Často kladené dotazy

Musím být skaut, abych se mohl zapojit do projektu Skautská energie?

Ne, nemusíte. Stačí, když budete mít v rodině nebo mezi známými nějakého skauta, který vás do projektu pozve. Pokud ale mezi skauty nemáte žádného blízkého, není pro vás Skautská energie určena, neoslovujte skauty naslepo, je třeba hledat poskytovatele jinde.

Ručím za osobu, kterou jako skaut pozvu do Skautské energie?

Ne, každý ručí jen sám za sebe. S pozvanou osobou nás již nic ve vztahu ke Skautské energii neváže.

Kolik lidí mohu jako skaut do Skautské energie pozvat?

Počet pozvánek není nijak omezen, je třeba držet se pouze vymezení, koho lze do Skautské energie přizvat.

Kolik ušetřím peněz se Skautskou energií?

To záleží především na výši vaší útraty. Je jasné, že když budete platit například elektřinu za pár žárovek v klubovně nebo kanceláři, tak nebude míra ušetřených peněz nikterak závratná. U plateb za energii domácností a základen však může být ušetřená částka už velmi znatelná.

Vlastní aplikaci nemáme, ale můžete využít například Kalkulátor cen energií, který slibuje nezávislé porovnání dodavatelů elektřiny a plynu. V kolonce „Stávající dodavatel“ stačí vybrat položku „Individuální cenová nabídka“ a vepsat sem ceny ze Skautské energie. Kalkulačka následně porovná ceny s dostupnými veřejnými nabídkami. Skautská energie momentálně patří mezi nejvýhodnější služby. V dalších letech, až dosáhneme většího objemu uživatelů, předpokládáme ještě lepší cenovou nabídku. Ceníky Skautské energie najdete zde.

Proč je nutné podepisovat při vstupu do Skautské energie plnou moc a kdo je zmocněncem?

Veškerý servis s projektem Skautská energie zajišťuje partner projektu – společnost Terra Group Investment, a.s., která byla vybrána na základě výběrového řízení a Junák – český skaut s ní uzavřel smlouvu. Právě díky tomuto zprostředkování vám můžeme nabídnout veškerý servis a minimum starostí na vaší straně. TGI zajišťuje servis s vypovězením smluv a převod k novému dodavateli a call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. Junák – český skaut samozřejmě dohlíží na to, aby TGI nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Co když nechci využít zprostředkovatelských služeb TGI a chci si vše zařídit sám?

Doporučujeme využít služeb TGI již od samého počátku. Nicméně pokud chcete, samozřejmě můžete vypovědět smlouvu s vaším stávajícím dodavatelem sám a TGI kontaktovat až po tomto kroku – opět je nutné vyplnit a odeslat plnou moc a poslední výúčtování předchozího dodavatele (kvůli identifikaci odběrného místa). Je třeba počítat s tím, že TGI si na vyřízení žádosti a přihlášení místa do Skautské energie vyhrazuje dva týdny. Vstup do Skautské energie zcela bez spolupráce s TGI není možný.

Jaké je riziko, že se budou ceny ve Skautské energii v budoucnu zvyšovat?

V případě nějakých zásadních změn na trhu s energiemi je možné, že dodavatel bude přinucen zvýšit cenu. Pro vás ale platí celý rok ten ceník, který byl aktuální v době vašeho vstupu do služby. Rozhodně se tedy nemusíte bát, že by vám zničehonic přišla domů složenka na závratné sumy. Systém Skautské energie je postaven tak, že každý rok v létě soutěžíme nejvýhodnějšího dodavatele. V případě zdražení u toho stávajícího samozřejmě přecházíme k lepší nabídce. Pokud zdraží celý trh, ceny porostou, ale náš systém umožní být stále na relativně nízkých cenách. Jednoduše řečeno – vždycky se budeme maximálně snažit, abyste s námi netratili, ale získávali.

V čem je specifický energetický trh a co to pro mě obnáší?

V energiích na rozdíl od telekomunikací existuje docela dobré tržní prostředí. Je zde několik desítek hráčů na trhu a marže nejsou vysoké. Proto je relativně snadné přecházet mezi dodavateli, čímž se snižuje také míra rizika (viz otázka výše). Na druhou stranu tím, že je zde více tržní prostředí, nelze očekávat oproti telefonům desítky procent úspor. Ale zase se za energie platí často vysoké peníze, takže i menší úspora může dělat ročně tisícové (a u velkých rodinných domů i desetitisícové) úspory.