Přepis majitele odběrného místa a převod odběru plynu

k dodavateli MND.

Tento formulář použijte, pokud požadujete v rámci změny dodavatele zároveň zajistit změnu majitele odběrného místa - např. v případě koupě, nájmu nebo úmrtí apod.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná. U ostatních budeme rádi, pokud budou vyplněna, ale povinné to není - z vyúčtování potřebné info dohledáme a vyplníme za vás. 

Údaje o novém majiteli odběrného místa

Uveďte v Kč, kolik nyní platíte měsíční zálohy.
Vyberte, jakým způsobem chcete platit zálohy.
  • Vybrat
  • Bankovní převod
  • Inkaso
  • SIPO
Uveďte číslo spojovací číslo SIPO, pakliže platíte skrze SIPO platbu.

Údaje o stávajícím majiteli odběrného místa

Odběrné místo

  • Vyberte
  • PLYN
EIC najdete na vyúčtování za elektřinu.
Poslední vyúčtování od současného dodavatele
Vyúčtování si vyžádejte od stávajícího majitele odběrného místa.
Vložte dokument prokazující váš vztah k nemovitosti *
Např. nájemní nebo kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí aj.
Vložte předávací protokol
V případě úmrtí původního majitele postačí dodat fotografii měřidla. Pokud předávací protokol nemáte, můžete si formulář stáhnout na stránkách dodavatele nebo si ho vyžádat na energie@skaut.cz.
Úmrtní list
Vložte v případě úmrtí původního majitele.
Akceptační dopis nebo plná moc od původního majitele
Stávajícímu dodavateli je potřeba podat výpověď. Pokud ji stávající majitel podal, obdržel od dodavatele akceptaci. Pokud podána nebyla, potřebuje nový dodavatel plnou moc, aby tak za stávajícího majitele učinil. Formuláře pro plnou moc nebo výpověď si můžete stáhnout na stránkách dodavatele nebo si je vyžádejte u nás na energie@skaut.cz.
U MND aktuálně nabízíme krom základního produktu na dobu neurčitou i produkt s fixní cenou - viz nabídka na našem webu.
  • Vybrat
  • Doba neurčitá

Zpracovávání osobních údajů

Údaje vyplněné v tomto dotazníku budou použity ke zpracování organizací Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum v rámci projektu Skautská energie. Budete kontaktován za účelem zajištění výhodnějších cen energií a Vaše údaje budou poskytnuty vybranému dodavateli energií, ke kterému bude záměr převést Vaše odběrné místo. Podrobněji viz zásady ochrany osobních údajů v projektu Skautská energie.

Po odeslání formuláře se vám do několika dní ozveme ohledně on-line podpisu připravené smlouvy.