Podporujeme skauty

Každá MWh = 25 Kč od dodavatele věnovaná na skautské oddíly

Dejte svým fakturám za energie druhý smysl

Jako skauti jsme z principu podnikaví a jsme na to patřičně hrdí. Skautská energie je pro nás dobrou cestou, jak hospodaření skautských oddílů financovat co možná nejvíce vlastními silami.

Našli jsme obchodní model, který využívá síly naší početné komunity a navíc pomáhá i široké veřejnosti. Chceme dokázat, že i v energiích lze podnikat férově a čestně.

Skautská energie - z každé kWh dostanou čeští skauti peníze na rozvoj svých společensky prospěšných projektů.
Skautská energie staví na stejný hodnotách jako skauting - hospodárnost, prospěšnost a rozvoj komunity.

Co je skauting?

Skauting – to je společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená být aktivní a žít naplno. Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k lidem i přírodě

Junák – český skaut sdružuje 67 959 dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v České republice. 

Pečujeme o skautské hodnoty

Navazujeme na dlouhou tradici českého skautingu a jsme hrdí na hodnoty, které přetrvávají.

Skautská energie - podporujeme mladé lidi, aby se aktivně rozvíjeli a byli společensky prospěšní.

Inspirujeme mladou generaci

Být skautem znamená zažívat mnoho dobrodružství a také učit se principům, na kterých je skauting založen.

Naším posláním je vychovávat aktivní a svobodné lidi, kteří touží žít naplněný život a být prospěšní společnosti. Akční hry a společné výpravy podporují celoživotní hravost, zvídavost a zápal.

Sdílené hodnoty skauty pevně spojují a kamarádi z výprav a táborů často zůstávají přáteli i v dospělosti.

Takoví lidé pak mohou tvořit svobodnou a demokratickou společnost a pozitivně ovlivňovat své okolí po celý život.

Více na webu skaut.cz

Zajímá vás více o českém skautingu? Přečtěte si to nejzajímavější z webu Junáka - českého skauta.

Historie skautingu

Začtěte se do pestré historie plné dramatických období, úzce propojených s historií České republiky.

Skautská energie - navazujeme na historii skautingu.

Známé osobnosti

Znáte významné české osobnosti - skauty? Byla a je jich celá řada. Vážíme si jich pro pevný charakter a odvahu.

Skautská energie - vážíme si významných osobností českého skautingu.

Skautské projekty

Zjistěte více o projektech, za kterými stojí skauti. Ovlivňují společenské dění, chrání přírodu nebo podporují vzdělávání.

Skautské energie - podporujeme projekty, které ovlivňují společenské dění, chrání přírodu nebo podporují vzdělávání.
Skautská energie - Google recenze od zákazníků
Dobrý servis, výrazná úspora speciálně co se týče topení plynem, a navíc víte, že přispíváte na práci s mládeží. Všemi těmito projekty také skaut vytváří nová pracovní místa, ve kterých je možné vidět smysl. Prostě win -win. <3
Lucie Schubert zákaznické hodnocení Skautské energie na Google