Vyúčtování od Centropolu nemusí být vždy správně

V průběhu ledna obdrží všichni zákazníci, kteří byli u Skautské energie v minulém období, zúčtovací fakturu od Centropolu. Centropol skončil dodávky k 31.12. a bylo možné využít svého práva a poslat samoodečet k 31.12., podle kterého pak dodavatel měl provést závěrečné vyúčtování.

V případě, že zákazník svého práva nevyužil, Centropol provádí zúčtování odhadem spotřeby.

Setkali jsme se však již s případy, kdy dodavatel nerespektoval zaslané stavy a vyúčtování provedl odhadem. Doporučujeme proto těm, kdo jste stavy zasílali, abyste si na vyúčtování zkontrolovali, zda spotřeba na faktuře souhlasí se stavy zaslanými. V případě, že najdete rozdíl, který bude ve váš neprospěch (tj. bude účtována spotřeba menší než skutečná), je pak vhodné zvážit reklamaci – tj. obrátit se na Centropol a požadovat opravu. Pokud bude odhad větší než vaše skutečná spotřeba, je asi pro váš výhodnější zaplatit a nerozporovat. Faktura od nového dodavatele pak musí navazovat na stavy vyúčtované Centopolem a bude tak v budoucnu za současnou dražší cenu placeno méně.

V případě, že jednání s dodavatelem nebudou z vaší strany úspěšná, můžete se obrátit na TGI, pomohou vám.

Tomáš Slavík