Kalkulačka MND

Cena elektřiny

Kraj *

Sazba *

Spotřeba za rok – Vysoký tarif (VT) v MWh *

Spotřeba za rok – Nízký tarif (NT) v MWh

Jistič *

Proudová hodnota jističe v A (Ampérech) *

Období *

Cena plynu

Okres *

Spotřeba za rok v MWh *

Období *

Uvedený typ spotřeby plynu je osvobozen od ekologické daně (zahrnuje domácnosti) *