Co pro mě znamená změna dodavatele, co mám kdy udělat?

Tím, že nezvítězil Centropol, dodavatele mění k 1.1.2019 všichni stávající zákazníci Skautské energie. Převod k novému dodavateli (u elektřiny Yello Energy a u plynu Armex Energy) zajistí automaticky na základě již vystavených plných mocí TGI, nyní není třeba žádné aktivity ze strany zákazníků. 

Harmonogram změny dodavatelů

  • Do konce listopadu 2018 obdrží všichni zákazníci nové smlouvy na roky 2019 a 2020. V případě, že je nedostanete ani do 10.12., kontaktujte prosím TGI.
  • Zákazníci by měli ukončit trvalé příkazy plateb záloh ke konci roku 2018 (pokud platíme přes SIPO, není třeba nic dělat) a vyčkat na zaslání nových předpisů plateb od nových dodavatelů. Tyto předpisy plateb chodí zákazníkům až po připojení k novému dodavateli.
  • K 31.12.2018 (je možné brát stavy +-1 den) je vhodné provést odečet elektroměru a plynoměru (vyfotit a opsat čísla EAN/EIC kód odběrného místa nebo číslo elektroměru/plynoměru) a toto odeslat nejpozději 5.1.2019 na Centropol – obchod@centropol.cz. V případě, že bude stav dodán později, dodavatel ho již nemusí přijmout a konečný stav vystaví odhadem. Provedení samoodečtu není nutné, dodavatel provede vyúčtování odhadem a vyúčtování nového dodavatele by pak mělo automaticky navazovat na stav zúčtovaný Centropolem. 
  • Do poloviny ledna 2019 noví dodavatelé vystaví a zašlou nový předpis záloh. Pokud někdo předpis záloh (e-mailem nebo poštou) neobdrží nebo pokud nesouhlasíte s předepsanou výší záloh, kontaktujte dodavatele, který by měl obratem požadavek vyřídit.
  • Následně do konce ledna 2019 Centropol provede vyúčtování záloh podle skutečné spotřeby. Pakliže nedostane informaci o skutečném stavu počítadla, provede vyúčtování dle odhadu spotřeby. Vyplatí se zkontrolovat, zda na vyúčtování sedí vámi zaslané informace o spotřebě (pokud jste zasílali) a také částka za jednotku silové energie – viz dosud platný ceník. V případě nesrovnalostí reklamujte u Centropolu. 

V případě nefunkční komunikace s dodavatelem můžete kontaktovat TGI (skautska.energie@terragroup.cz), pomohou situaci vyřešit. V případě nejasností nebo nespokojenosti s řešením TGI můžete kontaktovat i skauty – konkrétně Soňu Teleckou, energie@skaut.cz nebo 703 485 131.