Nastavil vám dodavatel nepřiměřeně vysoké zálohy? Vyžádejte si úpravu.

Dodavatelé nastavují zálohy na základě historických dat převzatých od TGI. Nedisponují tedy aktuálními zálohami, které jste měli u společnosti Centropol. Pokud tedy zálohy byly např. vámi individuálně změněny přímo u dodavatele a TGI nemělo takovou informaci, v zálohách od nového dodavatele se tato úprava pravděpodobně neobjeví. Jak postupovat, pokud vám dodavatel nastaví zálohu nepřiměřeně vysokou?

Je potřeba se na dodavatele (Yello nebo Armex Energy) obrátit a požádat o změnu výše záloh. Tato žádost musí být podložena prokázáním vaší spotřeby. Tedy nejlépe počkat na vyúčtování od Centropolu (má přijít do konce ledna) a následně s tímto vyúčtováním kontaktovat dodavatele a nechat si budoucí zálohy přepočítat.

Jelikož společnost Yello v prvním měsící (leden 2019, někde případně i za konec roku 2018) zálohy nevystavila, dojde pravděpodobně k navýšení záloh díky tomu, že budou rozpočteny do méně měsícu

V případě, že jednání s dodavatelem nevede k úspěchu a jste přesvědčeni, že jste v právu, obraťte se prosím na TGI resp. Občanům, s. r. o. a požádejte je o řešení v zastoupení.

Tomáš Slavík