Stát zastropuje ceny energií. Co to znamená a jak se na rok 2023 připravit? 

19. září 2022

Vážení zákazníci Skautské energie,

bezprecedentní situace na trhu energií donutila stát reagovat a došlo k rozhodnutí zastropovat pro maloodběratele ceny elektřiny i zemního plynu. Zatím spolu s dodavateli čekáme na přesné parametry a nastavení nového řešení. Předpokládáme, že jasno bude maximálně v řádu několika týdnů. 

Tímto textem reagujeme na předchozí zprávu v článku Trh energií zkolaboval

Jak bude zastropování a pomoc státu vypadat?

Předpokládáme, že výsledné řešení regulace ze strany státu bude obsahovat následující prvky:

  1. Bude platit pro všechny maloodběratele - tj. zákazníky se spotřebou do 630 MWh. Opatření se tak bude týkat všech našich zákazníků, jak domácností, tak i právnických osob. 
  2. Cena bude regulována na rok 2023 - regulace bude možná delší, vláda bude reagovat na aktuální vývoj cen na trhu. 
  3. Budou nastaveny maximální ceny obchodní části - za 1 MWh elektřiny v neregulované obchodní části by měl zákazník od 1. 1. 2023 platit maximálně něco kolem 6000 Kč a za 1 MWh plynu něco kolem 3000 Kč (cena je vč. DPH). Vedle těchto cen bude standardně připočítána ještě regulovaná část za distribuci. 
  4. Stát odpustí část regulované části ceny - v roce 2023 nebudou zákazníci platit příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů, čímž dojde ke slevě ve výši cca 600 Kč/MWh. 
  5. Tzv. úsporný tarif v roce 2022 platí, v roce 2023 bude pravděpodobně nahrazen cenovým stropem. Jedná se o příspěvek státu každému odběrnému místu, který se projeví slevou na faktuře od dodavatele. Výše příspěvku závisí na typu tarifu a na tom, zda využíváte jen elektřinu nebo i plyn. Každý si podporu, kterou získá automaticky, může vypočítat na vládní kalkulačce
  6. Nově se také zákonnou úpravou nastaví zákazníkům tzv. spotových tarifů změna smlouvy na dobu neurčitou bez dlouhých závazků. Bude tedy možné kdykoliv snadno přejít jinam. Minimálně v době státní regulace však bude pravděpodobně výhodné u spotových tarifů být (viz dále). 
  7. Vše proběhne automaticky, o nic nebude třeba individuálně žádat a řešit s dodavateli. Od listopadu by dodavatelé měli zákazníkům snížit zálohové platby. 

* červená linie znázorňuje nastavený cenový strop pro rok 2023 (ceny v grafu jsou bez DPH)

Kolik budeme v roce 2023 za energie platit? Jaké bude navýšení?

Zde záleží na tom, u jakého dodavatele máte nebo budete mít smlouvu:

BIDLI energie

Naši zákazníci u Bidli energie využívají tzv. spotový tarif. Tedy cenu nemají pevnou a mění se denně podle vývoje na trhu. Cenový strop by měl postihnout i tyto smlouvy. Paradoxně pak pravděpodobně dojde k tomu, že zákazníci spotového tarifu mohou mít jistotu lepšího řešení než ostatní. Pokud stát zastropuje cenu na hodinové nebo denní bázi nebo i pokud by se strop počítal až z celkového vyúčtování, může to pro zákazníka dopadnout tak, že zaplatí maximálně stanovený strop nebo (pokud by cena na trhu byla např. díky větru nižší) zaplatí méně. Není však moc pravděpodobné, že by ceny na spotu byly v průběhu válečného konfliktu níže než stanovené stropy. 

Doporučujeme tedy (i vzhledem k výše popsané změně rušící závazky zákazníků) zákazníkům u Bidli ve smlouvě v roce 2023 pokračovat. Je nastavena dlouhodobě a není potřeba ze strany zákazníků žádné akce. 

Pokud se bude cena v roce 2023 držet nastaveného vládního stropu, je třeba počítat s tím, že zákazníci zaplatí odhadem podobně jako je energie stála v období do května 2022. Od června během léta spotová cena vystřelovala do vysokých čísel a strop tak zajistí podstatnou úsporu. Je však třeba počítat, že od července jsou spotové ceny energií vysoké (v srpnu stála elektřina v průměru cca 13 tisíc Kč/MWh) a tento stav zastaví až od 1. 1. vládní strop.  

MND

Naši zákazníci u MND mají dojednané automatické prodloužení smlouvy a v roce 2023 tak od MND dodávky pokračují. Jen se mění cena i vztah. Cena bude vyhlašovaná a smluvní vztah bude na dobu neurčitou.

Dá se předpokládat, že ceny u MND narazí na vládní strop a v roce 2023 tak bude cena elektřiny cca 6000 Kč a plynu cca 3000 Kč (vč. DPH). U plynu tak jde o srovnatelnou cenu, jakou naši zákazníci platí dosud, u elektřiny je třeba počítat s cca 25% navýšením. 

Zákazníkům u MND doporučujeme u MND setrvat. Není třeba žádné akce. 

Vnímáme, že řada zákazníků má u MND jedno odběrné místo a druhé u jiného dodavatele (např. u Pražské plynárenské). A rádi by převedli všechna svá odběrná místa k MND. Toto nyní možné bohužel zatím není. MND nové zákazníky nyní nepřijímá. Ale s dodavatelem jednáme a předpokládáme, že se situace může změnit po vyjasnění detailů vládních opatření v průběhu října. 

Pražská plynárenská 

Zákazníkům Pražské plynárenské ke konci roku 2022 končí smlouva. Zatím se nám nepodařilo s dodavatelem dojednat její prodloužení a není jisté, že se to podaří. Vzhledem k vládní pomoci cenovým stropem předpokládáme, že nebude problém, abychom v řádu týdnů našli dodavatele, který naše zákazníky od Pražské plynárenské převezme. Nabídka všech dodavatelů, kteří se rozhodnou nové zákazníky brát, by měla být totožná - na úrovni vládního stropu. 

Věříme, že se během října podaří řešení dojednat, představit a zahájit změnu dodavatele tak, aby od 1. 1. 2023 měli všichni zákazníci dodávky v pořádku zajištěné. O vývoji jednání budeme zákazníky informovat. 

Zákazníci, kteří jsou nyní u Pražské plynárenské, musí počítat s tím, že nové ceny na úrovni vládního stropu jsou u plynu o cca 15 procent vyšší než jejich dosavadní. U elektřiny pak navýšení bude kolem 12 procent. 

Za Skautskou energii

Tomáš Slavík, ředitel

Mohlo by vás ještě zajímat

Chyba v rozeslané informaci o cenách u elektřiny u CENTROPOL ENERGY pro rok 2024. Platí původně slíbené ceny.

Chyba v rozeslané informaci o cenách u elektřiny u CENTROPOL ENERGY pro rok 2024. Platí původně slíbené ceny.

Technická chyba u dodavatele způsobila chybné informování zákazníků. Zajistili jsme, aby opravdu platili původně ohlášené nižší ceny. Za chybu se jménem dodavatele omlouváme.

"IČO zákazníkům" CENTROPOL ENERGY doporučujeme podepsat novou smlouvu a změnit produkt

"IČO zákazníkům" CENTROPOL ENERGY doporučujeme podepsat novou smlouvu a změnit produkt

Firemní zákazníci odebírající elektřinu dostávají možnost změnou produktu zajistit výhodnější podmínky. V článku najdete představení změn a pokyny, jak vše správně odbavit.

LitFin zahajuje insolvenční řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

LitFin zahajuje insolvenční řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

Po pečlivém zvážení a konzultacích s odborníky se LitFin rozhodl pro cestu insolvenčního řízení. Proč? Protože věří, že tato metoda má potenciál zajistit nejvyšší možné uspokojení Vašich nároků a zároveň se jeví jako nejefektivnější cesta z časového hlediska.