Se Skautskou energií chci skončit, jak postupovat?

Pokud z nějakého důvodu dnes nebo kdykoli v budoucnu shledá účastník projektu Skautská energie, že mu již podmínky nevyhovují, může snadno vystoupit. Stačí odvolat plnou moc udělenou společnosti Terra Group Investment. Tím TGI ztratí právo provádět dále správu vašich odběrných míst a je na Vás, abyste ke dni následujícímu po konci aktuálního závazku zajistili nové řešení. Můžete i ukončit jen jednu komoditu (elektřinu nebo plyn). Smlouvu u dodavatele ve Skautské energii máte vždy na dobu určitou – do konce kalendářního roku 2018, u nových smluv pak bude do konce kalendářního roku 2020. Plnou moc lze odvolat volnou formou písemně a je třeba ji zaslat na adresu TGI (stačí email). Pro jistotu doporučujeme nejprve e-mailem kontaktovat TGI a domluvit další postup, do předmětu mailu napište ODSTOUPENÍ a do textu mailu uveďte EAN nebo EIC kód odběrného místa, o které se jedná a výhodnější nabídku, kterou chcete využít (zejména jméno dodavatele a ceník). TGI nabídku posoudí a poradí, zda výhodná cena neskrývá rizika, která za vás skautská energie řeší (možnost zvýšení ceny ze strany dodavatele, vysoké pokuty apod.). Teprve po posouzení nabídky ze strany TGI zašlete sken výpovědi na e-maily skautska.energie@terragroup.cz a energie@skaut.cz. TGI následně potvrdí e-mailem přijetí odvolání plné moci.

Odvolání je třeba poslat co nejdříve, předpokládáme, že nové smlouvy budou zasílány během měsíce října. Věříme ale, že důvody k odchodu nebudou a v delším horizontu bude Skautská energie vyhodnocena všemi i nadále jako nejvýhodnější nabídka na trhu. Kromě nemalých finančních úspor všichni zapojení zároveň podporují (prostřednictvím příspěvku od dodavatele za spotřebovanou energii) organizaci Junák – český skaut. Za to Vám děkujeme.

Pokud chcete vystoupit jen s některým odběrným místem

Pak plnou moc neodvolávejte. Kontaktujte TGI na skautska.energie@terragroup.cz a do textu mailu uveďte EAN nebo EIC kód odběrného místa, o které se jedná a výhodnější nabídku, kterou chcete využít (zejména jméno dodavatele a ceník). TGI nabídku posoudí a poradí, zda výhodná cena neskrývá rizika, která za vás skautská energie řeší (možnost zvýšení ceny ze strany dodavatele, vysoké pokuty apod.). Pokud následně potvrdíte, že chcete s oběrným místem Skautskou energii opustit a s dalšími sertvat, sdělte toto TGI a ti obratem potvrdí. Následně můžete ke dni konce závazku vaše OM nasměrovat k jinému dodavateli sami.

Znovupřipojení odběrného místa ke Skautské energii

V případě, že zákazník má své OM ve Skautské energii a rozhodne se odejít k jinému dodavateli a časem své rozhodnutí přehodnotí a bude chtít zpět do projektu Skautská energie, je to možné. V takovém případě nicméně jsme nuceni (jménem TGI) fakturovat náklady spojené s převodem ve výši 500 Kč.