Převod odběrného místa popř. přihlášení zcela nového

Převod odběrného místa

Typicky jde o situaci, kdy se stěhujete do nového bytu, podnájmu apod. a v daném místě byl do té doby odběratelem energií jiný člověk (předchozí majitel nebo nájemník). V takovém případě je třeba počítat s tím, že převod odběrného místa na vás a Skautskou energii není otázkou pouze pár dní, ale může trvat i déle než měsíc. Během převodu je potřeba stále platit zálohy původnímu dodavateli.

Dva možné postupy

Jsou dvě možné cesty, jak postupovat:

  1. Přihlásit se jako odběratel k dosavadnímu poskytovateli energií v daném odběrném místě. K poskytovateli musíte vyrazit osobně spolu se stávajícím odběratelem, odběrné místo na vás převedou na počkání. Je důležité přihlásit se dosavadnímu poskytovateli bez závazků a na dobu neurčitou. Teprve poté požádejte o vstup do Skautské energie a předejte řešení TGI. Ta vás následně po třech měsících převede ke Skautské energii. Tento postup doporučujeme. 
  2. Přihlásit se ke Skautské energii rovnou. V tomto případě se s vámi TGI následně spojí a bude od vás vyžadovat další dokumenty  – doklad o tom, že nemovitost je převedena na nového majitele, plnou moc od původního odběratele (aby mohla provést odhlášení od stávajícího dodavatele) a předávací protokol (do něj vyplňujete stavy elektroměrů v okamžiku předání). Vše bude třeba na TGI opět poslat poštou. Tento postup považujeme za komplikovaný a zdlouhavý, proto ho nedoporučujeme.

Přihlášení zcela nového odběrného místa

Pokud jste právě postavili a chcete vstoupit do Skautské energie, pak doporučujeme následující postup.

Přihlášení u dominantního dodavatele v místě

Dříve, než se přihlásíte do Skautské energie, doporučujeme odběrné místo nejprve přihlásit k dodavateli, který je v místě dominantní. Toto přihlášení je třeba udělat na dobu neurčitou a bez závazků.

Až poté přihlášení do Skautské energie

Teprve poté doporučujeme přihlášení do Skautské energie již standardním postupem.

Postup se může zdát komplikovaný, ale dosavadní zkušenosti ukazují, že se jedná o nejrychlejší postup, jak se zákazník může do Skautské energie dostat.