Jaké smlouvy za mne Občanům, s. r. o. (resp. TGI) uzavírá?

Podepsáním plné moci jste předali zprostředkovatelské společnosti Občanům, s. r. o. (resp. Terra Group Investment, a. s.) práva na uzavírání smluv s novými dodavateli energie. Občanům, s. r. o. (resp. TGI) za Vás takto vyřeší byrokracii spojenou se vstupem do projektu a s převodem závazku k jinému dodavateli.

Příklady smluv, které za Vás Občanům, s. r. o. (resp. TGI) uzavírá najdete zde:

Armex – Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (fyzická osoba)

Armex – Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (právnická osoba)

Yello – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (fyzická osoba)

Yello – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (právnická osoba)

Podrobný návod na vstup do projektu Skautské energie včetně informací o tom, kdy a komu máte poslat plnou moc, najdete v tomto článku.