21. prosince 2017

Junák – český skaut

Co je skauting

skauti_foto

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut sdružuje 60 522 dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice.

O skautech

Skauti a Skautská energie

Projekt Skautská energie nijak nemění ani nenarušuje základní skautský program, činnost ani naše poslání. Zapadá do řady dalších projektů, kde využíváme sílu velkého společenství lidí pro velký dobrý skutek, jehož benefity mohou využívat tisíce domácností, menších firem nebo dalších organizací. Spojením sil přináší projekt Skautská energie významné finanční úspory na platbách za elektřinu a plyn a zároveň finančně podporuje činnost skautů.

Před několika lety jsme vyjednali úspory pro naše klubovny a základny. Následně jsme benefit úspor nabídli i našim členům. A protože se nám podařilo vybudovat fungující systém, který měl potenciál vytvořit alternativní dlouhodobý zdroj příjmů naší organizace, nabídli jsme tento benefit i okolí skautů. Každý nyní může spojit vlastní úsporu s podporou skautské činnosti. Nejsme ani nechceme být dodavatelem energií. Jsme nestátní neziskovou organizací (více na www.skaut.cz), která projekt Skautská energie provozuje za účelem lepšího naplňování své základní činnosti (jak podporou svých členů – dobrovolníků, tak úsporou na vlastním provozu našich základen i finančně na provoz celé organizace). Máme radost, že se projektu i skautům daří.

Chci ušetřit