Zajišťujeme hromadné řešení proti Kolibřík Energie

Odebírali jste energie od Kolibřík Energie?

LitFin - přední investor do soudních sporů ve spolupráci s Junákem - českým skautem nabízí pomoc účastníkům projektu Skautská energie při uplatnění svých práv proti dodavateli Kolibřík Energie, který předčasným ukončením své činnosti poškodil tisíce zákazníků.

Zákazníkům jsme nabídli spojit své síly s ostatními a se silným partnerem. Bez finančního rizika - náklady jdou za LitFinem.

Registrace poškozených byla ukončena 30.9.2022.

Více informací a jednoduchá registrace na

www.smlouvajezavazek.cz

Zaregistrovali jste se k náhradě škody od Kolibřík Energie? Nahrajte včas potřebné dokumenty. 

Pro všechny poškozené zákazníky jsme zajistili hromadné vymáhání náhrady škody. Ti, kteří v řádném termínu (do konce září 2022) poskytli společnosti LitFin podepsanou smlouvu o postoupení pohledávky, jsou zahrnuti do projektu hromadného vymáhání a v případě úspěšného výsledku mezi ně bude při splnění dalších podmínek rozdělena část vymožených prostředků. Více info najdete v článku