Přepis z důvodu dědictví či úmrtí

Pokud majitel odběrného místa zemřel

V případě úmrtí je třeba zajistit přepis odběrného místa ze zemřelého na vás. K tomu budeme potřebovat 3-4 následující dokumenty. Odkazy na ně najdete pod příslušnými tlačítky. Stáhněte je, vyplňte a podepište, nafoťte a odešlete nám je. 

Povinné pro všechny:

  • Předávací protokol
  • Kopie úmrtního listu
  • Čestné prohlášení o dědickém řízení (dědické řízení probíhá)

Povinné pouze pro někoho:

  • Formulář distribuční společnosti ČEZ (patříte-li na jejich území)

Předávací protokol

Formulář je editovatelný, lze ho vyplnit v počítači, vyplněný formulář vytisknout a podepsat původním i novým odběratelem. Podepsaný a ofocený formulář odešlete e-mailem na níže uvedenou adresu spolu s dalšími potřebnými dokumenty. Formulář je zapotřebí vyplnit pro každé odběrné místo zvlášť. V případě, že požadujete přepsat více odběrných míst, je zapotřebí podepsat příslušný počet Předávacích protokolů. Pokud máte jiný předávací protokol obsahující potřebné informace, můžete použít ten.  

Ostatní potřebné dokumenty a formuláře

Distribuční území společnosti ČEZ

Pokud se přepisovaná odběrná místa elektřiny nachází na distribučním území společnosti ČEZ, je zapotřebí podepsat následující formulář. Bez něj nelze přepis u distribuce ČEZ provést. Tento formulář nelze podepsat v zastoupení a je vyžadován podpis nového odběratele.

Pokud zatím nemáte ve Skautské energii žádné odběrné místo

Pokud jakožto nový odběratel prozatím nejste členem Skautské energie, prosíme proveďte v prvním kroku přihlášení do projektu Skautské energie přes webový formulář. Všechny výše uvedené potřebné vyplněné a podepsané formuláře pak můžete nahrát v závěru přihlášky. Případně je odešlete na e-mail Občanům

Za jak dlouho bude přepis vyřízen?

Nadále je potřeba platit zálohy stávajícímu dodavateli, dokud nebude přepis dokončen. Zároveň neukončujte smlouvu u stávajícího dodavatele energií. V případě, že si smlouvu ukončíte, nebo budete chtít ukončit, je potřeba počítat s lhůtou 6 týdnů, která je zapotřebí k vyřízení veškerých náležitostí. Pokud tedy odešlete výpověď stávajícímu dodavateli, požadujte ukončení nejdříve za 6 týdnů. 

Samotný přepis od začátku do konce potrvá okolo 6 týdnů, v závislosti na délce řešení všech náležitostí s přepisem souvisejících.

Smlouvu s novým dodavatelem obdrží nový odběratel od společnosti Občanům s.r.o. po zahájení dodávek. Rozpis záloh obdrží nový odběratel do 14 dnů od zahájení dodávek.

Obraťte se na našeho zprostředkovatele

Máte-li k uvedenému postupu dotazy nebo pokud máte již vše připraveno, kontaktujte:

Občanům, s. r. o.
prepis@setrimeobcanum.cz
530 519 019

Stačí když sdělíte vše podstatné o místě, které převádíte a o jeho původním majiteli. Rychle a ochotně vám odpovědí, co vše je potřeba udělat, abyste mohli ke Skautské energii přejít co nejdřív.