Podnikání pod skautskou lilií

Když se lidé vydávají na neprošlapanou cestu, potřebují odvahu. Až s odstupem času pak zjistí, zda se rozhodli správně a má smysl jít dál. Podobně se zrodila i Skautská energie. Chytrá myšlenka zajistit stovkám skautských kluboven a základen po celém Česku výhodnější ceny elektřiny brzy vyrostla v projekt, který přináší užitek a úspory každému, kdo se chce připojit. 

Nemusí být skautem, ani nikoho ze skautů znát a přesto má příležitost využívat výhodné podmínky spolu s námi. Podnikání nám dnes umožňuje investovat zisky do prospěšných záměrů. Zakládat nové oddíly, stavět klubovny nebo vzdělávat vedoucí. Stalo se tak jednou z nových cest, jak můžeme prakticky naplňovat hodnoty, kterým už víc než 100 let ve skautu věříme. Usilujeme o:

  • Úsporné hospodaření
  • Společenskou prospěšnost
  • Aktivní přístup k výzvám

To vše pro nás Skautská energie splňuje a díky rychle rostoucímu počtu zájemců se rychle rozšiřují i naše plány, jak užitečně projekt směřovat dál.

Je nás už 30 000 a dáváme fakturám za elektřinu nový smysl

Jednou za čas dostáváme otázku, proč spojujeme dobrovolnou skautskou činnost se ziskovým projektem. Namísto rozporu v tom vidíme nový rozměr poslání skautské organizace. V době, kdy rostou státní dotační výdaje, jsme vybudovali jeden z nejrychleji rostoucích  subjektů v oblasti zásobování energiemi a na významnou část nákladů na provoz českého skautingu si dokážeme vydělat sami. Je skvělý pocit realizovat naše záměry z velké části z vlastních peněz.

Skautská energie navíc není první ziskovou iniciativou naší organizace. Podnikání tradičnějšího typu provozuje Junák dlouhodobě – např. outdoorový obchod Junshop nebo kavárnu ve Skautském institutu. I do budoucna chceme vyhledávat další zajímavé příležitosti. Inspirací je nám například skautská organizace ve Velké Británii, která dlouhodobě podniká v oblasti pojišťovnictví. 

Podnikání důsledně oddělujeme od činnosti oddílů

Mezi zásady, kterými se v ziskových projektech řídíme, je jejich organizační i personální oddělení od skautských oddílů, Naším hlavním posláním vždy byla a zůstane výchova dětí a mladých lidí v duchu skautských zásad. Nikdy se tedy nemůže stát, že by se propagace nebo prodej jakkoli staly součástí programu našich oddílů. Ty pouze materiálně těží z výhod, které naše podnikání přináší. Ostatně právě kvůli tomu jsme Skautskou energii zakládali a kruh se tak uzavírá.

V neposlední řadě vnímáme i stránku společenské odpovědnosti. Skauti jsou většinou lidé aktivní, kteří chtějí svět měnit k lepšímu. Nejsme spokojeni s tím, že energetika či zprostředkovatelství nemají v Česku dobré jméno. Chceme ukázat, že podnikat se dá férově a zodpovědně i u nás. A baví nás dělat dobré skutky – pomůžeme-li někomu snížit náklady na provoz jeho domácnosti, pak už to samo o sobě má pro nás veliký smysl.

Chceme inspirovat a hledat nové cesty

Podnikání neziskové organizace je v Česku poměrně novým  fenoménem. Jsme hrdí na to, že jsme našli odvahu stát mezi jeho průkopníky, i na to, že jsme cestou neztratili záměr činit férově a transparentní kroky. Abychom se mohli dívat do očí těm, které potkáváme. Rádi vlastními zkušenostmi podpoříme i další organizace, které se chtějí vydat směrem k samofinancování a prospěšné službě ostatním.

Až si jednou generace po nás budou číst o historii skautingu, věříme, že projekt Skautské energie v ní bude hrát důležitou roli. Zatím jsme ušli jen část cesty. 

Chcete s námi každý měsíc ušetřit?

Mohlo by vás ještě zajímat