Přihlášení skautské jednotky do Skautské energie

Elektřina a plyn do skautských kluboven a základen

Skautská energie necílí jen na domácnosti členek a členů, velmi doporučujeme skautským jednotkám přihlásit se do ní a ušetřit tak náklady na provoz vašich kluboven a základen.

Branou k zahájení celého procesu přihlašování do Skautské energie je jak jinak než skautIS. Cesta, kterou se v jeho menu a záložkách musíte proklikat, je následující:

Služby > Skautská energie > Zažádat o vstup objektu Junáka

Za jednotku může ve skautISu pracovat člověk s právy vedoucí/administrátor.

Vyplním žádost ve skautISu

Po kliknutí na tlačítko Zažádat o vstup objektu Junáka se vám objeví zelený formulář, který je třeba vyplnit. Kromě povinných osobních údajů a údajů o jednotce, které jsou předvyplněné, je důležité také zkontrolovat, zdali je v uvedeném seznamu zmíněn váš současný dodavatel energií. Pokud ho ve výpisu formuláře naleznete, nemusíte dělat nic dalšího. V opačném případě zde máte kolonku pro ruční vepsání. Tento krok je důležitý z toho důvodu, že zprostředkovatelská firma Terra Group Investment, a. s. potřebuje k zařízení vašeho převodu do Skautské energie vaši plnou moc k náležitým operacím, které se týkají vyvázání smlouvy s vaším aktuálním dodavatelem energie a zařízením nové smlouvy.

Důležité je také nahrát dokumenty vztahující se k vaší stávající smlouvě/smlouvám, tedy poslední vyúčtování služeb energií a smlouvu se stávajícím dodavatelem (vše je popsáno ve formuláři). Doplňující informace pak můžete ještě napsat do poznámek.

Pokud jste u stávajícího dodavatele vázáni delším závazkem, TGI za vás tento závazek pohlídá a ke Skautské energii vás přihlásí, jakmile to bude možné, i v tomto případě se tedy můžete přihlásit hned.

Vytisknu plnou moc

Po vyplnění a odeslání formuláře vám přijde na váš email zpráva, která potvrdí úspěšné vytvoření žádosti o vstup do projektu. V příloze emailu naleznete také plnou moc, kterou je potřeba vytisknout ve dvou kopiích a podepsat.

Odešlu plnou moc na TGI

Obě podepsané kopie plné moci je pak třeba poslat na adresu:

Terra Group Investment, a.s.
Vídeňská 995/63
639 00  Brno

Na obálku napište SKAUTSKÁ ENERGIE.

Před odesláním zkontrolujte, že máte opravdu dvě podepsané kopie!

Jednotka vstupuje do Skautské energie

Po doručení plné moci může proces převodu začít. TGI za vás zařídí výpověď od stávajícího dodavatele, to může trvat ze zákona až 3 měsíce. Pokud jste u stávajícího dodavatele vázáni delším závazkem, TGI za vás tento závazek pohlídá a ke Skautské energii vás přihlásí, jakmile to bude možné, i v tomto případě se tedy můžete přihlásit hned.

Jakmile dojde k výpovědi, přijde vám nová smlouva s rozpisem zálohových plateb. Vy nastavíte patřičné placení záloh.

Jednou ročně vám přijde vyúčtování.

Vždy v létě soutěžíme nejlepší podmínky mezi dodavateli. Snažíme se, abychom zachovali stejného dodavatele, pokud dokáže nabídnout nejlepší podmínky. Pokud dojde ke změně dodavatele, automaticky vás převedeme k 1. lednu následujícího roku k tomuto novému dodavateli. O tomto kroku budete vždy osobně informováni společně s instrukcemi, co je třeba udělat.