Společnost Občanům vypověděla zákazníkům Skautské energie dohody o zastupování. Pro zákazníky to nic neznamená

4. ledna 2022

4. ledna 2022 zaslala společnost Občanům, s. r. o. všem původním zákazníkům Skautské energie e-mail, ve kterém informuje o zrušení dohody o zastupování. Toto oznámení na zákazníky nemá žádný praktický dopad a není třeba na něj jakkoliv reagovat

Informace pravděpodobně souvisí s tím, že jsme společnost Občanům nezapojili do spolupráce na aktuálním řešení pro zákazníky, kteří se rozhodli pokračovat se Skautskou energií (důvody jsme popsali již dříve). 

Společnost Občanům v minulosti pro projekt Skautská energie zajišťovala administrativní úkony související se změnou dodavatele, a to s využitím plných mocí, které podepsal každý zákazník. Od ukončení spolupráce Skautské energie s Kolibřík Energie už Občanům, s. r. o. s plnými mocemi nemůže nakládat a jednat jménem zákazníků. Proto je e-mailové oznámení z 4. ledna 2022 čistě formální a nemá žádný praktický dopad.  

V současné době si administrativní úkony související se změnou dodavatele pro zákazníky (tedy callcentrum, zastupování na základě plné moci apod.) zajišťuje Skautská energie sama, případně je provádí přímo noví dodavatelé – Pražská plynárenská, MND, Bidli. Pokud jste uzavřeli novou smlouvu s jedním z námi vybraných dodavatelů, jste stále součástí Skautské energie.

Postup pro soutěž na dodavatele Skautské energie pro rok 2023 a dále zatím není nastaven. Nový energetický zákon od letošního roku zavedl povinnost získávat plné moci vždy znovu před další změnou dodavatele. Předpokládáme, že během léta 2022 vyzveme k poskytnutí nových plných mocí všechny, kdo se budou chtít k výběrovému řízení na dodavatele pro další období připojit. O podrobnostech budeme včas informovat.

Jak již víte, Kolibřík Energie nepřijala naše návrhy na mimosoudní vyrovnání se zákazníky a my připravujeme řešení, které by všem zájemcům umožnilo bránit svá práva u soudu a požadovat náhradu způsobené škody. Vzhledem k množství poškozených zákazníků se jedná o mimořádně komplikovanou záležitost, která vyžaduje dostatečný čas na přípravu. Aktuálně jednáme s několika advokátními kancelářemi o řešení, které do konce prvního čtvrtletí 2022 zákazníkům představíme. 

Dodavatel Kolibřík Energie, resp. jeho majitelé Armex Energy a jednatel Hynek Sagan se pochopitelně nyní budou bránit a představovat svoje verze proběhlých událostí. Doporučujeme brát jakákoli jejich vyjádření s rezervou - často se z našeho pohledu nezakládají na skutečnosti a jejich cílem je zbavení se odpovědnosti. Náš pohled na vzniklou krizovou situaci již znáte a nic se na něm nemění.  

Čeká nás ještě dlouhá cesta, která snad na konci povede k uspokojivému řešení alespoň částečnou náhradou škod způsobených zákazníkům předchozím dodavatelem. O jejím průběhu vás budeme nadále informovat - zde na webu i prostřednictvím e-mailů. 

Přeji vám hodně zdraví a ať je rok 2022 podstatně lepší než ten předchozí. 

Tomáš Slavík
ředitel 

Mohlo by vás ještě zajímat

Kolibřík Energie / ARMEX popisuje zákazníkům svoji verzi příběhu. Ta ale není pravdivá

Kolibřík Energie / ARMEX popisuje zákazníkům svoji verzi příběhu. Ta ale není pravdivá

V týdnu od 10. ledna rozeslala Kolibřík Energie, dřívější dodavatel Skautské energie a dceřiná společnost ARMEX ENERGY a.s. opět svoji verzi příběhu, jak došlo k ukončení dodávek zákazníků Skautské energie. Příběh, jak jej Kolibřík Energie popisuje, zamlčuje různé skutečnosti a obsahuje nepravdy.

Skautská energie - zpráva o řešení aktuální krizové situace

Skautská energie - zpráva o řešení aktuální krizové situace

Skautská energie informuje své zákazníky o průběhu krizové situace. Jsme si vědomi toho, že dohadů a odhadů koluje po internetu nespočet. Zde představujeme skutečnosti v přiměřené úrovni detailu. Další podklady budou k dispozici soudu a případně dalším orgánům činným v trestním řízení.

Skautská energie odmítá tvrzení Hynka Sagana - statutára dodavatele Kolibřík Energie

Skautská energie odmítá tvrzení Hynka Sagana - statutára dodavatele Kolibřík Energie

Dnes se v Lidových novinách objevila vyjádření majitele skupiny Armex a její dceřiné společnosti Kolibřík Energie, která považujeme za nepravdivá.