Podnikání pod skautskou lilií

Když se lidé vydávají na neprošlapanou cestu, potřebují odvahu. Až s odstupem času pak zjistí, zda se rozhodli správně a má smysl jít dál. Podobně se zrodila i Skautská energie. Chytrá myšlenka zajistit stovkám skautských kluboven a základen po celém Česku výhodnější ceny elektřiny brzy vyrostla v projekt, který přináší užitek a úspory každému, kdo se chce připojit. 

Nemusí být skautem, ani nikoho ze skautů znát a přesto má příležitost využívat výhodné podmínky spolu s námi. Podnikání nám dnes umožňuje investovat zisky do prospěšných záměrů. Zakládat nové oddíly, stavět klubovny nebo vzdělávat vedoucí. Stalo se tak jednou z nových cest, jak můžeme prakticky naplňovat hodnoty, kterým už víc než 100 let ve skautu věříme. Usilujeme o:

  • Úsporné hospodaření
  • Společenskou prospěšnost
  • Aktivní přístup k výzvám

To vše pro nás Skautská energie splňuje a díky rychle rostoucímu počtu zájemců se rychle rozšiřují i naše plány, jak užitečně projekt směřovat dál.

Je nás už 30 000 a dáváme fakturám za elektřinu nový smysl

Jednou za čas dostáváme otázku, proč spojujeme dobrovolnou skautskou činnost se ziskovým projektem. Namísto rozporu v tom vidíme nový rozměr poslání skautské organizace. V době, kdy rostou státní dotační výdaje, jsme vybudovali jeden z nejrychleji rostoucích  subjektů v oblasti zásobování energiemi a na významnou část nákladů na provoz českého skautingu si dokážeme vydělat sami. Je skvělý pocit realizovat naše záměry z velké části z vlastních peněz.

Skautská energie navíc není první ziskovou iniciativou naší organizace. Podnikání tradičnějšího typu provozuje Junák dlouhodobě – např. outdoorový obchod Junshop nebo kavárnu ve Skautském institutu. I do budoucna chceme vyhledávat další zajímavé příležitosti. Inspirací je nám například skautská organizace ve Velké Británii, která dlouhodobě podniká v oblasti pojišťovnictví. 

Podnikání důsledně oddělujeme od činnosti oddílů

Mezi zásady, kterými se v ziskových projektech řídíme, je jejich organizační i personální oddělení od skautských oddílů, Naším hlavním posláním vždy byla a zůstane výchova dětí a mladých lidí v duchu skautských zásad. Nikdy se tedy nemůže stát, že by se propagace nebo prodej jakkoli staly součástí programu našich oddílů. Ty pouze materiálně těží z výhod, které naše podnikání přináší. Ostatně právě kvůli tomu jsme Skautskou energii zakládali a kruh se tak uzavírá.

V neposlední řadě vnímáme i stránku společenské odpovědnosti. Skauti jsou většinou lidé aktivní, kteří chtějí svět měnit k lepšímu. Nejsme spokojeni s tím, že energetika či zprostředkovatelství nemají v Česku dobré jméno. Chceme ukázat, že podnikat se dá férově a zodpovědně i u nás. A baví nás dělat dobré skutky – pomůžeme-li někomu snížit náklady na provoz jeho domácnosti, pak už to samo o sobě má pro nás veliký smysl.

Chceme inspirovat a hledat nové cesty

Podnikání neziskové organizace je v Česku poměrně novým  fenoménem. Jsme hrdí na to, že jsme našli odvahu stát mezi jeho průkopníky, i na to, že jsme cestou neztratili záměr činit férově a transparentní kroky. Abychom se mohli dívat do očí těm, které potkáváme. Rádi vlastními zkušenostmi podpoříme i další organizace, které se chtějí vydat směrem k samofinancování a prospěšné službě ostatním.

Až si jednou generace po nás budou číst o historii skautingu, věříme, že projekt Skautské energie v ní bude hrát důležitou roli. Zatím jsme ušli jen část cesty. 

Chcete s námi každý měsíc ušetřit?

Mohlo by vás ještě zajímat

Naše nové ceny energií na 2021 – 2022

Naše nové ceny energií na 2021 – 2022

Ceny, které jsme pro Skautskou energii vysoutěžili na příští dva roky, jsou opět nejlepší možné na trhu. Nový dodavatel Kolibřík energie pro nás znamená slibnou spolupráci, která naplňuje cíl projektu – přinášet českým domácnostem i firmám nejvyšší možné úspory.

Jak Skautská energie hledala a našla dodavatele

Jak Skautská energie hledala a našla dodavatele

Junák – český skaut již více než šest let provozuje projekt levnějšího nákupu energií Skautská energie. Dříve každoročně, v poslední době pak jednou za dva roky pořádáme výběrové řízení na dodavatele elektřiny a plynu.

Skautská energie - manuál pro zájemce

Skautská energie - manuál pro zájemce

Připravili jsme pro vás podrobný popis toho, jak projekt Skautská energie funguje a jak se k němu můžete přidat.