Místo TGI teď budeme jednat se společností Občanům, s.r.o. Pro nás se ale nic nezmění!

Junák v roce 2018 v rámci poptávkového výběrového řízení vybral pro spolupráci v následujících letech odborného partnera pro zajištění agendy zprostředkování změny dodavatele energií. Nejvýhodnější nabídku předložila dosavadní partnerská společnost Terra Group Investment (dále jen TGI) a vzhledem k velmi dobré dosavadní spolupráci byla TGI potvrzena. Následně došlo k dohodě s TGI, že formálně bude zprostředkování zajišťováno společností Občanům, s. r. o., která patří do holdingu Terra Group. Co to pro nás znamená?

  1. Od roku 2019 budou plné moci generovány nově právě na společnost Občanům, s. r. o.
  2. Dosavadní plné moci udělené TGI nebude třeba měnit, ty budou i nadále odbavovány prostřednictvím TGI v rámci holdingu
  3. Nemění se zatím ani kontaktní údaje pro kontaktování zprostředkovatele – skautska.energie@terragroup.cz a 533 101 335

Občanům, s. r. o. je se společností TGI významně majetkově i personálně propojeno. Z pohledu účastníků projektu se nic nemění. Jen je dobré vědět, že formálně do projektu vstupuje další značka. Ta bude do budoucna se skauty rozvíjet pravděpodobně i další formy partnerství (pracujeme např. na projektu úspor vody).