěšní.

Inspirujeme mladou generaci

Být skautem znamená zažívat mnoho dobrodružství a také učit se principům, na kterých je skauting založen.

Naším posláním je vychovávat aktivní a svobodné lidi, kteří touží žít naplněný život a být prospěšní společnosti. Akční hry a společné výpravy podporují celoživotní hravost, zvídavost a zápal.

Sdílené hodnoty skauty pevně spojují a kamarádi z výprav a táborů často zůstávají přáteli i v dospělosti.

Takoví lidé pak mohou tvořit svobodnou a demokratickou společnost a pozitivně ovlivňovat své okolí po celý život.

Více na webu skaut.cz

Zajímá vás více o českém skautingu? Přečtěte si to nejzajímavější z webu Junáka - českého skauta.

Historie skautingu

Začtěte se do pestré historie plné dramatických období, úzce propojených s historií České republiky.

Skautská energie - navazujeme na historii skautingu.

Známé osobnosti

Znáte významné české osobnosti - skauty? Byla a je jich celá řada. Vážíme si jich pro pevný charakter a odvahu.

Skautská energie - vážíme si významných osobností českého skautingu.

Skautské projekty

Zjistěte více o projektech, za kterými stojí skauti. Ovlivňují společenské dění, chrání přírodu nebo podporují vzdělávání.

Skautské energie - podporujeme projekty, které ovlivňují společenské dění, chrání přírodu nebo podporují vzdělávání.
Skautská energie - Google recenze od zákazníků
Dobrý servis, výrazná úspora speciálně co se týče topení plynem, a navíc víte, že přispíváte na práci s mládeží. Všemi těmito projekty také skaut vytváří nová pracovní místa, ve kterých je možné vidět smysl. Prostě win -win. <3
Lucie Schubert zákaznické hodnocení Skautské energie na Google