"Zelená" elektřina z obnovitelných zdrojů

Zákazníkům nabízíme volbu - buď elektřinu ze standardního mixu zdrojů nebo zelenou elektřinu, která je doplněna o tzv. záruky původu. 

Skaut je ochráncem přírody, a proto Skautská energie nabízí i elektřinu pocházející ze 100% obnovitelných zdrojů. 

Pro někoho smysluplná podpora udržitelnosti, pro jiného marketingový tah. Jak je to doopravdy se “zelenou” elektřinou a má smysl si za ni připlatit? Odpověď není jednoznačná, proto jsme pro všechny zájemce připravili článek, který vám může pomoci udělat si vlastní názor. 

Jak mohu zelenou elektřinu získat?

Pokud jste se seznámili s tím, co zelená elektřina je a kolik stojí, uveďte váš zájem o zelenou elektřinu v přihlášce ke Skautské energii.  

Pokud již naším zákazníkem jste, měli jste možnost vaší volbu pro nadcházející období učinit během června 2020. Další možnost změny této preference bude opět za 2 roky po vysoutěžení nových cen a před zasláním nové smlouvy s vítězným dodavatelem. 

Více informací o obnovitelných zdrojích a přístupu našeho aktuálního dodavatele Kolibřík Energie najdete na jeho stránkách

Výkup FVE

Pro všechny, kteří provozují vlastní výrobnu elektřiny a řeší odprodej vyrobené elektřiny, máme dobrou zprávu. Zajistili jsme, že společnost PRE všem zákazníkům Skautské energie výkup za dobrých podmínek (tj. za cenu 600 Kč/MWh - platí i pro rok 2021 až do odvolání) nabídne. 

Pro stávající zákazníky, kteří měli výkup zajištěný u Yello/PRE tak platí, že nemusí nic měnit a výkup bude zajišťován i nadále. To nic nemění na tom, že elektřina bude odebírána od nového dodavatele Skautské energie od Kolibřík energie. 

V případě, že máte zájem domluvit odprodej vámi vytvořené energie. kontaktujte našeho zprostředkovatele Občanům, s. r. o. 

Doplňující podrobné info pro zájemce o výkup

Smlouva je vždy na dobu neurčitou s možností výpovědi do 30. 11.  s platností od 1. 1. následujícího roku. Fakturace je roční formou self-billingu, tj. výrobci fakturu nevystavují, připraví ji PRE a pošle výrobci k odsouhlasení emailem vždy v lednu následujícího roku za předchozí rok. Na jejím základě pak výrobcům posílá platbu za přebytky za celý rok.

K vytvoření smlouvy jsou od výrobce potřeba tyto podklady:

  • Smlouva o připojení výrobny k distribuci  (s uvedením obou EANů pro data spotřeby a data výroby)
  • Sken licence ERÚ na výrobu, obě strany (bez licence na výrobu elektřiny nemůže výrobce uzavřít smlouvy na výkup elektřiny)
  • Číslo bankovního spojení, telefon, email
  • Smlouvu o výkupu se současným dodavatelem (pokud má již klient uzavřenou smlouvu o výkupu a má zájem o přechod k PRE)

Zprostředkovatel Občanům, poté, co ho kontaktujete, vám zašle aktuální aktuální smlouvy a VOP, vyplníme formuláře pro PRE a pomůže s individuálním zpracováním. Podklady a informace s žádostí o smlouvu o výkupu pak Občanům předají na PRE. Návrh smlouvy pošle PRE zákazníkovi k odsouhlasení a podpisu.    

Pokud má zákazník výkup řešený u jiného dodavatele a chce řešit pouze smlouvu na dodávky, musí informovat společnost Občanům, že výkup si řeší sám.