Nápověda k zákaznickému portálu moje.skautskaenergie.cz

Registrace a přihlášení uživatele

Jak funguje přihlašování - login a heslo

U nás si nepotřebujete pamatovat další heslo. Registrace a následné přihlášení probíhá pouze prostřednictvím vašeho e-mailu a telefonu. 

Použijte ten e-mail, který jste ve spojení se Skautskou energií využívali v minulosti. Pak se vám ihned zobrazí přednastavená odběrná místa, která u vašeho účtu evidujeme. 

Ideálně se z portálu neodhlašujte a používejte vždy stejné zařízení a prohlížeč. Pak po vás nebudeme 1 měsíc chtít opětovné potvrzení kódem z e-mailu a SMS, na stránce https://moje.skautskaenergie.cz budete stále přihlášeni.

Zapomenutý e-mail

Pokud si nemůžete vybavit, jaký e-mail je ten správný, můžete si založit více účtů s více různými e-maily. V jednom z nich pravděpodobně vaše původní odběrná místa najdete. Připravujeme funkcionalitu pro přesun odběrného místa z jednoho účtu na jiný, abyste případně mohli zvolit, jaký účet (e-mail) chcete do budoucna používat. Případně nás kontaktujete s popisem stavu a představou o řešení a my se vám pokusíme pomoci. 

Nemám telefon, který je s účtem spojen

Kontaktujte nás prosím prostřednictvím vašeho registrovaného e-mailu na info@skautskaenergie.cz s požadavkem, že chcete vaše telefonní číslo změnit. Uveďte vaše nové telefonní číslo. Pravděpodobně vás kontaktujeme za účelem dalšího ověření oprávněnosti takové žádosti a poté změnu nastavíme. 

Smlouva o účasti ve Skautské energii a souhlas s komunikací

Při registraci vašeho účtu v zákaznickém portálu s námi uzavíráte smlouvu o vaší účasti v projektu Skautská energie. Tu potřebujeme, abychom vám mohli umožnit spravovat osobní údaje a následně je podle vašich pokynů předávat dodavatelům. Vás smlouva zavazuje jen k tomu, že nám budete dávat informace pravdivé a že budete spravovat jen taková odběrná místa, ke kterým máte oprávnění. 

Smlouvu o vaší účasti v projektu můžete kdykoliv vypovědět zasláním výpovědi na náš e-mail nebo poštou. Výpověď smlouvy povede ke zrušení vašeho účtu v zákaznickém portálu. 

Vedle naší hlavní činnosti podle výše uvedené smlouvy vás můžeme několikrát ročně kontaktovat e-mailem s nějakou informací o novinkách v projektu Skautská energie (např. ohledně vyhlášení nových soutěží) nebo například ohledně nějakých zajímavých tipů na energetické úspory, případně s dotazníkem spokojenosti s naší službou. Souhlas s takovouto doplňkovou formou komunikace můžete kdykoliv odvolat v zákaznickém portále i kliknutím v patičce některého z takových e-mailů. 

Přidání nového odběrného místa a volba změny jeho majitele (přepis)

Kde najdu EIC (číslo odběrného místa u plynu)

EIC je jedinečný 16místný identifikátor vašeho odběrného místa plynu. Najdete ho na vašem vyúčtování nebo na smlouvě s dodavatelem. Pozor - nejde o číslo plynoměru, to je jiný údaj. EIC číslo začíná vždy písmeny 27ZG. Je tedy ve tvaru 27ZGXXXXXXXXXXXX. 

Pro odběrná místa, která máte v zákaznickém portálu Skautské energie, nemusíte v budoucnu tento kód ani další technické specifikace dohledávat, vždy vám budou zobrazeny a v nových přihláškách a objednávkách přednastaveny. 

Kde najdu EAN (číslo odběrného místa u elektřiny)

EAN je jedinečný 18místný identifikátor vašeho odběrného místa elektřiny. Najdete ho na vašem vyúčtování nebo na smlouvě s dodavatelem. Pozor - nejde o číslo elektroměru, to je jiný údaj. EAN číslo začíná vždy číselnou řadou 859182400. Je tedy ve tvaru 859182400XXXXXXXXX. 

Pro odběrná místa, která máte v zákaznickém portálu Skautské energie, nemusíte v budoucnu tento kód ani další technické specifikace dohledávat, vždy vám budou zobrazeny a v nových přihláškách a objednávkách přednastaveny. 

Jak funguje přepis (změna majitele odběrného místa)

Přepis je změna majitele odběrného místa. Může a nemusí souviset se změnou dodavatele.

Skautská energie neumožňujeme spojit přepis s přihlášením k aukci, protože předpokládáme, že přepis potřebuje uživatel učinit co nejdříve. Pokud změna nespěchá, můžete ji nechat až po připojení k novému dodavateli. Případně si u nás může uživatel objednat přepis kombinovaný s převodem na konkrétní nabízený produkt.

Proces přepisu majitele je administrativně náročnější a je třeba k němu dodavateli doložit více dokumentů, v závislosti na tom, z jakého důvodu k přepisu dochází:

 • Prodej/koupě nemovitosti. Původní majitel odběrného místa může, ale nemusí, podat výpověď. Pokud ji podá, obdrží tzv. akceptaci (potvrzení) výpovědi, kde je uvedeno datum, ke kterému dodávka končí. Pokud nikdo neuzavře na dané odběrné místo smlouvu s dodavatelem (stávajícím nebou jiným), distributor odběrné místo odpojí. Pokud jste novými majiteli odběrného místa, je tedy potřeba rychle smlouvu s dodavatelem, kterého si vyberete, uzavřít. Budete k tomu potřebovat buď plnou moc od původního majitele, nebo akceptaci výpovědi. Dále dokumenty prokazující nabytí nemovitosti, jako je kupní/darovací smlouva či výpis z katastru nemovitostí, a předávací protokol, kde jsou uvedeny stavy plynoměru/elektroměru. Nový majitel nemá k dispozici fakturu vyúčtování. Pokud si ji od původního majitele vyžádá, je to lepší z důvodu zjištění spotřeby, distribuční sazby a jističů. 
 • Změna nájemce - platí výše uvedené. Na základě nájemní smlouvy s uvedením konce nájmu nebo na základě smlouvy o ukončení nájmu může původní majitel odběrného místa podat výpověď. Opět obdrží akceptaci. Vše viz výše. Dokumenty potřebné k přepisu jsou podobné tj. nájemní smlouva a předávací protokol. Doložení faktury je taktéž žádoucí z důvodu kontroly údajů.
 • Rozvod - platí výše uvedené s tím rozdílem, že místo smlouvy se dokládá rozsudek od soudu a výpis z katastru nemovitostí
 • Úmrtí - v případě úmrtí je třeba doložit úmrtní list. Pro stav měřidla se dokládá fotografie. I v tomto případě platí, že odběrné místo lze převést pouze na osobu mající vlastnické či nájemní právo. Nelze tudíž převést na osobu, která o sobě tvrdí, že je "univerzální" dědic. 

Účelový převod mezi příbuznými může být zamítnut původním dodavatelem. Pokud není dodán předávací protokol, je možné dodat fotografie měřidla. Není-li dodán předávací protokol popř. fotografie, je distributorem odhadnout stav měřidla tzv. kvalifikovaným odhadem. Nemusí přesně odpovídat skutečnosti, nicméně stavy spotřeby jednotlivých dodavatelů v čase by na sebe vždy měly navazovat. 

Výběr přihlášky k aukci nebo objednávky produktu

Jak fungují aukce ve Skautské energii

Skautská energie pravidelně každý rok pořádá soutěže mezi dodavateli pro velké množství zákazníků. Dodavatelé tak mají důvod nabídnout velmi zajímavé cenové podmínky, aby významné množství zákazníků získali. Soutěžíme zejména dodávky elektřiny a plynu na dvouleté období, kdy se cena nemění, je fixní. Možnost přihlásit se k aukci má každý, kdo splňuje dvě jednoduchá pravidla - majitel odběrného místa zůstává i u nového dodavatele stejný a nový dodavatel k němu může zahájit dodávku energií maximálně do 6 měsíců od data aukce. Máte-li závazek u stávajícího dodavatele delší, pak se zapojíte do aukce příští rok. 

Vzhledem k tomu, že soutěžit plánujeme každoročně dvouleté závazky, nebude každá aukce relevantní pro všechny uživatele Skautské energie. Přihlášení do aukce je snadné. 

 1. Zaregistrujte se do zákaznického portálu - vytvořte si zákaznický účet na moje.skautskaenergie.cz. Při registraci s námi podepíšete Smlouvu o účasti v projektu Skautská energie - tím nám umožníte v budoucnu předat vaše údaje dodavateli energií, od kterého budete energie čerpat.
 2. Přidejte svá odběrná místa - Po registraci v zákaznickém portálu přidejte ta odběrná místa, pro která budete chtít čerpat energie. Přidáte je pomocí identifikátorů EIC (pro plyn) a EAN (pro elektřinu). Ty najdete ve Smlouvě o sdružených službách dodávky energií s vaším dodavatelem nebo v každém vyúčtování energií.
 3. Přihlaste se do soutěže dodavatelů - V dalším kroku vás pozveme do soutěže dodavatelů o nejvýhodnější ceny elektřiny a plynu na příští dva roky.
 4. Počkejte na výsledek soutěže - Anonymizované přihlášky všech přihlášených odešleme dodavatelům, kteří do 14 dnů od ukončení soutěže nabídnou co nejlepší ceny energií na příští dva roky. My přibližně do dvou dnů od podání nabídek vybereme tu vítěznou a s výsledkem vás obešleme. Výsledek najdete rovněž v Aktualitách na našem webu.
 5. Podepište smlouvu s vítězným dodavatelem - Vítězný dodavatel vám do 30 dnů od vyhlášení výsledku soutěže zašle k podpisu smlouvu o dodávce komodit do vašeho odběrného místa. Zda se smlouvu s vítězným dodavatelem rozhodnete podepsat, je na vás. Pokud podepíšete, nový dodavatel připojí vaše odběrná místa do své sítě. Také se postará o výpověď vašemu stávajícímu dodavateli, pokud jste o to v přihlášce do soutěže zažádali.
 6. Čerpejte levnější energie - Gratulujeme! Přidali jste se k desítkám tisíc lidí, kteří společně šetří za elektřinu a plyn. Příštích 24 měsíců čerpáte energie za ceny, které vítězný dodavatel nabídl jen přihlášeným do aukce.
 7. Zůstaňte na drátě - Soutěž pro vaše odběrné místo zopakujeme za dva roky. Včas vás upozorníme na váš končící závazek se stávajícím dodavatelem a pozveme vás k přihlášce do další soutěže.
Jak funguje objednávka produktu ve Skautské energii

Aukce nemusí být preferovanou volbou pro každého. Někdo chce či potřebuje například:

 • dlouhodobě neměnit dodavatele (a přesto být součástí Skautské energie)
 • spotový tarif
 • řešení v době, kdy přihlášení k aukci není otevřeno (ať už rychlé, nebo dočasné)
 • spolu se změnou dodavatele změnit i majitele odběrného místa (tzv. přepis z důvodu stěhování, úmrtí, změny nájemce, rozvodu či koupě resp. prodeje nemovitosti).
 • připojit do distribuční sítě odběrné místo, které dosud žádného dodavatele nemá

Pro uživatele Skautské energie ve výše uvedených situacích nabízíme ve spolupráci s našimi partnerskými dodavateli vybrané produkty, jejichž aktuální přehled najdete na stránce Naše nabídka

Jak objednat pro moje odběrné místo vybraný produkt? 

 1. Zaregistrujte se do zákaznického portálu - Vytvořte si zákaznický účet na moje.skautskaenergie.cz. Při registraci s námi podepíšete Smlouvu o účasti v projektu Skautská energie - tím nám umožníte v budoucnu předat vaše údaje dodavateli energií, od kterého budete energie čerpat.
 2. Přidejte svá odběrná místa - Po registraci v zákaznickém portálu přidejte ta odběrná místa, pro která budete chtít čerpat energie. Přidáte je pomocí identifikátorů EIC (pro plyn) a EAN (pro elektřinu). Ty najdete ve Smlouvě o sdružených službách dodávky energií s vaším dodavatelem nebo v každém vyúčtování energií.
 3. Vyberte si produkt z nabídky našich dodavatelů - V zákaznickém portálu nebo na stránce Naše nabídka vám nabídneme vybrané produkty našich partnerských dodavatelů. Vyberte si ten, který je pro vás nejvýhodnější a odešlete objednávku. Vaše údaje předáme dodavateli, který pro vás připraví smlouvu o dodávkách komodit.
 4. Podepište smlouvu s dodavatelem - Dodavatel vám po odeslání objednávky zašle k podpisu smlouvu o dodávce komodit do vašeho odběrného místa. Smlouvu podepište do 14 dnů od doručení. Dodavatel se postará o výpověď vašemu stávajícímu dodavateli, pokud jste o to při objednávce produktu zažádali.
 5. Čerpejte výhodné energie - Gratulujeme! Přidali jste se k desítkám tisíc lidí, kteří společně šetří za elektřinu a plyn. Děkujeme za podporu skautingu a jsme připraveni vám dále pomáhat k levnějším energiím.
 6. Zůstaňte na drátě - Pravidelně pořádáme soutěže dodavatelů o nejvýhodnější nabídku cen elektřiny a plynu. Ta příští nás čeká v létě 2025. Buďte s námi v kontaktu a my vám včas dáme vědět, že můžete přihlásit své odběrné místo do soutěže nebo si od našich dodavatelů vybrat výhodnější produkt.
Kde najdu aktuální nabídku produktů a jejich ceníky

Aktuální nabídku vybraných produktů našich partnerských dodavatelů a přehled vypsaných či plánovaných aukcí najdete vždy na stránce Naše nabídka.

Nabídku produktů uvidíte též v zákaznickém portále poté, co si založíte odběrné místo a zvolíte pro něj výběr produktu. Z této stránky pak můžete zahájit objednávku produktu nebo přihlásit své odběrné místo do aukce. 

Informace k vyplnění v přihlášce a objednávce

Jak se liší typy cen energetických produktů

V nabídkách dodavatelů energií a stejně tak i v nabídce zákaznického portálu moje.skautskaenergie.cz se setkáte s těmito třemi druhy cen:

Fixní cena - cena je u daného produktu neměnná, platí po celou dobu, kterou dodavatel tzv. fixací slíbí. Dodavatel se zavazuje cenu nezměnit a vy se zavazujete po tuto dobu dodavatele neopustit. Skautská energie v aukcích soutěží pouze tento typ produktů. Nedojde-li zákazníkem k podání výpovědi ke konci fixního období a není-li sjednáno automatické opakování závazku (prolongace), přechází následně vztah dodavatele a zákazníka na dobu neurčitou s vyhlašovanou cenou. 

Vyhlašovaná cena - cena je u daného produktu dodavatelem jednostranně vyhlášena, dodavatel může kdykoliv cenu změnit vyhlášením nové. Tento typ ceny je spojen s produkty na dobu neurčitou. U nich zákazník nemá závazek a je vázán pouze zákonnou výpovědní lhůtou (3 měsíce). Pokud dodavatel oznámí zdražení produktu, může zákazník odejít k jinému dodavateli rychleji bez dodržení výpovědní lhůty. Tento typ produktů nabízí Skautská energie prostřednictním neaukční nabídky produktů. 

Spotová cena - cena, která se mění každá den v závislosti na vývoji trhu (na burze). Čistý spotový produkt nastavuje cenu každých 15 minut. Dodavatel k produktu účtuje příplatek (marži), který se nejčastěji skládá z měsíční složky a z části vázané na spotřebu). Čistě spotový produkt mmohou mít od roku 2023 pouze firmy (bez omezení) nebo domácnosti s průběhovým měřením (především s fotovoltaikou). Dodavatelé nabízí i produkty s automatickou měsíční vyhlašovanou cenou. U nich omezení není, může je mít každý. Cena se automaticky stanoví podle cen na burze v posledních dnech předchozího měsíce. Tento typ produktů nabízí Skautská energie prostřednictním neaukční nabídky produktů.

Kdo podá výpověď mému současnému dodavateli

Výpověď nejčastěji podává nový dodavatel. K tomu však od vás potřebuje zplnomocnění. V přihlášce k aukci nebo v objednávce produktu v zákaznickém portálu moje.skautskaenergie.cz zvolíte, zda výpověď podáte sami, nebo zda tak má učinit dodavatel. Doporučujeme využít servisu nového dodavatele. Plnou moc k podpisu vám doručí spolu s připravenou smlouvou o dodávkách komodity. 

Pokud jste podali výpověď stávajícímu dodavateli již sami, v přihlášce k aukci či objednávce produktu nám sdělíte, k jakému datu se výpověď podává. Nový dodavatel pak musí zahájit dodávky od následujícího dne. Počítejte s tím, že na změnu dodavatele je třeba dost času, takže je lepší obracet se na nás ideálně s větším předstihem. 

Co je DPI (Dodavatel poslední instance)

Dodavatel poslední instance (DPI) je zákonem zřízený speciální institut energetického dodavatele, který zajišťuje dodávku elektřiny nebo plynu pro odběratele, kteří z nějakého důvodu ztratili svého původního dodavatele (například kvůli jeho krachu) nebo nemohli najít jiného dodavatele. Tato služba je ochranou zákazníků, zárukou, že spotřebitelé nezůstanou bez energie. Dodavatel poslední instance má povinnost dodávat energii za regulované, obvykle vyšší ceny, dokud si odběratel nenajde nového dodavatele.

Mám nahrát poslední vyúčtování?

Vyúčtování od dodavatele je ideální dokument, ve kterém lze najít vše potřebné o majiteli odběrného místa, technické údaje o daném odběrném místě i závazek, pokud je nějaký sjednán. Přiložení k přihlášce k aukci nebo objednávce produktu nutné není, ale doporučujeme tak učinit. Kdyby dodavatel objevil nějaký problém, snadno v poskytnutém vyúčtování dohledá správné údaje a nebude třeba vyřízení zdržovat a kontaktovat vás.

Nenajdete-li vyúčtování poslední, poskytněte alespoň jakékoliv jiné. Vzhledem ke kontrole závazku a aktuálních dat je samozřejmě to poslední nejlepší.  

Jak napsat plnou moc u přepisu

Dodavatel bude potřebovat, abyste při přepisu majitele odběrného místa zajistili plnou moc od původního majitele. Formulář plné moci najdete na stránkách dodavatele, ke kterému přecházíte. U našich partnerských dodavatelů tedy zde:

Fáze, jistič, distribuční sazba a spotřeba

Fáze

Informaci o počtu fází naleznete na vyúčtování elektřiny od vašeho dodavatele.

 • Jednofázový přívod má jednu fázi a je běžný v menších domech nebo bytech. Tento přívod poskytuje napětí 230 V.
 • Třífázový přívod (někdy označovaný jako "síťový přívod") zahrnuje tři fáze a je typický pro velké domy nebo budovy s vyšší spotřebou energie, poskytuje napětí 400 V.

Pro identifikaci můžete použít rozvaděč ve vašem domě. Hledejte hlavní jistič, který může mít označení „230 V“ pro jednofázové systémy nebo „400 V“ pro třífázové systémy.

Jistič (rezervovaný příkon)

Velikost hlavního jističe je vyjádřena v ampérech (A), například „16 A“, „20 A“, „25 A“ atd. a také ji naleznete ve vašem vyúčtování elektřiny. 

Distribuční sazba

Distribuční sazba je kategorie určující, jakým ceníkem se řídí vaše platba za používání elektrické sítě. Neovlivňuje tedy obchodní část ceny účtovanou dodavatelem, ale tzv. regulovanou část, která pokrývá náklady spojené s distribucí elektrické energie od dodavatele k vám domů. Sazba D01d je určena pro jednofázové připojení, sazba D02d pro třífázové a obě tyto sazby mají pouze jeden celodenní tarif - tzv. vysoký (VT).

Sazby D25d a další mají tarify dva - vysoký (VT) a nízký (NT), což umožňuje využití různých cenových úrovní v závislosti na času a aktuální zátěži v síti.

Majitelé odběrných míst s IČO pak mají sazby začínající písmenem C (C01d, C25d apod.). 

Předpokládaná spotřeba

Pro uživatele, u kterých evidujeme nějakou historii připojení, ve formuláři přihlášky k aukci a objednávky produktu uvádíme hodnotu předpokládané spotřeby vycházející z minulosti. Je možné ji snadno kliknutím do pole vyplnit nebo zadat jinou, která dnes lépe odpovídá odhadované roční spotřebě v MWh. 

U distribučních sazeb elektřiny jiných než D01 a D02 je potřeba předpokládnou roční spotřebu vyplnit do obou polí - tedy samostatně jak u nízkého (NT), tak u vysokého tarifu (VT). Prosím dejte pozor, ať nevyplňujete hodnoty v kWh. Standardně bývají spotřeby domácností v řádu jednotek MWh ročně, u plynu pak maximálně v desítkách MWh. 

Skautská energie přijímá pouze zájemce s předpokládanou spotřebou max. 300 MWh ročně na jedno odběrné místo. 

Správná výše zálohových plateb

Bohužel žádný právní předpis přesně neurčuje dodavateli, podle jakého klíče má zálohy nastavit. Dle obecného práva by nastavení mělo být přiměřené a odpovídající očekávané spotřebě. Zjevně nepřiměřené nastavení by pak mohlo být nekalou obchodní praktikou a Energetický regulační úřad by mohl dodavateli nařídit změnu a udělit mu sankci. 

Při stanovení preferované výše měsíční zálohy doporučujeme vycházet z vašeho stávajícího nastavení a zohlednit případnou změnu cen na trhu nebo vaše poslední vyúčtování - zda obsahovalo přeplatek či nedoplatek. Často je pak lepší platit pravidelně trochu víc a jednou ročně získat přeplatek, než pak během několika dní shánět i větší peníze na úhradu nedoplatku. 

Pokud dodavatel vaší volbu neakceptuje a zvolí jinou výši zálohové platby, nemusíte ji akceptovat. Obraťte se na dodavatele, většinou bez komplikací zálohy v řádu nízkých desítek procent obratem upraví. Někde to lze provést i svépomocí v zákaznických portálech dodavatelů. 

Potřebujete-li jinou než měsíční frekvenci zálohových plateb, obraťte se na dodavatele a sjednejte si takovou úpravu nastavení po podpisu smlouvy sami. 

Připojení nového odběrného místa, které nemá dodavatele

Připojení odběrného místa, které zatím k elektřině nikdy připojené nebylo, většinou zabere 5 - 19 měsíců. Počítejte tedy s tím, že je to administrativně složitý a zdlouhavý proces. Naši partnerští dodavatelé vám s tím ovšem pomůžou. 

Při připojování nového odběrného místa do distribuční sítě je potřeba doložit revizní zprávu hlavně z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti. Revizní zpráva je důležitý dokument, který potvrzuje, že elektrická instalace byla provedena správně a v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy. 

Revizní zprávu obvykle vystaví autorizovaný elektrotechnik po důkladné kontrole celé instalace. Distribuční společnost tuto zprávu požaduje jako součást dokumentace potřebné pro schválení připojení k síti.

Při připojování nového odběrného místa je nutné předložit též smlouvu s distributorem elektrické energie dodavateli, aby mohl zahájit a správně fakturovat dodávky energie. Tato smlouva slouží jako potvrzení, že odběrné místo je řádně připojeno a schváleno k síti, což umožňuje dodavateli správně registrovat místo ve svém systému, koordinovat začátek dodávek s distributorem a stanovit tarif pro fakturaci. Ve smlouvě s distributorem je pak uveden nový EAN či EIC kód.