Zájem o skauting neustále roste. Skautů je již 77 tisíc. Výroční zpráva Junáka - českého skauta ukáže, co vše činností Skautské energie podporujeme

22. května 2024

Junák – český skaut neustále roste a rozvíjí se díky podpoře našich členů, dárců a projektů, jako je Skautská energie. Můžeme tak pokračovat ve vytváření příležitostí pro skauty všech věkových kategorií.

Podrobnosti o našich aktivitách a hospodaření organizace za rok 2023 naleznete ve výroční zprávě - prohlédněte si ji na www.skaut.cz/vyrocnizprava.

Růst skautského hnutí

Od roku 2006 se počet skautů v Česku neustále zvyšuje a dnes máme více než 76 tisíc členů. Podle průzkumu IPSOS z roku 2023 82 % lidí věří, že skauting rozvíjí osobnost všestranně, a 9 z 10 rodičů by podporovalo své děti, pokud by se chtěly stát skauty.

Dostupný skauting pro všechny

Projekt „Dostupný skauting“ je zaměřen na pomoc skautům a skautkám z rodin v ekonomicky náročných situacích. Díky podpoře dárců a MŠMT jsme opět mohli poskytnout finanční pomoc stovkám dětí, aby mohly zůstat součástí skautského hnutí a nevynechat žádná dobrodružství a přátelství.

Udržování skautských kluboven a tábořišť

Klubovny jsou místem, kde skauti tráví velkou část svého času – od schůzek přes přípravy na výpravy až po velké akce. Provoz a údržba těchto prostor je nezbytná, a právě Skautská energie nám pomáhá zajistit, že klubovny zůstávají funkční a příjemné. Rovněž čelíme výzvám, jako je nákup nových tábořišť, což je důležité pro naše letní tábory a další akce.

Vzdělávání vedoucích

Kvalitní vedení je základem úspěšného skautingu. Naše nakladatelství vydává metodiky a knihy, které pomáhají vedoucím rozvíjet své schopnosti. Skautská energie podporuje také vzdělávací programy pro vedoucí, zahrnující psychologii, pedagogiku, právo a první pomoc. Tento systém zajišťuje, že naši vedoucí jsou dobře připraveni a kompetentní vést své oddíly.

Podpora skautských hodnot

Skautský zákon učí skauty být pravdomluvnými, poctivými, prospěšnými společnosti, sebevědomými, přátelskými a optimistickými. Skautská energie podporuje projekty, které tyto hodnoty šíří a posilují v rámci celého hnutí. Například naše časopisy a online obsah přinášejí informace a inspiraci pro více než 60 000 skautů a jejich rodin.

Děkujeme, že stojíte při nás a podporujete skauting v České republice!


Co si o skautingu myslí Češky a Češi?

Z výzkumu agentury Ipsos (2023) vyplývá, že 9 z 10 lidí by skauting svým dětem či vnoučatům doporučilo. Češi ho vnímají stále pozitivněji. Junák – český skaut zůstává nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Česká veřejnost ho zároveň pokládá i za nejdůvěryhodnější z výchovných organizací pro děti a mládež. Sedm z deseti lidí by skauting doporučilo svým dětem nebo vnoučatům jako volnočasovou aktivitu. 

  • Ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství.  87 %
  • Ve skautu se člověk naučí pomáhat jiným.   84 %
  • Skauting rozvíjí člověka všestranným způsobem.   82 %
  • Ve skautu se člověk naučí řešit problémy, překonávat překážky.   81 %
  • Ve skautu si člověk najde dobré kamarády.   80 %
  • Ve skautu člověk zvýší svou fyzickou zdatnost.   81 %
  • Ve skautu se člověk naučí poctivosti, rozvíjí svůj charakter.   77 %
  • Skauting posiluje odolnost   77 %
  • Ve skautu získá člověk dovednosti, které mu v budoucnu pomohou v kariéře   75 %

 (souhlas s výrokem)

Mohlo by vás ještě zajímat

Vyhlašujeme novou soutěž o nejlepší ceny energií, přihlašujte se teď, vítěze vybereme v létě

Vyhlašujeme novou soutěž o nejlepší ceny energií, přihlašujte se teď, vítěze vybereme v létě

Skautská energie opět vyhlašuje soutěž dodavatelů a přihlásit se nyní může každý. Až do července 2024. Výsledek aukce bude nově dostupný pouze přihlášeným.

Kompletní přehled změn ve fungování Skautské energie v roce 2024

Kompletní přehled změn ve fungování Skautské energie v roce 2024

Skautská energie se mění a opět nabízí pravidelné soutěže dodavatelů. V čem se budou nové soutěže lišit? Nejvíce v tom, že přenášíme větší moc do rukou zákazníka. Přehled všech změn najdete v článku.

Souhrnné informace pro zákazníky Skautské energie s řešením od MND, Bidli a Centropol Energy

Souhrnné informace pro zákazníky Skautské energie s řešením od MND, Bidli a Centropol Energy

Souhrnný přehled pro naše dosavadní zákazníky. V jednom článku najdete vše, co se s novou Skautskou energií od června 2024 mění a co je třeba nyní podniknout.