Vy získáte levnější energie,
my peníze pro skauty

Skautská energie je způsob, jak můžeme být prospěšní a pomáhat jiným, a zároveň získávat prostředky na provoz organizace. Vítězí všichni – protože víc hlav víc uspoří.

V roce 2014 jsme si položili jednoduchou otázku: Jak ušetřit za energie pro naše skautské klubovny a základny?

A tak jsme začali vybírat dodavatele-parťáka, který nám s tím pomůže. Přicházeli jsme s lákavou nabídkou: „Vy nám dáte výhodné ceny a my od vás budeme odebírat elektřinu a plyn pro stovky našich odběrných míst.“

Pro dodavatele jsme byli víc než zajímaví. Uspořenou částku jsme využili na podporu naší organizace a dostáli skautskému principu hospodárnosti.

Za dva roky přes 25 000 zákazníků

Postupně jsme do Skautské energie pozvali rodiny našich 77 000 členů a ceny šly opět dolů. Jeden čas o nás byl takový zájem, že lidé dokonce zveřejňovali inzeráty, aby je k nám nějaký skaut doporučil.

Léty úspěšného fungování jsme si ověřili, že čím víc nás je, tím lepší ceny získáme. V roce 2019 jsme proto otevřeli dveře Skautské energie i veřejnosti. Za pouhé dva roky jsme kromě skautským objektům pomohli ušetřit více než 25 000 domácnostem a firmám. 

Naši cestu v roce 2021 narušila energetická krize a porušení závazků ze strany dodavatele. Po třech letech, kdy jsme veškeré síly soustředili na pomoc našim zákazníkům, opět věříme, že je správná chvíle vrátit se k našemu původnímu principu získávání výhodnějších cen energií.

Skautská energie - z každé kWh dostanou čeští skauti peníze na rozvoj svých společensky prospěšných projektů.
Skautská energie staví na stejný hodnotách jako skauting - hospodárnost, prospěšnost a rozvoj komunity.

Vaše úspora = naše podpora

Jak to děláme? Partnerské dodavatele pravidelně zveme do soutěží o co nejlepší ceny energií pro všechna přihlášená odběrná místa. Těch zpravidla bývají desítky tisíc. Dodavatelé tak přichází s cenami, které by jednotlivcům nenabídli a stále se jim to vyplatí.

Dodavatel, který v soutěži zvítězí, nás poté náležitě odmění. Za každou spotřebovanou MWh dostaneme 66 Kč na podporu naší skautské organizace. Možná se to zdá jako pár korun, ale při zapojení desetitisíců odběrných míst vznikají důležité prostředky, které nám pomáhají naplňovat poslání Junáka  českého skauta: vychovávat a vzdělávat mladé lidi. Ceníme si každého, kdo se k nám připojí. Je to podpora, která vás nic nestojí, ale pro nás znamená hodně.

Opravili jsme klubovny, vydali statisíce časopisů a zakládáme oddíly jako o závod

Od dodavatelů jsme v průběhu let dostali už více než 31 milionů Kč. Z odměn financujeme hlavně vydávání skautských časopisů, jejichž náklady se šplhají
k 10 milionům Kč ročně. Tím jsme umožnili skautské organizaci investovat uspořené prostředky do oprav a výstavby skautských kluboven nebo do přípravy nových programových nástrojů pro výchovu mládeže.

A hlavně stále šetříme za energie! Přidejte se taky a společně ušetříme ještě víc. Jak na to se dozvíte na stránce Jak se přidat.

Mrkněte, kde jsme ještě pomohli

Zájem o skauting neustále roste. Skautů je již 77 tisíc. Výroční zpráva Junáka - českého skauta ukáže, co vše činností Skautské energie podporujeme

Zájem o skauting neustále roste. Skautů je již 77 tisíc. Výroční zpráva Junáka - českého skauta ukáže, co vše činností Skautské energie podporujeme

Junák – český skaut neustále roste a rozvíjí se díky podpoře našich členů, dárců a projektů, jako je Skautská energie. Podrobnosti o našich aktivitách a hospodaření organizace za rok 2023 naleznete ve výroční zprávě.

Skautů přibylo o sto procent za poslední dvě desetiletí. Přečtěte si výroční zprávu Junáka - českého skauta

Skautů přibylo o sto procent za poslední dvě desetiletí. Přečtěte si výroční zprávu Junáka - českého skauta

Zájem o skauting je v Česku dlouhodobě velmi vysoký. Za posledních dvacet let se počet skautek a skautů zdvojnásobil a Junák – český skaut, největší výchovná organizace pro děti a mládež v zemi, zůstává jednou z nejrychleji rostoucích národních skautských organizací v Evropě i na světě.

Kde Skautská energie pomáhá?

Kde Skautská energie pomáhá?

Skautská energie je na jednu stranu úspěšným produktem levnější elektřiny a plynu pro kohokoli. Na stranu druhou je významným fundraisingovým nástrojem organizace Junák - český skaut. Rychle rostoucí počet odběrných míst dnes dosahující více než 25 tisíc je velkým potenciálem. Dodavatel z každé spotřeby odvádí skautské organizaci malou částku. Ve výsledku se však brzy začne jednat o významnou sumu, která umožní realizaci nových projektů a potřebný rozvoj organizace. Kam získané prostředky dosud proudí? A jaké jsou plány do budoucna?