LitFin zahajuje insolvenční řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

25. října 2023

Vážení zákazníci Skautské energie,

rádi bychom Vás informovali o důležitém kroku, který společnost LitFin podniká ve snaze zajistit odškodnění pro bývalé zákazníky dodavatele Kolibřík Energie, kteří byli jednáním dodavatele poškozeni.

LitFin nedávno rozeslal svým klientům e-mailovou zprávu, která nám poskytuje důležité informace ohledně dalšího postupu. Tato zpráva naznačuje, že nastává zlomový okamžik v tomto dlouhodobém procesu.

Insolvenční řízení jako cesta k spravedlnosti

Po pečlivém zvážení a konzultacích s odborníky se LitFin rozhodl pro cestu insolvenčního řízení. Proč? Protože věří, že tato metoda má potenciál zajistit nejvyšší možné uspokojení Vašich nároků a zároveň se jeví jako nejefektivnější cesta z časového hlediska.

Co insolvenční řízení zahrnuje?

LitFin minulý týden podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem insolvenční návrh proti společnosti Kolibřík Energie a. s. Samotný soud následně rozhodne, zda je tato společnost v úpadku. Jak to funguje?

  • Rozhodnutí o Úpadku: Soud posoudí, zda Kolibřík Energie nesplácí své závazky, a zda je ve stavu úpadku.
  • Prodej Majetku: Pokud je společnost v úpadku, její majetek bude typicky prodán a věřitelé budou uspokojeni z výnosu z této prodeje.
  • Insolvenční Správce: Celým průběhem insolvenčního řízení se stará insolvenční správce.

Existují však i jiné způsoby, jak se k plnění z náhrady škody u společnosti v úpadku domoci. 

Přihlášení pohledávky

Aby soud mohl rozhodnout o vyplacení konkrétní částky věřiteli (včetně Vás jako poškozeného zákazníka), je nutné přihlásit pohledávku do řízení. To si můžete představit jako zjednodušenou žalobu, kterou podáte formou elektronického formuláře. Klienti LitFin tímto procesem projdou za asistence LitFinu jménem LitFinu. Spolupráce klienta na vyplnění formuláře však bude vzhledem k rozsáhlému množství poškozených zákazníků a krátkém čase pro přihlášení všech pohledávek potřeba. 

Jak bude potřeba v budoucnu přispět

LitFin vás v následujících fázích budoucího procesu potřebuje. Bude zapotřebí, abyste vyplnili elektronický formulář přihlášky pohledávky a nahráli jej LitFinu. Pomocí tohoto formuláře určíte škodu, která vám vznikla v důsledku jednání Kolibřík Energie. LitFin vám poskytne podrobný návod i názorné ukázkové video a předvyplněný formulář, aby vám tato činnost byla co nejjednodušší.

Co nás čeká v nejbližší době?

Soud nyní rozhoduje o úpadku Kolibříka. Dodavatel se bude pravděpodobně vyhlášení úpadku bránit. Poměrně brzy (standardně do jednoho až dvou měsíců, ale složitost případu může rozhodnutí oddálit) by však soud měl úpadek vyhlásit nebo zamítnout. Jakmile dojde k vyhlášení úpadku, bude třeba v relativně krátké době přihlásit všechny pohledávky.

Klienti LitFinu obdrží všechny potřebné instrukce k nutné součinnosti e-mailem. Pohledávky však bude moci přihlásit každý, i ten, kdo svoji pohledávku na LitFin nepostoupil.

Odpovědi na vaše časté dotazy:

(odpovědi na dotazy zákazníků připravil LitFin)

Proč bylo upuštěno od soudního řešení klasickou žalobou o náhradu škody?

Insolvenční řízení poskytujeme insolvenčnímu správci více vhodných nástrojů, kterými může cíle (tedy dosažení prostředků pro úhradu způsobené škody) dosáhnout. Vzhledem k tomu, že podle nás jsou nyní naplněny znaky pro vyhlášení úpadku, byla zvolena tato cesta jako v dané chvíli nejefektivnější. 

Co do této doby LitFin udělal, proč se insolvence spouští až po takové době?

Aktuálnímu kroku předcházely pokusy o vyjednávání s Kolibříkem (to byla jistě priorita nás všech) a mnoho právní práce, abychom k tomuto výsledku došli. Pokud bychom se vydali kratší cestou bez složitých právních příprav, pravděpodobně bychom své naděje na úspěch velmi snížili.

Proč o postupu či o dění nemají lidé průběžněji nějaké zprávy?

Do této doby nebylo možné o průběhu zcela informovat. Prvním důvodem je, že stále nebylo jisté, jakou cestou se vydáme a druhým důvodem je, že jsme nechtěli ohrozit celý proces tím, že bychom dopředu naše kroky sdělovali veřejnosti. 

Je aktuální postup v souladu se smlouvou o postoupení pohledávky?

Ano, ve smlouvě není specifikováno, že musí dojít k vymáhání specifickou cestou. Není tedy důvod, proč by tento postup nemohl být v souladu se smlouvou.

Ti, kteří řešili situaci sami, mají své peníze často zpět, dodavatel se dohodl mimosoudně nebo zaplatil na základě žaloby.

Jedná jen o jednotlivé malé nároky. Kolibřík momentálně není schopen ani ochoten uhradit alespoň polovinu našich nároků. K tomu je třeba ještě dodat, že tito klienti, žalovali Kolibříka sami za sebe, museli si tedy i sami zaplatit advokátní kancelář. Náklady na advokáty, často přesahují jednotlivé nároky našich klientů, proto je především výhodné spolupracovat a být součástí větší skupiny.

Kontaktujte LitFin

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte kontaktovat LitFin na adrese info@smlouvajezavazek.cz.

S pozdravem,
Tým Skautské energie

Mohlo by vás ještě zajímat

Vyhlašujeme novou soutěž o nejlepší ceny energií, přihlašujte se teď, vítěze vybereme v létě

Vyhlašujeme novou soutěž o nejlepší ceny energií, přihlašujte se teď, vítěze vybereme v létě

Skautská energie opět vyhlašuje soutěž dodavatelů a přihlásit se nyní může každý. Až do července 2024. Výsledek aukce bude nově dostupný pouze přihlášeným.

Kompletní přehled změn ve fungování Skautské energie v roce 2024

Kompletní přehled změn ve fungování Skautské energie v roce 2024

Skautská energie se mění a opět nabízí pravidelné soutěže dodavatelů. V čem se budou nové soutěže lišit? Nejvíce v tom, že přenášíme větší moc do rukou zákazníka. Přehled všech změn najdete v článku.

Souhrnné informace pro zákazníky Skautské energie s řešením od MND, Bidli a Centropol Energy

Souhrnné informace pro zákazníky Skautské energie s řešením od MND, Bidli a Centropol Energy

Souhrnný přehled pro naše dosavadní zákazníky. V jednom článku najdete vše, co se s novou Skautskou energií od června 2024 mění a co je třeba nyní podniknout.