Společnost Občanům vypověděla zákazníkům Skautské energie dohody o zastupování. Pro zákazníky to nic neznamená

5. ledna 2022

4. ledna 2022 zaslala společnost Občanům, s. r. o. všem původním zákazníkům Skautské energie e-mail, ve kterém informuje o zrušení dohody o zastupování. Toto oznámení na zákazníky nemá žádný praktický dopad a není třeba na něj jakkoliv reagovat

Informace pravděpodobně souvisí s tím, že jsme společnost Občanům nezapojili do spolupráce na aktuálním řešení pro zákazníky, kteří se rozhodli pokračovat se Skautskou energií (důvody jsme popsali již dříve). 

Společnost Občanům v minulosti pro projekt Skautská energie zajišťovala administrativní úkony související se změnou dodavatele, a to s využitím plných mocí, které podepsal každý zákazník. Od ukončení spolupráce Skautské energie s Kolibřík Energie už Občanům, s. r. o. s plnými mocemi nemůže nakládat a jednat jménem zákazníků. Proto je e-mailové oznámení z 4. ledna 2022 čistě formální a nemá žádný praktický dopad.  

V současné době si administrativní úkony související se změnou dodavatele pro zákazníky (tedy callcentrum, zastupování na základě plné moci apod.) zajišťuje Skautská energie sama, případně je provádí přímo noví dodavatelé – Pražská plynárenská, MND, Bidli. Pokud jste uzavřeli novou smlouvu s jedním z námi vybraných dodavatelů, jste stále součástí Skautské energie.

Postup pro soutěž na dodavatele Skautské energie pro rok 2023 a dále zatím není nastaven. Nový energetický zákon od letošního roku zavedl povinnost získávat plné moci vždy znovu před další změnou dodavatele. Předpokládáme, že během léta 2022 vyzveme k poskytnutí nových plných mocí všechny, kdo se budou chtít k výběrovému řízení na dodavatele pro další období připojit. O podrobnostech budeme včas informovat.

Jak již víte, Kolibřík Energie nepřijala naše návrhy na mimosoudní vyrovnání se zákazníky a my připravujeme řešení, které by všem zájemcům umožnilo bránit svá práva u soudu a požadovat náhradu způsobené škody. Vzhledem k množství poškozených zákazníků se jedná o mimořádně komplikovanou záležitost, která vyžaduje dostatečný čas na přípravu. Aktuálně jednáme s několika advokátními kancelářemi o řešení, které do konce prvního čtvrtletí 2022 zákazníkům představíme. 

Dodavatel Kolibřík Energie, resp. jeho majitelé Armex Energy a jednatel Hynek Sagan se pochopitelně nyní budou bránit a představovat svoje verze proběhlých událostí. Doporučujeme brát jakákoli jejich vyjádření s rezervou - často se z našeho pohledu nezakládají na skutečnosti a jejich cílem je zbavení se odpovědnosti. Náš pohled na vzniklou krizovou situaci již znáte a nic se na něm nemění.  

Čeká nás ještě dlouhá cesta, která snad na konci povede k uspokojivému řešení alespoň částečnou náhradou škod způsobených zákazníkům předchozím dodavatelem. O jejím průběhu vás budeme nadále informovat - zde na webu i prostřednictvím e-mailů. 

Přeji vám hodně zdraví a ať je rok 2022 podstatně lepší než ten předchozí. 

Tomáš Slavík
ředitel 

Mohlo by vás ještě zajímat

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Od 1. 1. 2023 již není možné nabízet tzv. spotové tarify běžným domácnostem. Vláda svým nařízením zakázala novým zájemcům nabízet produkt, který má minimálně v období zastropovaných cen nejlepší šanci zajistit lidem levnější náklady na energie. Stávající smlouvy zůstávají platné.

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

Ať už se účestníte procesu zajištění náhrady škody skrze LitFin, nebo ne, doporučujeme, abyste ke konci roku nahlásili distribuci stav vašeho měřidla samoodečtem.

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Vyplnění nové smlouvy je potřeba učinit co nejdříve, aby se převod k 1. 1. v pořádku stihl. Žádáme zákazníky o součinnost.