Kolibřík Energie / ARMEX popisuje zákazníkům svoji verzi příběhu.

Ta ale není pravdivá

14. ledna 2022

V týdnu od 10. ledna rozeslala Kolibřík Energie, dřívější dodavatel Skautské energie a dceřiná společnost ARMEX ENERGY a.s., opět svoji verzi příběhu, jak došlo k ukončení dodávek zákazníků Skautské energie. 

Příběh, jak jej Kolibřík Energie popisuje, zamlčuje různé skutečnosti a obsahuje nepravdy. Kolibřík Energie z rodiny ARMEX způsobila jednostranným vypovězením dodávek škodu desítkám tisíc zákazníků Skautské energie. Skautská energie připravuje řešení, s jehož využitím budou bývalí zákazníci moci Kolibřík Energii snadno zažalovat za způsobené škody. 

Tyto žalovatelné škody se podle odhadů mohou pohybovat až kolem jedné miliardy Kč, není proto nijak překvapivé, že se ARMEX ENERGY snaží vzbuzovat dojem, že pochybení nebylo na její straně. Lze předpokládat, že se tak snaží snížit počet budoucích žalujících. 

Nechystáme se reagovat na každý e-mail, který Kolibřík Energie rozešle s cílem mást své bývalé zákazníky. Skautská energie představila zákazníkům průběh vzniku krizové situace již v polovině prosince, popis je nadále dostupný online. Další podklady dáme k dispozici soudu a případně dalším orgánům (včetně orgánů činných v trestním řízení).

Skautská energie stojí již 8 let na straně svých zákazníků a tato situace trvá i během stávající krize. Dodavatel Kolibřík Energie, dceřiná firma ARMEX ENERGY, svým rozhodnutím o ukončení dodávek zákazníkům porušil své smluvní závazky a způsobil škodu všem jednotlivým zákazníkům i Junáku - českému skautu. My budeme zákazníkům nápomocni, aby se domohli odškodnění za škodu, která jim byla dodavatelem způsobena. Nyní se v diskuzi s několika advokátními kancelářemi soustředíme na přípravu nejlepšího řešení, kterým se zákazníci budou moci ke sporu připojit a které představíme v prvním čtvrtletí tohoto roku. Snažíme se vše nastavit tak, aby pro zákazníky bylo řešení snadné a s vysokou pravděpodobností úspěchu.

Pro jakékoliv Vaše dotazy jsme nadále průběžně k dispozici na komunikačních kanálech Skautské energie, e-mailem, chatem i telefonicky. Všechny cesty najdete jako obvykle na www.skautskaenergie.cz

Děkujeme za Vaši pokračující důvěru, velmi si jí vážíme a mimořádně nás zavazuje. 

Tomáš Slavík
ředitel 

Mohlo by vás ještě zajímat

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Vyplnění nové smlouvy je potřeba učinit co nejdříve, aby se převod k 1. 1. v pořádku stihl. Žádáme zákazníky o součinnost.

Skautská energie uzavřela smlouvy s Centropolem, MND a Bidli na roky 2023 - 2025

Skautská energie uzavřela smlouvy s Centropolem, MND a Bidli na roky 2023 - 2025

Máme řešení pro všechny naše zákazníky. Výběrové řízení na dodavatele zákazníků Skautské energie se podařilo uzavřít. Dodavatele budou měnit zákazníci, kteří jsou nyní u Pražské plynárenské, ostatním doporučujeme setrvat u stávajících.

Skončila registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Jaký bude další postup?

Skončila registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Jaký bude další postup?

Registrace poškozených zákazníků ke společnému postupu usilujícímu o náhradu škody skončila. Jaký je další postup pro řádně přihlášené?