Kde Skautská energie pomáhá?

Skautská energie přináší všem zákazníkům levnější elektřinu a plyn. Její zisky pak významně podporují činnost organizace Junák - český skaut. 

25 000. Tolik odběrných míst je již registrováno do zákaznické sítě Skautské energie a jejich počet každým dnem roste. Za každou odebranou MWh přitom získá Skautská energie od vysoutěženého dodavatele přímou podporu 25 Kč na činnost Junáka - českého skauta. Ve výsledku už celková podpora představuje významnou sumu, které čeští skauti vděčí za rozvoj mnoha smysluplných projektů.

Junák - český skaut sdružuje 70 000 mladých lidí a činnost Skautské energie se tak postupně stává projektem s obdivuhodně širokým společenských dopadem.

Příběh Skautské energie se začal psát v roce 2014, když skautská organizace hledala možnosti úspory při odběru energie pro své vlastní klubovny a základny. Protože projekt plnil svůj účel, rychle si získal na oblibě. Od samého začátku finančně podporoval činnost mladých lidí v Junáku a stejně tak tomu je i dnes, kdy má místo jednotek zapojených skautských objektů již více než 25 tisíc odběrných míst. 

Prostředky pro podporu skautingu získává Skautská energie ze spolupráce s vysoutěženými dodavateli. Míra přímé podpory Junáka je totiž jedním ze základních kritérií ve výběrovém řízení. 

Od prvních ušetřených korun jsme se dostali až k velkým projektům posilujícím organizaci

Skautská energie funguje již šestým rokem. Zatím roste exponenciálně, každý rok přibližně na dvojnásobek. V prvních letech se nejednalo o významné prostředky, a tak šel veškerý výnos na pokrytí nákladů na zajištění a budování projektu.

Postupně ale zůstávalo čím dál více peněz na financování toho, co Junák - český skaut potřeboval. Velký růst členské základny mimo jiné znamenal každoročně se zvyšující náklady na přípravu skautských časopisů. Těch vydáváme celkem šest a i díky Skautské energii je dostávají všichni členové organizace. Časopisy tak mohou plnit důležitou roli metodických nástrojů a komunitního média.

Podporujeme skautské časopisy jako významný komunitní a vzdělávací prvek pro téměř 70 tisíc členů Junáka

Skautská energie tedy umožnila nejen růst počtu vydávaných časopisů, ale postupně podstatně snížila náklady organizace, které do časopisů musí sama ze svých zdrojů vkládat. Předpokládáme, že brzy bude vydávání těchto periodik Skautskou energií financováno plně. Vzhledem k tomu, že náklady na jeden rok vydávání časopisů přesahují 7 milionů a postupně rostou, jedná se o nezanedbatelný přínos. 

Uspořené peníze Junák poskytuje do jiných projektů a priorit v rámci své dlouhodobé strategie, například do přípravy nových programových nástrojů pro jednotlivé výchovné kategorie.

V rámci rozvoje skautských časopisů byl z výnosů Skautské energie financován i vznik projektu Časopis Skauting online - tedy převedení a publikování metodického obsahu pro skautské činovníky i do online prostředí. To umožňuje podstatné zvýšení možnosti přístupu ke skautskému vzdělávání.  

Rozvíjíme interní informační systémy. Přecházíme na online

Vedle časopisů financuje Skautská energie v posledních letech i podporu a rozvoj různých IT a interních online komunikačních projektů, díky kterým mají skautští vedoucí lepší přístup ke vzdělávání a materiálům pro přípravu oddílové činnosti. Hlavním projektem je rozvoj interního webu Skautská Křižovatka. Zde funguje například velmi využívaná celostátní databáze akcí, vzdělávacích kurzů, ale i skautských základen, tábořišť a objektů, které využívají stovky oddílů pro svou činnost.

Významnou měrou podporujeme údržbu a rozvoj robustního skautského informačního systému - SkautIS. Ten mj. odbavuje skautskou registraci členů, Skautskou telefonní síť, částečně i právě Skautskou energii, agendy dotací, táborů a spoustu dalšího. IT projekty představují velmi nákladnou agendu, která ale tvoří tolik potřebné technické zázemí celé organizace.

Připravujeme nová online řešení pro podporu Junáka

Poslední novinkou plně financovanou z výnosů projektu Skautská energie je příprava nových online řešení, které nahradí stávající Skautskou křižovatku. Vzniká a brzy bude spuštěna velká online znalostní báze, která pomůže jednotlivým vedoucím se vším, s čím se při vedení oddílů a středisek potýkají. Vedle toho připravujeme řadu doplňkových online aplikací, které skautské činovníky podpoří v kvalitním naplňování jejich dobrovolnické role ve skautingu - např. databáze vzdělávacích akcí a základen, nový zpravodajský web a další. 

Skautské klubovny a základny jsou naší další prioritou

V budoucnosti se chce Junák zaměřit i na podporu oprav stávajících nemovitostí a pořizování nových. I tímto směrem budou pravděpodobně výnosy projektu směřovat. Oddílů stále přibývá a nové klubovny tvoří zásadní zázemí pro skautskou činnost. 

Jak přímá podpora funguje? 

Náš nový dodavatel Kolibřík energie poskytne část svého zisku na vybrané skautské projekty. V rámci výběrového řízení s ním vznikla smluvní dohoda stanovující zpětný výpočet částky, kterou organizaci Junák - český skaut poskytne. Předpokládáme, že již v prvních letech půjde řádově o jednotky milionů korun ročně, takže vznikne zajímavý prostor např. pro posílení fondu nemovitostí, kterým Junák - český skaut financuje opravy a stavby nových kluboven. Výše podpory je závislá na vývoji kurzu EUR/CZK a na nákupních cenách komodit (elektřina a plyn). 
 
Skautská energie je úspěšným zprostředkovatelem levnější elektřiny a plynu pro domácnosti i firmy. Zároveň je také významným fundraisingovým nástrojem neziskové organizace, který nemá na českém trhu obdoby. Pomáhá dětské organizaci Junák - český skaut v naplňování jeho poslání - výchově a vzdělávání mladých lidí. 

Děkujeme vám všem, kteří jste součástí Skautské energie a spolu s úsporou u sebe v domácnosti či firmě podporujete český skauting.

Chcete s námi každý měsíc ušetřit?

Mohlo by vás ještě zajímat

Naše nové ceny energií na 2021 – 2022

Naše nové ceny energií na 2021 – 2022

Ceny, které jsme pro Skautskou energii vysoutěžili na příští dva roky, jsou opět nejlepší možné na trhu. Nový dodavatel Kolibřík energie pro nás znamená slibnou spolupráci, která naplňuje cíl projektu – přinášet českým domácnostem i firmám nejvyšší možné úspory.

Jak Skautská energie hledala a našla dodavatele

Jak Skautská energie hledala a našla dodavatele

Junák – český skaut již více než šest let provozuje projekt levnějšího nákupu energií Skautská energie. Dříve každoročně, v poslední době pak jednou za dva roky pořádáme výběrové řízení na dodavatele elektřiny a plynu.

Skautská energie - manuál pro zájemce

Skautská energie - manuál pro zájemce

Připravili jsme pro vás podrobný popis toho, jak projekt Skautská energie funguje a jak se k němu můžete přidat.