Když se ve Skautské energii změní dodavatel

 Kdy se může změnit dodavatel

Abychom zachovávali ten nejlepší servis pro naše zákazníky, v létě vždy v roce, kdy končí aktuální smlouva s dodavatelem, soutěžíme a vybíráme dodavatele s nejvýhodnějšími podmínkami. Nutno dodat, že vybíráme pouze mezi prověřenými, tedy certifikovanými dodavateli. Při výběru se snažíme ideálně zachovat dosavadního dodavatele, ale pouze pokud nabídne dobré podmínky. Pokud ne, je to právě ta chvíle, kdy uzavíráme smlouvu s novým.

Co se děje z pohledu zákazníků

Na základě plných mocí uzavře TGI při změně dodavatele automaticky nové smlouvy všem připojeným klientům a to od 1. 1. následujícího roku. Všichni zákazníci o této změně budou informováni včas e-mailem. Pro zákazníky, kteří do projektu vstoupí již po soutěži a vybrání nového dodavatele, platí jeho podmínky hned (resp. nové zákazníky a jejich odběrná místa po 1.10. roku, ve kterém končí současný dodavatel, připojujeme již k dodavateli novému).

Které kroky je třeba udělat

  • V posledním čtvrtletí přijde všem zákazníkům e-mailem již podepsaná smlouva (podepíše TGI v zastoupení). Smlouvu si uložte, nic dalšího není třeba.
  • Na konci roku, cca v posledním týdnu je vhodné opsat stavy elektroměrů a plynoměrů a poslat je spolu s čísly elektroměrů (a ideálně fotografiemi) stávajícímu dodavateli, který je použije pro závěrečné vyúčtování.
  • Je potřeba nastavit konec platby záloh ke konci roku (pokud platíme přes SIPO, není třeba nic dělat).
  • V lednu pak přijde nový rozpis záloh od nového dodavatele. Zálohy je třeba nově nastavit a nasměrovat na nového dodavatele.
  • Pokud nejsme spokojeni s novou výší záloh, je možné ji reklamovat u nového dodavatele, případně prostřednictvím TGI.
  • V lednu přijde také vyúčtování od původního dodavatele. Je dobré zkontrolovat si, zda dodavatel použil zaslané stavy a pokud ne, reklamovat u dodavatele, případně prostřednictvím TGI. Pokud je to v pořádku, tak zaplatit nedoplatek či očekávat příjem přeplatku.

I souhrn těchto kroků pošleme při změně dodavatele všem zákazníkům e-mailem.