Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

20. prosince 2022

Spotové tarify s proměnlivou cenou denně reagující na vývoj trhu nebude možné od 1. 1. 2023 na základě vládního nařízení nabízet novým zájemcům. Již uzavřené smlouvy bez omezení dál platí.

Jedná se o překvapivý a z naší strany těžko pochopitelný krok vlády, protože:

  1. již na podzim roku 2022 došlo k významné úpravě ochrany spotřebitelů tím, že u spotových tarifů bylo nařízeno zrušit fixaci a zákazník tak může odejít kdykoli jinam

  2. v období zastropovaných cen - tedy minimálně po celý rok 2023 jsou spotové tarify teoreticky nejvýhodnějším možným řešením z pohledu zákazníka. Pokud cena na trhu půjde nahoru, zákazník zaplatí pouze do výše cenového stropu (tedy tolik, jako lidé s jinými tarify). Pokud naopak půjde dolů, zákazník okamžitě ušetří a platí méně než strop. 

Vláda se pravděpodobně snaží zabránit tomu, aby v roce 2023 domácnosti hromadně přecházely na spotový produkt právě z důvodu, že je nejvýhodnějším řešením. Tato garantovaná výhoda totiž skončí ve chvíli, kdy skončí vládou nastavené cenové stropy. 

Zákazníci Skautské energie, kteří spotový tarif u našeho partnera Bidli energie sjednaný již mají (nebo sjednání do 31. 12. 2022 dokončí) nemusí nic měnit, jejich smlouvy platí a spotový tarif bude fungovat nadále tak, jak jsou zvyklí. Od 1. 1. 2023 nově právě s vládním cenovým stropem, který je bude chránit před výkyvy směrem nahoru.

Uvidíme, zda cenové stropy vláda prodlouží i na rok 2024. Zatím je to spíše pravděpodobné. Každopádně vás o vývoji v tomto budeme průběžně informovat.

Zákazníkům, kteří dnes mají spotový tarif od Bidli energie doporučujeme, aby minimálně pro rok 2023 v tomto nastavení setrvali a nic neměnili. 

Pro nové zájemce jsme bohužel nuceni ke konci roku 2022 nabídku řešení u Bidli energie na neurčito pozastavit.  

Za tým Skautské energie

Tomáš Slavík
ředitel

-----

Poznámka:

Nové opatření vlády platí pro dodávky energií do odběrného místa, které není vybaveno průběhovým měřením elektřiny nebo plynu (tedy takovým, kdy je kontinuálně zaznamenávána hodnota množství dodané energie). Mezi tato odběrná místa patří hlavně domácnosti.

Mohlo by vás ještě zajímat

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

Ať už se účestníte procesu zajištění náhrady škody skrze LitFin, nebo ne, doporučujeme, abyste ke konci roku nahlásili distribuci stav vašeho měřidla samoodečtem.

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Vyplnění nové smlouvy je potřeba učinit co nejdříve, aby se převod k 1. 1. v pořádku stihl. Žádáme zákazníky o součinnost.

Skautská energie uzavřela smlouvy s Centropolem, MND a Bidli na roky 2023 - 2025

Skautská energie uzavřela smlouvy s Centropolem, MND a Bidli na roky 2023 - 2025

Máme řešení pro všechny naše zákazníky. Výběrové řízení na dodavatele zákazníků Skautské energie se podařilo uzavřít. Dodavatele budou měnit zákazníci, kteří jsou nyní u Pražské plynárenské, ostatním doporučujeme setrvat u stávajících.