Pojmy, se kterými se setkáte při hledání dodavatele energií. Co znamenají?

Dodavatele energie měníme jen párkrát za život. Někteří z nás dokonce jen jednou. Proto při celém procesu můžeme narazit na pojmy, u kterých tušíme, co znamenají, ale nejsme si úplně jisti.

Abychom se dokázali dobře rozhodnout, vyplatí se jim rozumět. Umožní nám to lepší orientaci ve spotřebě, úsporách a dalších tématech, které s odběrem energií souvisejí. Pojďme si tyto základní pojmy vysvětlit.

Distribuční sazba

Distribuční sazba je tarif, který naleznete na poslední faktuře svého doběrného místa. Stanovuje cenu a podmínky pro dodávky elekřiny nebo plynu a je základem pro to, abyste zbytečně nepřepláceli.  Distribuční sazbu můžete mít jednotarifovou nebo vícetarifovou. Jej nastavení závisí například na tom, kolik spotřebičů v domácnosti máte, či k jakému účelu nemovitost využíváte. Distribuční sazby se značí písmenem a číslem, pro domácnosti začínají písmenem D (např. D02d, D25d).

Dodavatel energií

Dodavatel energií je společnost, která na trhu nakupuje elektřinu či plyn a dále je prodává dalším zákazníkům, nejčastěji přímo koncovým. V některých případech jsou jejími zákazníky i velkoodběratelé. Dodavatelem energií se může stát společnost, která získala licenci udělovanou Energetickým regulačním úřadem. Dodavatele si každý může změnit, vybírat může z několika desítek nabídek na trhu. 

Aktuálním dodavatelem Skautské energie je společnost Kolibřík energie. Ta zvítězila ve výběrovém řízení, kterým pravidelěně každé 2 roky zajišťujeme zákazníkům nejvýhodnějšího dodavatele. 

Distributor energií, provozovatel distribuční soustavy

Distributor energie je společnost zajišťující tok plynu nebo elektřiny do vaší domácnosti. Stará se také o údržbu sítě a o odečty plynoměrů a elektroměrů. Ve svém vyúčtování za energie najdete položky pojmenované jako „regulované platby“, což je částka, kterou za tyto služby distributora platíte. Cena distribuce je stanovována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a je stejná pro všechny zákazníky. Distributora si vybrat nemůžete, je stanoven dle vymezeného území - tedy podle místa vaší spotřeby. Na území České republiky působí tři distributoři elektřiny (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce) a tři distributoři zemního plynu (RWE GasNet, E.ON a Pražská plynárenská).

EAN (European Article Number)

Osmnáctimístný kód EAN je jedinečným identifikátorem odběrného místa (místa spotřeby energie). Pokud zanikne odběrné místo, zanikne i EAN. Když se pouze mění spotřebitel, kód pro odběrné místo zůstává stejný.

EIC (Energy Identification Code)

Šestnáctimístný energetický identifikační kód EIC představuje mezinárodní číslo obchodní doložky. Najdete ho vyznačený na faktuře u adresy a je nepřenosný.

ERÚ (Energetický regulační úřad)

Energetický regulační úřad je státní instituce, jejímž úkolem je dohled nad energetickým průmyslem ČR. To znamená především regulaci cen, ochranu spotřebitelů, šetření soutěžních podmínek a další funkce.

Fixace ceny

Zákazníci mají u dodavatelů možnost zvolit si fixaci ceny na určitě období a tím se pojistit proti jejímu růstu. Tato volba je výhodná především v obdobích, kdy hrozí navýšení cen na trhu. Pokud se zákazník rozhodne pro smlouvu na dobu určitou, většinou získá fixní cenu niší než u smluv na dobu neurčitou. Smlouvy na dobu neurčitou lze naopak kdykoli bez sankcí vypovědět.

FVE

Fotovoltaická elektrárna neboli solární panely. Zákazníci s vlastním instalovaným fotovoltaickým zařízením mají jistotu zdroje a případné přebytky mohou dodávat i do distribuční sítě. Existují tzv. ostrovní systémy v místech bez elektřiny. Takový systém slouží k výrobě elektřiny do baterií pro pozdější spotřebování. Pokud systém připojíme na síť, pak vyrobenou elektřinu můžeme spotřebovat a přebytky prodat do sítě. I systém připojený na sít může mít baterie pro zvýšení vlastní spotřeby. 

Aktuální dodavatel Skautské energie - společnost Kolibřík energie - nabízí zákanzíkům výkup FVE. V případě zájmu kontaktujte našeho zprostředkovatele Občanům, s. r. o.

Odběrné místo

Odběrné místo se také nazývá místo spotřeby. Rozumíme jím místo napojené na síť elektrické energie. Na jednoho zákazníka může být evidováno více míst spotřeby. například chalupa, chata nebo kancelář.

OTE (Operátor trhu s elektřinou)

Operátor trhu s elektřinou je akciová společnost založená na základě energetického zákona. Jediným akcionářem společnosti je Česká republika, zastupovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Úkolem OTE je organizovat trh s energiemi, vypracovávat zprávy o trhu a vést národního rejstřík emisních povolenek. Poplatek za služby OTE je součástí konečné ceny energie.

Předpokládaná roční spotřeba

Předpokládaná roční spotřeba je údaj využívaný pro kalkulaci záloh na platby za energie, není-li známa předchozí roční spotřeba. Na její výpočet existují tabulky a výsledek vyplývá z velikosti obytné plochy a předpokládaného způsobu využívání.

Stálá platba, stálý plat

Stálou platbou rozumíme fixní složku ceny za dodávky silové energie. Její výši stanovuje dodavatel a spotřebitel ji zpravidla platí pravidelně každý měsíc. Vedle ceny za jednotku silové energie se tak jedná o druhou složku, která je neregulovaná a určovaná trhem.  

Skautské energie má u plynu stálý plat 0 Kč a u elektřiny pouze 40 Kč. Jedná se tak o mimořádně výhodné nastavení, které přináší zajímavou úsporu i při minimální spotřebě. U ostatních dodavatelů stálý plat ve výši 100 a víc Kč měsíčně není výjimkou. 

Tarif

Tarif se pro každého spotřebitele určuje individuáně s cílem optimalizovat jeho náklady na spotřebu energií. Každý spotřebitel může mít v závislosti na konkrétní situaci jednotarifní nebo dvoutarifní sazbu. V prvním případě je mu účtována jednotná sazba po celý den. V případě druhém je dodávka elektřiny rozdělena na období nízkého a vysokého tarifu.  Dvoutarifní sazba se většinou nabízí odběratelům, kteří využívají spotřebiče náročnější na spotřebu energií (například bojler nebo elektrické vytápění).

Výše záloh

Výší zálohy rozumíme pravidelnou předem stanovenou platbu, kterou spotřebitel odesílá zpravidla jednou měsíčně na účet dodavatele. Jejím cílem je zajistit, aby nedocházelo ke tvoření nedoplatků nebo přeplatků. Pokud spotřeba za minulý rok není známa, třeba po stěhování, počítá se s předpokládanou roční spotřebou.