Skautská energie slaví úspěch. Za rok zdvojnásobila počet zákazníků na 20 tisíc.

Skautská energie, úspěšný projekt společného nákupu elektřiny a zemního plynu, se nově otevírá veřejnosti. Každý tak může získat jedny z nejvýhodnějších cen na trhu, dlouhodobý servis v podobě pravidelných soutěží dodavatelů, kompletní převod zdarma a navíc dobrý pocit z podpodry skautské organizace. Ukazuje se, že tento mix je atraktivní pro stále více lidí.  

Skautům se viditelně daří. Nyní nabízí všem nejlevnější ceny elektřiny (všem zájemcům, nejen skautům) fixované až do konce roku 2020. A úspora je opravdu vysoká – ceny ve Skautské energii jsou nyní o 40 – 50 procent nižší než běžně na trhu. 

„Během pěti let existence projektu se síť Skautské energie rozrostla na aktuálních více než 20 tisíc odběratelů. Skautská energie nám pomáhá stavět pevný základ doplňkového financování naší organizace. V Junáku – českém skautu nyní z výnosů projektu financujeme například vydávání skautských časopisů a vývoj skautského informačního systému,” vysvětluje koordinátor služby Tomáš Slavík.

Skautská energie je projekt Junáka – českého skauta postavený na silné pozici velké, více než šedesátitisícové organizace ve vyjednávání s dodavateli. Ceny energií se soutěží na delší dobu a jsou garantovány i pro nově příchozí členy sítě. Do skautské činnosti jednotlivých oddílů projekt žádným způsobem nezasahuje, významně ji ale podporuje. Dodavatelé energií totiž za každou odebranou megawatthodinu posílají Junáku – českému skautu 25 Kč na podporu skautingu. Projekt tak pomáhá zajistit největší české organizaci pro výchovu dětí a mládeže další zdroj financování, snížit tak finanční závislost na dotacích a členských příspěvcích a stabilizovat fungování skautingu do budoucna. Provize pro Junáka – českého skauta nyní dosahuje již několika milionů Kč ročně a stále stoupá.

Dodavatel s nejvýhodnějšími podmínkami pro všechny současné i budoucí členy sítě se pravidelně soutěží, těmi aktuálními (na roky 2019-2020) jsou pro elektřinu společnost YelloEnergy a pro plyn společnost Armex Energy. Veškeré starosti se změnou dodavatele vyřizuje za členy sítě zdarma společnost Občanům, s. r. o. Změna trvá zhruba tři měsíce. Informace najdou zájemci na www.skautskaenergie.cz.

Skautskou energii tedy nyní skauti posunují od samo-spotřebitelského benefitu pro členy organizace, respektive spřízněné osoby, v celospolečensky otevřený produkt přinášející kromě výhodných cen a profesionálního servisu také v morální rovině deklaraci férového přístupu jak ke klientům, tak k dodavatelům. To vše právě s odkazem na název Skautská energie a morální principy na kterých naše hnutí stojí.

„Na začátku projektu před více než pěti lety byla vize zlevnit náklady skautským klubovnám a základnám. Brzy se přidala i forma členského benefitu, kdy větší množství zapojených subjektů pomáhalo celku – tedy ve výsledku větším úsporám všem zapojeným. Ukázalo se, že jsme schopni projekt zajišťovat i pro větší množství zákazníků. V průběhu prvních let projekt prošel několika zátěžovými zkouškami, ustál pravidelné změny dodavatelů, vysoké zdražování na trhu i nárazově velmi vysoký zájem zákazníků koncem kalendářních let,“ vysvětluje koordinátor projektu Tomáš Slavík.

Skautská energie nabízí komukoli, kdo má zájem, levnější dodávky elektrické energie a zemního plynu. Na stránce www.skautskaenergie.cz může kdokoli zažádat o pozvánku a ta je mu následně zaslána na e-mail. Velmi snadno se pak sám odbaví a převod dodavatele je pak pro zákazníka zdarma zajištěn partnerskou společností Občanům, s. r. o.