Jaké smlouvy za mne Občanům, s. r. o. (resp. TGI) uzavírá?

Podepsáním plné moci (vygenerované ze SkautIsu nebo z obdržené pozvánky) jste předali zprostředkovatelské společnosti Občanům, s. r. o. (resp. Terra Group Investment, a. s.) práva na uzavírání smluv s novými dodavateli energie. Občanům, s. r. o. (resp. TGI) za Vás takto vyřeší byrokracii spojenou se vstupem do projektu a s převodem závazku k jinému dodavateli.

Příklady smluv, které za Vás Občanům, s. r. o. (resp. TGI) uzavírá najdete zde:

Armex – dodavatel plynu

Smlouva o sdružených službách (fyzická osoba)

Smlouva o sdružených službách (právnická osoba)

Yello – dodavatel elektřiny

Smlouva o sdružených službách (fyzická osoba)

Smlouva o sdružených službách (právnická osoba)

Podrobný návod na vstup do projektu Skautské energie včetně informací o tom, kdy a komu máte poslat plnou moc, najdete v tomto článku.