Trh energií zkolaboval. Komplexní řešení pro následující roky je zatím v nedohlednu. Jak postupovat?

31. srpna 2022

Vážení zákazníci Skautské energie,

během léta se vývoj cen energií stal každodenní hlavní společenskou zprávou. Válka na Ukrajině a strategie ruského agresora získat maximum prostředků na její financování, a jeho snaha ochromit stabilitu a odhodlanost Evropy mu čelit, způsobuje aktuální extrémní vývoj cen. 

Aktuální stav na trhu energií

Ceny ročních kontraktů na rok 2023 od června rostly až do před pár dny neuvěřitelných více než 1000 EUR/MWh u elektřiny. Přitom v předchozích letech se roční kontrakty obchodovaly jen za cca 40-50 EUR. Stejná situace nastala i u plynu, kde z dříve obvyklých 15-20 EUR vystřelila cena nad 300 EUR. Více než dvacetinásobné zvýšení ceny během krátkého období a bezprecedentní denní skoky cen v řádu stovek EUR paralyzovaly trh. Dodavatelé hromadně ukončují svoje nabídky, nejsou schopni v takto nestabilním prostředí bezpečně nacenit jakýkoliv produkt a rychle reagovat na potřebu změny. 

Extrémní cena je tvořena především obavou z nedostatku plynu. Česká vláda a Evropská unie v posledním týdnu konečně pochopily, že trh energií přestal fungovat a že je třeba přistoupit k nějaké formě regulace. 

Dá se předpokládat, že v průběhu září se EU dohodne na společném postupu řešení a výsledkem snad bude podstatné snížení ceny a především její stabilizování tak, aby trh opět mohl obchodovat a začít nabízet zákazníkům jiné produkty než tzv. spotový, kde zákazník platí každý den jinou cenu - dle vývoje na burze. 

MND, ČEZ, Pražská plynárenská, Yello, EON a řada dalších dodavatelů dnes nové zákazníky nepřijímá. Skautská energie nyní zájemcům o změnu dodavatele umožňuje připojení pouze skrze dodavatele Bidli energie na spotovém produktu. 

Doporučení pro naše zákazníky

Pakliže jste našimi zákazníky u MND, máte řešení pro roky 2023 a 2024 zajištěné. Od 1. 1. 2023 přejdete automaticky na vyhlašovaný ceník dodavatele s dobou neurčitou. Doporučujeme toto řešení využít, půjde o jedno z nejvýhodnějších na trhu. Jde o uzavřené řešení, kde je cena nižší díky dlouhodobým průběžným nákupům pro základní kmen zákazníků dodavatele. Cena zde tedy není fixní, dodavatel ji vyhlášením může měnit. Vy nemáte závazek a při změně ceny můžete dodavatele kdykoliv změnit. Vaše smlouva je nastavena na pokračování, není třeba z vaší strany nic dělat. Více info zde.  

Jste-li našimi zákazníky u Bidli, máte spotový tarif a vaše smlouva bude pokračovat i v roce 2023 - automaticky se prodlouží o 12 měsíců. Dojednali jsme s dodavatelem možnost změny vaší smlouvy na dobu neurčitou. Máte-li o toto nastavení zájem, obraťte se na dodavatele Bidli energie a o změnu smlouvy na dobu neurčitou požádejte. To vám umožní případně v průběhu roku 2023 dodavatele změnit, pokud se na trhu objeví nová, bezpečnější řešení. Tedy tento postup doporučujeme. Učiňte tak co nejdříve. Případné ukončení smlouvy ke konci roku je pak potřeba učinit výpovědí dodavateli nejpozději do konce září 2022. Více info zde

Nejsložitější situace nyní nastává pro naše zákazníky u Pražské plynárenské. Ti mají pevně nastaven konec smlouvy na 31. 12. 2022. Od 1. 1. 2023 žádné řešení dodávek dosud, i přes naší velkou snahu (viz níže), zajištěno není. Zákazníci mají nyní tři možnosti:

  • vyčkávat - pakliže by mělo přijít evropské řešení k podstatnému snížení cen a obnovení fungování trhu, pak nedává smysl se nyní za extrémní ceny fixovat tam, kde případně ještě jde nějakou nabídku najít. Zákazníci mají čas do konce roku. Nového dodavatele si mohou sjednat případně až v prosinci, není třeba řešit výpověď dodavateli stávajícímu. V současné situaci se tato možnost jeví jako nejlepší, ale budoucí vývoj trhu se nyní odhaduje velmi obtížně. Skautská energie bude dále trh monitorovat a s dodavateli jednat, jakmile to bude možné.
  • přejít na spot - v rámci Skautské energie nyní můžeme nabídnout pouze řešení u dodavatele Bidli Energie. V případě zájmu lze sjednat smlouvu a od 1. 1. 2023 mít řešení dodávek zajištěné s cenou denně proměnlivou (tzv. spotový tarif).  
  • přejít k jinému vlastnímu řešení - protože nyní nejsme schopni nabídnout jiné vhodné řešení, je samozřejmě zcela v pořádku, pokud zvolíte řešení vlastní. Nabídek na trhu moc není, ale pravděpodobně se ještě nějaké fixní produkty pro individuální využití najít dají. Případně uzavřená nová smlouva o dodávkách energií se dá bez sankcí vypovědět ještě 2 týdny po zahájení dodávek (tedy až do poloviny ledna 2023). Doporučujeme dát si pozor na uzavírání nejrůznějších zprostředkovatelských smluv a plných mocí a velmi zvážit délku fixace u aktuálně velmi vysokých cen.

Průběžně hledáme řešení

Trh energií sledujeme detailně celý rok. Jsme v kontaktu s dodavateli. Na konci jara - v květnu a červnu - jsme udělali výběrové řízení na řešení pro roky 2023 a 2024. Došlo k výběru stávajících tří dodavatelů a k dojednání dobrého řešení pro všechny naše zákazníky s možností volby. Bohužel, následný vývoj od konce června až do současnosti přinesl situaci, kdy Pražská plynárenská předem dojednané podmínky smlouvy (od 1. 1. 2023) odmítla plnit. I přes mnohá jednání se nepodařilo tento stav změnit. Během léta, kdy ceny vyletěly vzhůru, již nešlo alternativně zvolit nabídku od jiného dodavatele. Případné právní řešení s Pražskou plynárenskou bude zdlouhavé a nepřinese řešení pro zajištění dodávek od 1. 1. 2023.  Nyní nám nezbývá než vyčkat, jak se vyvine snaha EU o regulaci a navrácení stability trhu. Jakmile se objeví příležitost, budeme s dodavateli opět jednat a pokusíme se nová řešení do konce roku našim zákazníkům nabídnout. 

Za Skautskou energii

Tomáš Slavík, ředitel

Mohlo by vás ještě zajímat

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Od 1. 1. 2023 již není možné nabízet tzv. spotové tarify běžným domácnostem. Vláda svým nařízením zakázala novým zájemcům nabízet produkt, který má minimálně v období zastropovaných cen nejlepší šanci zajistit lidem levnější náklady na energie. Stávající smlouvy zůstávají platné.

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

Ať už se účestníte procesu zajištění náhrady škody skrze LitFin, nebo ne, doporučujeme, abyste ke konci roku nahlásili distribuci stav vašeho měřidla samoodečtem.

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Vyplnění nové smlouvy je potřeba učinit co nejdříve, aby se převod k 1. 1. v pořádku stihl. Žádáme zákazníky o součinnost.