Co vás čeká při připojení ke Skautské energii

1. krok - registrace

Do projektu Skautská energie se zaregistrujete on-line přihláškou. Pro její úspěšné odeslání potřebujete znát informace, které naleznete ve Vaší smlouvě a faktuře stávajícího dodavatele elektřiny či zemního plynu, mějte proto tyto dokumenty po ruce.

Nahrajete podklady a podepíšete on-line dohodu o zastupování, která nás zplnomocňuje k ukončení smluvního vztahu s vaším stávajícím dodavatelem a k dalším nezbytným krokům potřebných ke změně dodavatele. Díky tomu tak provedeme veškeré záležitosti týkající se přechodu k novému dodavateli za vás.

2. krok - kontrola

termín: do desíti dnů od registrace

Vaši přihlášku pečlivě zkontrolujeme, v případě zjištěných nedostatků Vás vyzmeme k doplnění informací či dalších podkladů.

3. krok - odeslání výpovědi

Zahajujeme komunikaci s dodavatelem a odesíláme žádost ukončení stávající smlouvy.

4. krok - reakce dodavatele na výpověď

termín: dle konkrétního dodavatele, v průměru do měsíce a půl po odeslání výpovědi, následuje tisk smlouvy a odeslání

Po schválení podané žádosti ukončení stávající smlouvy dodavatelem Vás informujeme o bližším detailu, a začneme chystat novou smlouvu pro Vaše odběrné místo.

5. krok - odeslání smlouvy

Odesíláme Vám novou smlouvou s vítězným dodavatelem pro aktuální období spolu s informací o termínu zahájení dodávek energií.

6. krok - připojení nového dodavatele a zaslání platebního rozpisu záloh

Do 14 dní od připojení nového dodavatele obdržíte rozpis záloh. 

7. krok - fakturace

termín: individuálně každoročně dle nastavení distribuce

Na základě odečtu stavu elektroměru nebo plynoměru příslušným distributorem Vám dodavatel vystaví pravidelnou roční fakturu.

8. krok - soutěž a nový dodavatel

termín: konec roku 2022

Pravidelně v dvouletých intervalech pro všechny zákazníky Skautské energie děláme najednou výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele. K vítězi pak všechny automaticky převedeme, pakliže nebudou chtít ze Skautské energie vystoupit. 

Vracíme se tedy ke kroku č. 3 a pokračujeme dále.