Jak provést změnu distribuční sazby?

Pro výši vaší faktury za elektřinu je klíčová distribuční sazba, kterou máte nastavenou. Její vhodnou či nevhodnou volbou můžete ušetřit nebo naopak promarnit tisíce korun ročně.

Víte, že sazbu smíte při splnění konkrétních podmínek měnit? Například když předpokládáte výrazně vyšší nebo nižší spořebu, než dosud. Přečtěte si, jak změnu provést bezpečně a co nejrychleji.

Druhy distribučních sazeb

Každá domácnost má zvolenu konkrétní distribuční sazbu. I ta vaše. Je v ní zohledněno, kolik elektrospotřebičů doma máte a jak často je vyžíváte. Pokud například pouze svítíte, perete a chladíte stačí vám nižší distribuční sazba, než kdybyste elektřinou také topili nebo ohřívali vodu.

Ve svém vyúčtování také najdete informaci, zda využíváte sazbu jednotarifní, nebo dvoutarifní. Jednotarifní sazby jsou více rozšířené a používají se v domácnostech s nižší a střední spotřebou elektřiny. Tu dvoutarifní pravděpodobně zvolíte, pokud elektřinou také topíte, hřejete vodu nebo poháníte tepelné čerpadlo.

Různé druhy distribučních sazeb znázorňuje tato tabulka:

Jak na změnu distribuční sazby?

Rozhodnete-li se změnit distribuční sazbu, u Skautské energie vám se vším pomůžeme. Patří k tomu obvyklé administrativní formality i technické náležitosti. Při přechodu na vyšší sazbu z důvodu nárůstu spotřeby také počítejte s výměnou hlavního jističe před elektroměrem, tak aby jeho hodnota odpovídala předpokládanému vyššímu příkonu elektrospotřebičů.

Distribuční sazbu můžete změnit jednou za 12 měsíců

Obvyklým důvodem, proč lidé žádají svého dodavatele o vyšší distribuční sazbu, je například instalace tepelného čerpadla nebo akumulační ohřívač vody. Potřebujete pak projít tyto kroky:

Případ A

Odebíráte elektřinu v sazbě D01d a chcete přestoupit do distribuční sazby D02d. Postačí vám pouze číslo elektroměru a hodnota vaší aktuální spotřeby. Tyto údaje zanesete do formuláře, který najdete na webových stránkách vašeho distributora nebo kontaktujte zákaznickou linku Skautské energie, kde vám změnu sazby ochotně pomohou vyřídit.

Případ B

Plánujete svoji spotřebu elektřiny navýšit výrazným způsobem, tzn. přestoupit do sazby D25d a vyšší, začnete vyplněným žádosti o změnu smlouvy. Její formulář získáte od vašeho distruburora nebo vám jej pomůžeme získat, pokud se na nás obrátíte. K vyplněné žádosti budete muset doložit revizní zprávu nebo potvrzení revizního technika, která zaručí technický stav vašeho odběrného místa. Připravíme vás také na výměnu jističe, bude-li nutná.  Ve smluvený den vás navštíví technický pracovník distributora, provede výměnu zařízení, a tím je celý proces změny distribuční sazby vyřízen.

Kontakt na distributory elektřiny v ČR

Odborný zprostředkovatel Skautské energie - společnost Občanům, s. r. o., vám pomůže změnu distribuční sazby zprostředkovat. V případě zájmu se na něj prosím obraťte s domluvte se, co je pro změnu potřeba doložit a zajistit.