V případě zdražení u stávajícího dodavatele je potřeba podat výpověď co nejdříve. Vzor v článku.

Zákazníci, které informoval jejich stávající dodavatel o zdražení k 1.2.2020, mají možnost bez udání důvodu odstoupit od aktuální smlouvu bez ohledu na závazek a přejít ke Skautské energii.

Nyní je již velmi málo času, ale odstoupení a převod se ještě stihnout dá. Je ale potřeba součinnost ze strany zákazníka.

Pokud se přihlásíte (vyplníte formulář a vygeneruje se Vám dohoda o zastupování) od 13.01. 00:00 (tedy od 13.01. včetně a dále), tak Vaše odběrné místo nestihneme u Vašeho stávajícího dodavatele odstoupit. Je potřeba, abyste si podali odstoupení sami nejpozději do 21.01.2020 s ukončením stávající smlouvy k 29.2.2020 (ve Skautské energii budete od 1.3.2020). Tuto skutečnost, zdůrazněte v přihlášce a jakmile budete mít potvrzení od dodavatele, tak ho zašlete společně s naskenovanou dohodou o zastupování na na e-mail kontrola@setrimeobcanum.cz (do předmětu uveďte URGENT, datum, ke kterému je akceptace, celé jméno, datum narození), abychom zajistili připojení u nového dodavatele k 1.3.2020. Bez tohoto potvrzení budeme Vaše odběrné místo zpracovávat k datu výročí smlouvy.

Zde najdete vzor ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, které si můžete vytisknout, ručně vyplnit a poslat nejlépe skenem na stávajícího dodavatele, aby jej obdržel do termínu.