Často kladené dotazy

Pro koho je Skautská energie určená?

Kdo se může připojit do Skautské energie?

Domácnosti, firmy, úřady, školy, sdružení vlastníků jednotek, organizace atp. – nemusíte být skaut, stačí mít ke skautům pozitivní vztah a chtít je podporovat. U elektřiny není možné připojit do Skautské energie odběrná místa, která využívají vysoké napětí.

Musím být skaut, abych se mohl zapojit do projektu Skautská energie?

Ne, nemusíte. Stačí, když budete mít ke skautské organizaci pozitivní vztah. Budeme rádi, když nás občas podpoříte nějakou vhodnou formou (propagace, služba, peníze aj.).

Ručím za osobu, kterou jako skaut pozvu do Skautské energie?

Ne, každý ručí jen sám za sebe. S pozvanou osobou nás již nic ve vztahu ke Skautské energii neváže.

Kolik lidí mohu jako skaut do Skautské energie pozvat?

Počet pozvánek není nijak omezen.

Pro zájemce o Skautskou energii

Chci se přihlásit do Skautské energie

Jsi-li skaut a máš přístup do skautISu, pak je možné se přihlásit přímo tam, oddíl Služby – Skautská energie.
Nemáš-li přístup do skautISu nebo ti skautIS nenabídne možnost přihlášení přímo tam (znamená to, že nemáš propojený účet) pak lze využít tento formulář.

Nejste-li skaut, pak pro přihlášení využijte formulář na stránce.

Co všechno musím uvést do přihlášky?

Vždy je potřeba doložit alespoň vyúčtování nebo smlouvu. Smlouva je důležitá proto, že z ní vyplývá jak máte nastavený Váš závazek – zda na dobu určitou či neurčitou. Pokud smlouvu nemáte, pak doložte vyúčtování. Z dokumentů musí být patrné, že jste majitelem odběrného místa a je v nich uvedeno jedinečné číslo odběrného místa (plyn začína EIC, elektřina EAN). Ideální situace je ta, když doložíte oba dokumenty.

Do poznámek uveďte vše podstatné např.  pokud Vám dodavatel zvyšuje ceny a umožňuje Vám odstoupit, pak doložte dopis o zvýšení a uveďte to do poznámek.

Jak dlouho trvá převod odběrného místa?

V tomto hrají roli smlouvy a jak rychle dodáte kompletní doklady Občanům s.r.o. (TGI). U smluv na dobu určitou jste vázání závazkem, tedy připojeni ke Skautské energii budete až po ukončení Vaší smlouvy. U smluv na dobu neurčitou je obvykle tříměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce.  Opět platí, že je třeba vše podstatné uvést do poznámek. Přihlašujete-li se uprostřed měsíce a chcete, aby Občanům s.r.o. (TGI) podalo výpověď tak, aby běžela od prvního následujícího měsíce, pak to prosím v poznámce zdůrazněte.

Potřebuji připojit zcela nové odběrné místo – zařídit připojení elektroměru/plynoměru

Pokud jste např. postavili dům nebo zařizujete připojení plynu a chcete vstoupit do Skautské energie, pak doporučujeme přihlásit odběrné místo k dominantnímu dodavateli. Toto přihlášení je třeba udělat na dobu neurčitou a bez závazku. Poté by proběhlo přihlášení do Skautské energie. Postup se může zdát komplikovaný, ale dosavadní zkušenosti ukazují, že se jedná o nejrychlejší postup, jak se zákazník může do Skautské energie dostat.

Koupili jsme nemovitost, stěhuji se do pronájmu

Je třeba se přihlásit jako odběratel k dosavadnímu poskytovateli energii v daném odběrném místě. K poskytovali musíte vyrazit osobně se stávajícím odběratelem, odběrné místo na vás převedou na počkání. Je důležité přihlásit se dosavadnímu poskytovateli bez závazků a na dobu neurčitou. Teprve poté požádejte o vstup do Skautské energie a předejte řešení Občanům s.r.o. (TGI). Ta vás následně po třech měsících převede ke Skautské energii.

Mám fotovoltaickou elektrárnu, mohu se také připojit do Skautské energie?

Ano, výkup pro dodavatele Yello zařizuje společnost Pražská energetika (PRE). Smlouvy na výkup vyhotovují pouze pro fotovoltaiky (FVE) s licencí. Opět platí, že je vhodné uvést do poznámek v přihlášce vše podstatné. Pokud bude Občanům s.r.o. (TGI) potřebovat doplnit informace, ozvu se.

Kde najdu smlouvy a na jak dlouho jsou sjednány?

Náhled smluv je uveden na stránce Jaké smlouvy za mne TGI uzavírá. Smlouvy a podepsaná plná moc ze strany Občanům s.r.o. (TGI) Vám bude zaslána mailem – stačí si ji pouze založit, není třeba ji podepisovat (partnerská společnost Občanům s.r.o. (TGI) to za Vás udělala na základě plné moci). Rozpis záloh obdržíte přímo od dodavatele před nebo po připojení.

Přecházím ke Skautské energii, komu mám nahlásit stav měřidel?

Stav měřidel můžete nahlásit stávajícímu dodavateli (u kterého končíte) nejpozději do pěti dnů. Na tomto základě by Vám měl vystavit konečnou fakturu. Jestliže stav nenahlásíte, pak může dodavatel udělat odečet odhadem.

Nemám informace o stavu mého převodu do Skautské energie

Kontaktujte s dotazem přímo partnerskou společnost Občanům s.r.o. (TGI) A to buď mailem (skautska.energie@setrimeobcanum.cz) nebo telefonicky 533 101 335.

Nebudete-li mít odezvu nebo narazíte na problém, pak se ozvěte na energie@skaut.cz.

Co když nechci využít zprostředkovatelských služeb Občanům / TGI a chci si vše zařídit sám?

Doporučujeme využít služeb Občanům / TGI již od samého počátku. Nicméně pokud chcete, samozřejmě můžete vypovědět smlouvu s vaším stávajícím dodavatelem sám a Občanům / TGI kontaktovat až po tomto kroku – opět je nutné vyplnit a odeslat plnou moc a poslední výúčtování předchozího dodavatele (kvůli identifikaci odběrného místa). Je třeba počítat s tím, že Občanům / TGI si na vyřízení žádosti a přihlášení místa do Skautské energie vyhrazuje dva týdny.

Vstup do Skautské energie zcela bez spolupráce s Občanům / TGI není možný.

Proč je nutné podepisovat při vstupu do Skautské energie plnou moc a kdo je zmocněncem?

Veškerý servis s projektem Skautská energie zajišťuje partner projektu – společnost Terra Group Investment, a.s. (resp. její partnerská spoječnost Občanům, s. r. o.), která byla vybrána na základě výběrového řízení a Junák – český skaut s ní uzavřel smlouvu. Právě díky tomuto zprostředkování vám můžeme nabídnout veškerý servis a minimum starostí na vaší straně. Občanům / TGI zajišťuje servis s vypovězením smluv a převod k novému dodavateli a call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. Junák – český skaut samozřejmě dohlíží na to, aby Občanům / TGI nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Ceny a kalkulačka úspor

Je Skautská energie opravdu nejlevnější?

Projekt Skautské energie je dlouhodobě nejlevnějším na trhu. Pro srovnání lze využít kalkulačku na tzb-info.cz.  Projekt zároveň umožňuje organizaci Junák – český skaut získávat nemalé finanční prostředky na činnost a tím se stává naše organizace méně závislá na příspěvcích od státu.  Za každou odebranou MWh získá Junák od dodavatele 25 Kč.

Kde mohu zjistit kolik ušetřím, jaká by byla roční spotřeba ve Skautské energii?

Na našich stránkách je k dispozici on-line kalkulačka, která Vám vypočítá úsporu ve Skautské energii. Je třeba do ní dodat správné údaje. U ceny je nutné zadat pouze cenu za komoditu, tedy obchodní složku bez DPH.

Pokud Vám kalkulačka vypočítá úsporu, která se Vám zdá nepřiměřeně veliká, případně nízká, pak je možné zaslat vyúčtování na adresu energie@skaut.cz a my Vám spočítáme roční spotřebu a úsporu.

Jaké je riziko, že se budou ceny ve Skautské energii v budoucnu zvyšovat?

V případě nějakých zásadních změn na trhu s energiemi je možné, že dodavatel bude přinucen zvýšit cenu. Pro vás ale ten ceník, který byl aktuální v době vašeho vstupu do služby a to až do doby konce sjednané smlouvy. Rozhodně se tedy nemusíte bát, že by vám zničehonic přišla domů složenka na závratné sumy. Systém Skautské energie je postaven tak, že pravidelně (po dvou letech)  soutěžíme nejvýhodnějšího dodavatele. V případě (většího) zdražení u toho stávajícího samozřejmě přecházíme k lepší nabídce. Pokud zdraží celý trh, ceny porostou, ale náš systém umožní být stále na relativně nízkých cenách. Jednoduše řečeno – vždycky se budeme maximálně snažit, abyste s námi netratili, ale získávali.

Kolik ušetřím peněz se Skautskou energií?

To záleží především na výši vaší útraty. Je jasné, že když budete platit například elektřinu za pár žárovek v klubovně nebo kanceláři, tak nebude míra ušetřených peněz nikterak závratná. U plateb za energii domácností a základen však může být ušetřená částka už velmi znatelná.

Úsporu si snadno spočítáte v naší on-line kalkulačce nebo můžete využít například Kalkulátor cen energií, který slibuje nezávislé porovnání dodavatelů elektřiny a plynu. V kolonce „Stávající dodavatel“ stačí vybrat položku „Individuální cenová nabídka“ a vepsat sem ceny ze Skautské energie. Kalkulačka následně porovná ceny s dostupnými veřejnými nabídkami. Skautská energie momentálně patří mezi nejvýhodnější služby. Ceníky Skautské energie najdete zde.

Pro stávající odběratele

Jsem součástí Skautské energie a chci přidat další odběrné místo/komoditu

Postup bude stejný jako při prvotním přihlášení. Tedy ve skautISu vyplníte formulář nebo si zažádáte  o pozvánku. Do poznámek přihlášky pak napište, že přidáváte další odběrné místo/komoditu a vše podstatné. Pokud jste neměnili adresu trvalého bydliště nebo jméno, pak není třeba znovu posílat fyzicky plnou moc.

Změna výše záloh

Budete-li chtít změnit výši záloh, pak je možné přímo kontaktovat dodavatele (Yello, Armex) s žádostí. Je možné, že budou chtít doložit podklad, na základě kterého bude zřejmé, že zálohy mohou být nižší. O tom, že jste zálohy snížili, pak prosím informujte Občanům s.r.o. (TGI)  na skautska.energie@setrimeobcanum.cz.

Chci změnit kontaktní údaje (mail, telefon, korespondenční adresu, číslo účtu)

V těchto případech kontaktujteskautska.energie@setrimeobcanum.cz s žádostí o změnu.

Změnil jsem trvalý pobyt, jméno,…

V případě těchto změn je třeba vygenerovat novou plnou moc. Plná moc se generuje pouze z vyplněného formuláře. Jste-li skaut a máte přístup do skautISu, pak stačí znovu vyplnit formulář (nyní není třeba doplňovat smlouvu, vyúčtování) a do poznámek uvedete, že z důvodu změny trvalého bydliště či sňatku zasíláte aktuální plnou moc.

Nemáte-li přístup do skautISu, pak napište na energie@skaut.cz s žádostí o zaslání pozvánky z uvedených důvodů.

O Skautské energii

Skautská energie je dodavatel?

Nikoli, do 31. 12. 2020 je dodavatelem plynu Armex a dodavatelem elektřiny je Yello.  Smlouvy máte přímo s dodavateli. Jejich vzor najdete na stránce Jaké smlouvy za mne TGI uzavírá.

Administraci projektu má na starost Občanům s.r.o. (TGI).

Má Skautská energie kamennou pobočku?

Nemá. Veškerá administrace je řešena elektronicky a připojit do Skautské energie lze pouze přes náš formulář/pozvánku. Společnost Yello a Armex  nemají ve veřejné nabídce náš projekt.

V čem je specifický energetický trh a co to pro mě obnáší?

V energiích na rozdíl od telekomunikací existuje docela dobré tržní prostředí. Je zde několik desítek hráčů na trhu a marže nejsou vysoké. Proto je relativně snadné přecházet mezi dodavateli, čímž se snižuje také míra rizika (viz otázka výše). Na druhou stranu tím, že je zde více tržní prostředí, nelze očekávat oproti telefonům desítky procent úspor. Ale zase se za energie platí často vysoké peníze, takže i menší úspora může dělat ročně tisícové (a u velkých rodinných domů i desetitisícové) úspory.

Jak ukončit spolupráci?

Jak mohu vypovědět smlouvu a ukončit spolupráci, když nechci pokračovat ve Skautské energii?

V létě 2020 proběhne soutěž na nové dodavatele. Na podzim bude zveřejněn ceník, rozeslaný informační mail s novými cenami. Bude-li se Vám líbit, pak není třeba činit žádné kroky, Vaše smlouvy budou převedeny pod nové dodavatele. Nebudou-li se Vám líbit, pak je třeba vypovědět Občanům s.r.o. (TGI) plnou moc – zhruba do poloviny října – a již za Vás nebudou sjednávat smlouvy. Od 1.1.2021 budete mít dodavatele dle Vašeho výběru.