Jak odejít ze Skautské energie

Kdykoli v budoucnu se můžete rozhodnout, že v projektu Skautská energie chcete skončit. 

Skončit můžete buď:

  • zcela
  • nebo pouze s vybraným odběrným místem a jiné zachovat

Končíte zcela

Pokud končíte v projektu zcela, je třeba volnou formou písemně (dopis, e-mail) vypovědět plnou moc a tuto výpověď zaslat zprostředkovateli Občanům, s. r. o., který vám obratem přijetí výpovědi potvrdí. Pro vás to znamená, že doběhne váš aktuální závazek u dodavatele a následně si zajišťujete převod k jinému dodavateli již sami. 

Pakliže vám již byla vygenerována nová smlouva s novým dodavatelem a vy máte zájem o její zrušení, musíte tak učinit sami. Vzhledem k odvolání plné moci vás již zastupovat nemůžeme. Jako spotřebitel máte právo na zrušení smlouvy až do termínu 14 dní po zahájení dodávek. Toto platí pouze pro spotřebitele, tedy domácnosti. Pro firmy a organizace platí, že již uzavřené smlouvy bez sankcí zrušit nelze - odvolání plné moci pouze zajistí, že v budoucnu již nevzniknou nové. 

Končíte jen s některým odběrným místem

Můžete samozřejmě ukončit v projektu pouze některá z vašich odběrných míst - např. s elektřinou odejít a plyn zachovat apod. Pak prosím plnou moc nevypovídejte, ale kontaktujte e-mailem s tímto požadavkem zprostředkovatele Občanům, s. r. o.  Vyžadujte potvrzení, že si k datu ukončení vašeho aktuálního závazku můžete zajistit převod jinam sami.