Jak pozvat do Skautské energie druhé

Jsem skaut

Jako skaut mohu do Skautské energie pozvat další lidi.

Je na každém skautovi, zda a koho k benefitu pustí, doporučujeme ale držet se následujícího doporučení. pro koho Skautská energie je: skauti, kamarádi, známí, kolegové, rodina, rodiče dětí v oddíle. U všech to pak mohou být jak jejich domácnosti, tak i jejich subjekty s IČO (tedy např. jejich firmy). Opatrné rozšiřování Skautské energie je v našem zájmu. Ideálně tam chceme pouštět vždy někoho (a jeho rodinu a případně firmu), kdo osobně zná někoho ze skautů. Tím si zachováváme určitou síť založenou na vztazích, určitou výjimečnost skautského benefitu (není pro všechny) a vyšší pravděpodobnost, že síť bude obsahovat méně problematických lidí (např. neplatičů, podvodníků apod.). Sice zde není žádná odpovědnost a ručení za toho, koho ke Skautské energii pouštím, ale problematičtí zákazníci by poškozovali všechny.

Pošlu pozvánku

I zde bude základní vstupní branou skautIS. Po svém přihlášení je cesta k pozvánce následující:

Služby > Skautská energie > ….

Je dobré vědět, že:

  • mohu odeslat libovolné množství pozvánek
  • platnost pozvánky je 7 dní – pokud pozvaný nestihne do té doby pozvánky využít (tzn. vyplnit odkaz a přihlásit se do Skautské energie), bude třeba mu poslat pozvánku znovu
  • na každou pozvánku lze přihlásit pouze jedno odběrné místo – tedy pokud si např. vaši příbuzní budou chtít přihlásit svou domácnost i svou firmu, je třeba jim poslat dvě pozvánky.

O nic víc se nestarám

Po odeslání pozvánky přijde adresátovi email se všemi potřebnými informacemi a tvoje role tím končí, není spojena s žádnými dalšími závazky a vše je již plně v režii pozvaného.