Novinky v energetice a obnovitelných energiích prostřednctvím TZB-INFO

Nová generace geotermálních sond RAUGEO PE-Xa green

Nová generace geotermálních sond RAUGEO PE-Xa green

Současné nastavení environmentálního uvažování jednoznačně směřuje k obnovitelným zdrojům energie. Využití tepla z půdy se v ČR realizuje většinou pomocí hloubkových vrtů osazených geotermálními sondami. REHAU se jejich výrobou zabývá už nějakou dobu, nové poznatky a především zkušenosti z realizace vedly v posledních letech k výrazným vylepšením.

Druhy rostlin vhodné pro zelené prostory vzhledem ke klimatickým změnám

Druhy rostlin vhodné pro zelené prostory vzhledem ke klimatickým změnám

Hodnocení druhů stromů, keřů, které bude vhodné využívat k výsadbě na veřejných a soukromých plochách v městech a obcích, při měnících se podmínkách (teplo, sucho, častější silné deště).

Fotovoltaika s výkonem Temelína

Fotovoltaika s výkonem Temelína

Indická fotovoltaická elektrárna Pagavada Solar Park s instalovaným výkonem 2 050 MW a rozlohou 53 čtverečních kilometrů patří k největším na světě.

Historie a perspektivy OZE – bioplyn

Historie a perspektivy OZE – bioplyn

Bioplyn je směs plynů, v níž podstatnou část tvoří metan (50-75 %) a zbytek je doplněn oxidem uhličitým (25-50 %) a malým množstvím dalších příměsí. Vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu. Tento proces se nazývá anaerobní fermentace.

Uplatnění motorových biopaliv v dopravě v ČR

Uplatnění motorových biopaliv v dopravě v ČR

Za biopaliva se považují kapalné nebo plynné pohonné hmoty vyráběné z biomasy: bioetanol, bionafta, bioplyn, biometanol, biodimetyléter, bio-ETBE, bio-MTBE, biovodík, čisté rostlinné oleje a syntetická paliva, jejichž složky byly vyrobeny z biomasy.

Vlivem koronaviru a neobvyklého počasí klesla v ČR letos na jaře spotřeba elektřiny

Vlivem koronaviru a neobvyklého počasí klesla v ČR letos na jaře spotřeba elektřiny

Velký dopad měla teplá zima a také deštivý červen. Do toho jako příslovečná „černá labuť“ vplula pandemie COVID-19, která výrazně ovlivnila spotřebu energie. Společnost Amper Meteo proto připravila meziroční porovnání vlivu počasí na českou energetiku.

Kolik opravdu stojí podpora fotovoltaických elektráren z dob solárního boomu?

Kolik opravdu stojí podpora fotovoltaických elektráren z dob solárního boomu?

Tuto otázku položila Solární asociace společnosti EY, která následně zpracovala podrobnou analýzu. Zjistila, že z miliard, které jdou na podporu fotovoltaických elektráren, se státu vrátí zpět bezmála polovina.

Půl milionu elektroaut energetické sítě zvládnou. Větší flotila si už vyžádá větší investice

Půl milionu elektroaut energetické sítě zvládnou. Větší flotila si už vyžádá větší investice

Elektromobily by měly v roce 2030 spolykat nejvýše desetinu roční produkce jaderné elektrárny Temelín. Na celkové čisté spotřebě elektrické energie se mohou podílet řádově z několika setin. Vyplývá to z propočtů velkých energetických společností.

Počet změn odběrných míst za první pololetí roku 2020

Počet změn odběrných míst za první pololetí roku 2020

Počet změn dodavatelů v prvním pololetí tohoto roku dosáhl hodnoty 278 517 u elektřiny a 109 079 u plynu. Změny u elektřiny jsou druhé nejvyšší v posledních deseti letech. Naopak u plynu zákazníci měnili dodavatele méně, výsledek byl třetí nejhorší v historii.

Spotřeba elektřiny po předloňském rekordu v roce 2019 stagnovala

Spotřeba elektřiny po předloňském rekordu v roce 2019 stagnovala

Výroba elektřiny v České republice se v meziročním srovnání loni snížila o 1,1 %, spotřeba elektřiny se téměř nezměnila. Dovoz plynu se v roce 2019 propadl o 9,2 %, jeho spotřeba naopak vzrostla o 4,7 %.