Spotřeba elektřiny po předloňském rekordu v roce 2019 stagnovala

Výroba elektřiny v České republice se v meziročním srovnání loni snížila o 1,1 %, spotřeba elektřiny se téměř nezměnila. Dovoz plynu se v roce 2019 propadl o 9,2 %, jeho spotřeba naopak vzrostla o 4,7 %.

Elektroenergetika

Spotřeba elektřiny v  České republice po pěti letech soustavného růstu, který v roce 2018 vyvrcholil novým rekordem, loni stagnovala a dosáhla hodnoty 73,9 TWh. Více elektřiny v  meziročním srovnání spotřebovaly domácnosti (+1,4 %) a mírně rostla i spotřeba velkoodběratelů na hladině velmi vysokého napětí (+0,3 %). Nižší spotřebu naopak zaznamenali velkoodběratelé na hladině vysokého napětí (−1,6 %) a maloodběratelé z  řad podnikatelů (−0,6 %).

Výroba elektřiny (brutto) v  České republice v  meziročním srovnání v  roce 2019 klesla o 1 TWh (−1,1 %) na celkových 87 TWh. Největší propad výroby vykazují statistiky u parních elektráren (−8,2 %), nejvíce naopak posílila výroba v paroplynových elektrárnách (+49,5 %). Proti trendu celkového poklesu působila i rostoucí výroba v  jaderných elektrárnách (+1,1 %).

Celý článek si přečtěte na https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/20972-spotreba-elektriny-po-predlonskem-rekordu-v-roce-2019-stagnovala