Přihlásit se k odběru elektřiny

od dodavatele Bidli.

Údaje o majiteli odběrného místa

Podnikatel = jakýkoli subjekt s IČO
 • Vyberte
 • domácnost
 • podnikatel

Odběrné místo

 • Vyberte
 • ELEKTŘINA
EAN najdete na vyúčtování za elektřinu.
V případě, že máte pouze jednu cenu, vyplňte prosím pouze zde.
Vyplňte, pokud máte dvoutarifní odběr. Pokud máte jednotarif (d01, d02 nebo c01, c02), vepište 0.
Počet fází (1 fáze nebo 3 fáze)
 • Vyberte
 • D01d
 • D02d
 • D25d
 • D26d
 • D27d
 • D35d
 • D45d
 • D57d
 • D61d
 • C01d
 • C02d
 • C03d
 • C25d
 • C26d
 • C27d
 • C35d
 • C45d
 • C46d
 • C55d
 • C56d
 • C60d
 • C61d
 • C62d
Pokud jste u jiného dodavatele, uveďte kde a datum ukončení vaší smlouvy, pokud byla podána výpověď.