Vyúčtování energií není žádná věda

Vyúčtování za energie patří mezi dokumenty, kterým mnoho lidí nevěnuje příliš pozornosti. Všimnou si, zda mají přeplatek, či nedoplatek, a ostatní údaje přeskočí. Mohou tak přijít o důležité informace.

Víte, co všechno tento dokument obsahuje? Pokud se v něm dobře vyznáte, můžete ušetřit až tisíce korun ročně.

Z čeho se skládá cena

Složení cen energií vysvětluje, proč se vyplatí nad změnou dodavatele přemýšlet. Stačí vyplnit formulář na online srovnávači a rychle zjistíte, že s dobrým dodavatelem ušetříte několik tisíc korun ročně.

Cena za elektřinu i plyn je tvořena dvěma složkami – regulovanou a neregulovanou. Do regulované složky patří poplatky stanovené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Tu neregulovanou vám nastavuje dodavatel. Jednoduše řečeno - podle ní si dodavatele vybíráte.

Finální cena počítá s daní z přidané hodnoty a u elektřiny také s takzvanou ekologickou daní.

Co nesmí ve vyúčtování energií chybět

Většina dodavatelů se vám snaží orientaci ve smlouvách i vyúčtování zjednodušit. Šetří tak váš čas a také předcházejí tomu, že někteří zákazníci raději odejdou ke konkurenci, než by se prali se složitými pojmy. I tak však musí vyúčtování obsahovat veškeré povinné údaje. Skládá se ze tří částí: A, B a C.

Část A obsahuje základní údaje. Najdete v ní kontaktní údaje svého dodavatele a také identifikační údaje odběrného místa. Tedy vaši adresu.

  • kontaktní údaje dodavatele – sídlo firmy, IČO atd.
  • fakturovaná částka – celková spotřeba a částka za určité období
  • zúčtování – rozdíl mezi uhrazenými zálohami a skutečnou spotřebou (přeplatek nebo nedoplatek)
  • údaje k platbě – bankovní účet, variabilní číslo a datum, do kdy musí být uhrazen nedoplatek (neplatí pro přeplatek)
  • předpis záloh – rozpis zálohových plateb na další období (v případě nedoplatku bývají adekvátně navýšeny)

Část B obsahuje detailní přehled plateb. V této části se dozvíte všechny údaje o spotřebě i rozdělení platby na regulovanou a neregulovanou část. Také zde najdete technické údaje.

  • název a číslo daňového dokladu
  • identifikační údaje odběrného místa
  • údaje o elektroměru/plynoměru – kód (v případě elektroměru EAN, u plynoměru EIC), číslo přístroje, celková spotřeba, počáteční a konečný stav, způsob odečtu

Část C obsahuje informace, které potřebujete například v případě reklamace vyúčtování. Patří sem i jiné užitečné informace od dodavatele.

Vrátí vám přeplatek, nebo dlužíte nedoplatek?

Pokud ve svém vyúčtování najdete přeplatek, dodavatel vám ho zpravidla vrátí na váš účet. Výjimkou jsou případy, kdy se dohodnete jinak. Například jej můžete chtít využít na uhrazení záloh na příští období. Nižší přeplatky do výše dvouset korun se často do příštího období převádějí automaticky.

Častější je případ nedoplatku. Nikdo ho nevidí rád, ale dá se mu napříště předejít. Třeba uvážlivou spotřebou energií nebo zvýšením nastavením pravidelných měsíčních záloh. Na konci roku, jako když je najdete. Z dlouhodobého hlediska určitě méně bolí platit každý měsíc o něco víc, než se jednou ročně leknout několikatisícového dluhu.

Nejste se svým vyúčtováním spokojeni? Přejděte ke Skautské energii a ušetřete několik tisíc korun ročně. Svou budoucí úsporu snadno zjistíte na nezávislém online srovnávači. S převodem vám rádi pomůžeme a veškerou administrativu vyřídíme za vás.

Je ve vyúčtování chyba?

Zjistíte-li, že vaše vyúčtování obsahuje chyby (ano, i to se může stát), obraťte se co nejdříve na vašeho dodavatele. V případe Skautské energie kontaktujte zprostředkovatele - společnost Občanům, s. r. o. Doporučujeme zkontrolovat zejména smluvně nastavenou cenu za jednotku silové energie a cenu stálého platu. A pak i objem účtované spotřeby - pokud by neodpovídal normálu, může být něco špatně. 

Mění vám dodavatel výši záloh? Buďte na pozoru!

Spolu s vyúčtováním dodavatelé často upravují výši záloh. Měly by lépe odpovídat vaší aktuální spotřebě v posledním roce. Často se ovšem stává, že dodavatel nové zálohy nesmyslně nadsadí. V takovém případě se neváhejte bránit a požadujte úpravu záloh na výši odpovídající cca jedné dvanáctině vašeho ročního vyúčtování. Na takovou úpravu máte nárok. Dodavatel zpravidla žádost o změnu výše záloh obratem akcepruje a vystaví nový předpis záloh. 

Z čeho se skládá cena elektřiny:

Regulovaná část – měsíční plat za rezervovaný příkon, cena za distribuované množství elektřiny, cena systémových služeb, cena na podporu výkupu elektřiny a cena za služby Operátora trhu energií (OTE)
Neregulovaná část – cena elektřiny a pevná cena za měsíc (paušál)
Daně – DPH a daň z elektřiny, ekologická daň vyplývající ze závazku vůči EU

Z čeho se skládá cena plynu:

Regulovaná část – pevná cena za odebraný plyn, stálý měsíční plat a cena za služby Operátora trhu energií (OTE)
Neregulovaná část – cena plynu a stálý měsíční plat
DPH