Návod na úspěšné vyplnění on-line smlouvy s CENTROPOL ENERGY

6

kroků formuláře

5-10

minut vyplňování

SMS

on-line podpis

Na začátek - kontakty

Nejprve správně vyplňte Váš e-mail a telefon. Je důležité kontakty vyplnit správně - budou sloužit pro další komunikaci s dodavatelem a dodavatel je použije, pokud bude potřeba Vám s dokončením smlouvy a převodu Vašeho odběrného místa pomoci. 

Krok č. 1 - informace o Vás

Vyplňte pečlivě správně informace o majiteli odběrného místa, tedy o Vás nebo o společnosti, kterou zastupujete.

Osobní údaje

Jméno zadejte přesně tak, jak ho máte uvedeno v občanském průkaze. V horní liště vyberte "firma", pokud zastupujete organizaci či společnost nebo podnikatel, pokud jste podnikající fyzická osoba. 

Trvalé bydliště / sídlo

Formulář disponuje našeptávačem přesné adresy, stačí začít psát a chvíli počkat. Všechna pole pak sám doplní. Zkontrolujte, že jsou uvedeny přesně jako na dokladech (např. občanský průkaz).

Doručovací adresa

Předpokládáme, že veškerá komunikace s Vámi bude přes e-mail. Kdyby přeci jen bylo potřeba zaslat dopis, kam to bude?

Krok č. 2 - info o odběrném místu

Vyplňte pečlivě správně informace o místu, kam objednáváte dodávky energií.

Upřesnění

Jako důvod uveďte NESPOKOJENOST. Měřidlo nyní máte a předpokládáme, že je napsané na Vás a tak to i zůstane. Pokud je třeba majitele změnit, můžete to uvést zde. Převod pak bude komplikovanější.

Detaily

Spotřebu znáte, uvádíte ji v kWh, pokud ji znáte v MWh, tak ji vynásobte 1000x. Detaily jsme Vám vypsali do emailu a najdete je i ve vyúčtování s Pražskou plynárenskou - fáze a jistič v části B nahoře v modrém poli. Ignorujte info o omezení na spotřebu max. 30 MWh, to pro nás neplatí. U plynu "časovost" vyplníte pracovní dny, pakliže se nejedná o chatu s víkendovým provozem.

Adresa

Pokud je Vaše odběrné místo jinde než Vaše trvalé bydliště, uveďte to zde.

Krok č. 3 - o smlouvě

Vyplňte informace o vaší smlouvě u stávajícího dodavatele a seznamte se s novým produktem u CENTROPOL ENERGY.

Dosavadní

Vyberte "Pražská plynárenská" s produktem "Elektřina individual nebo "Plyn individual", "Na dobu určitou", vypoví "Centropol" a termín "31. 12. 2022".

Nový produkt

Ponechte vybraný produkt na "FIXNĚ ONLINE na 1 rok", neměňte na volbu na 2 roky. U plynu ponechte vybraný produkt "BEZ ZÁVAZKU".

Krok č. 4 - platební podmínky

Nastavte si preferovanou výši záloh, jejich placení a komunikaci s dodavatelem.

Zálohy

Platbu zvolte "měsíčně". Výši uveďte ideálně v dosavadní výši nebo ponechte prázdnou a Centropol Vám odpovídající výši vygeneruje. Ve způsobu úhrady zvolte mezi SIPO/inkaso/bankovní převod a vyplňte info o vašem účtu.  

Nastavení komunikace

Ponechte způsob doručení "E-mailem".

Krok č. 5 - dokumenty

Nahrajte poslední vyúčtování od Vašeho stávajícího dodavatele. CENTROPOL ENERGY dle něj vše zkontroluje.

Poslední vyúčtování

Nahrajte Vaše poslední vyúčtování, které máte od současného dodavatele (Pražské plynárenské). Centropol jej potřebuje, aby zkontroloval všechny vložené informace. Pokud vyúčtování nedoložíte, Centropol Vás kontaktuje s opakovanou výzvou k doložení.

Akceptační dopis (neřešte)

Toto souvisí s podáním výpovědi u stávajícího dodavatele. Vzhledem k tomu, že máte smlouvu na dobu určitou, výpověď podávat nebudete a tedy nedokládáte ani její akceptaci. Toto tedy ignorujte.

Krok č. 6 - shrnutí a podpis

Zkontrolujte a přejděte k podepsání smlouvy.

Shrnutí

Zkontrolujte, zda bylo vše vyplněno správně a zda není někde hlášena chyba - červeně. Případně doplňte či opravte. 

Potvrdit a pokračovat

Po potvrzení dojde k vygenerování smluv a následně můžete prostřednictvím SMS kódu, který obdržíte na Váš mobilní telefon, přistoupit k vygenerované smlouvě a tu na obrazovce podepsat.

Po vyplnění formuláře dojde k ověření zákazníka pomocí sms kódu, a na pozadí proběhnou kontroly. Pokud bude vše v pořádku, zobrazí se podpisová část pro dokončení sjednání smlouvy s podpisem. Pokud kontroly na pozadí vyhodnotí nesrovnalosti, bude Vaše smlouva bez podpisu opravena a zaslána na podpis do samoobsluhy do 48ti hodin. Přijde Vám i mail ze strany Centropolu s proklikem.

Další tipy

Možnost uložení formuláře na později

Praktická funkce, pokud potřebujete něco vyhledat nebo nemáte teď čas formulář dokončit. Na email Vám přijde odkaz pro pokračování v budoucnu a formulář najdete vyplněný tak, jak jste ho zanechali.

Podepisuje smlouvy ve vaší firmě více lidí?

Některé organizace vyžadují jednání více lidí. Pokud je to váš případ, je potřeba, abyste navíc vyplnili plnou moc (formulář a vyplněný vzor). Podepsanou plnou moc pak nahrajte v kroku č 5 v dokumentech do pole "Akceptační dopis". Pokud nahráte plnou moc později, v Samoobsluze využijte v dokumentech kategorii "Ostatní".

Nepodařilo se formulář dokončit?

Pokud kontroly vyhodnotí nesrovnalosti, bude Vaše smlouva bez podpisu opravena a zaslána na podpis do samoobsluhy do 48ti hodin. Nezačínejte prosím smlouvu v on-line formuláři vyplňovat znovu. Byla by jen uložena 2x se stejným výsledkem. Vyčkejte na kontakt. 

Máte více odběrných míst?

Máte-li více odběrných míst, které převádte k Centropolu, je potřetba pro každé vyplnit formulář samostatně a vyplnění a on-line podpis tak opakovat.

Dostáváte upomínky i po podpisu?

Pokud bylo z učiněno více pokusů o dokončení on-line formuláře smlouvy, systém ke každému zasílá upomínky k dokončení. A to bez ohledu na to, že se v některém pokusu podařilo vše dokončit a smlouvu podepsat. Prosíme o jejich ignorování. Pokud máte smlouvu podepsanou nebo k podpisu, nevyplňujte ji znovu. Navštivte Samoobsluhu, kde uvidíte Vaše podepsané smlouvy nebo smlouvy připrabené k podpisu.