Skončila registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Jaký bude další postup?

21. září 2022

Vážení (i bývalí) zákazníci projektu Skautská energie,

pokud patříte mezi ty, kdo měli v roce 2021 uzavřenou smlouvu s dodavatelem Kolibřík Energie a do 20. září jste se přihlásili na webu https://www.smlouvajezavazek.cz k náhradě škody, zkontrolujte si, zda jste zároveň nahráli a poslali smlouvu o postoupení pohledávky společnosti LitFin. Na dodání podepsané smlouvy je čas do konce září 2022. 

Následně od října bude společnost LItFin pokračovat v kontrolách nahraných dokumentů a individuálně s každým řešit případné komplikace. 

Na základě registrace dostal každý zákazník odkaz na stránku, skrze kterou má nahrát všechny relevantní dokumenty. Při nahrávání vždy připojujte daný EAN/EIC vašeho odběrného místa - pro každé se dokumenty nahrávají samostatně.

Žadný zákazník zatím nemůže nahrát všechny dokumenty, protože ten poslední - vyúčtování energií za rok 2022 - zákazníci získají až v lednu 2023. I tak má smysl, aby se každý pokusil nahrát maximum toho, co zvládne dát dohromady. V lednu pak ideálně doplní už jen závěrečné vyúčtování u stávajícího dodavatele. 

V prosinci pošleme zákazníkům návod, jak požádat u stávajícího dodavatele o mimořádné vyúčtování k 31. 12. 2022. 

Ti, kteří se registrovali a nedodali včas smlouvu o postoupení pohledávky, budou v říjnu společností LitFin informováni o zrušení jejich registrace. Další odbavení bude pokračovat pouze s těmi, kdo předali podepsanou smlouvu o postoupení pohledávky

Junák i LitFin mají zájem na zajištění přiměřeného odškodnění zákzníků poškozených ukončením dodávek ze strany Kolibřík Energie. Pokud se podaří takového  odškodnění dosáhnout mimosoudní cestou, využijeme ji. Zatím to na dohodu s protistranou bohužel nevypadá - v takovém případě dojde po vypočtení jednotlivých dílčích škod začátkem roku 2023 k podání žaloby společností LitFin, na kterou zákazníci jednotlivé dílčí pohledávky postoupili. Je třeba se připravit na to, že soudní cesta může trvat řadu let. Pro zákazníky však bude beznákladová - všechny poplatky a advokátní služby hradí společnost LitFin. 

Podaří-li se dosáhnout finančního plnění od dodavatele nebo jeho mateřské společnosti Armex Energy či statutárního orgánu pana Sagana (u obou předpokládáme jejich ručení za závazky dodavatele), pak toto plnění resp. jeho poměrnou část následně rozdělíme mezi přihlášené poškozené. 

Počítáme s tím, že my i LitFin budeme přihlášené poškozené průběžně informovat (skrze e-maily a stránku www.smlouvajezavazek.cz) ve chvíli, kdy v případu dojde k podstatným novinkám. 

Jak jsme již sdělili v předchozím článku, na dodavatele byly podány první žaloby nárokující uhrazení vysoké smluvní pokuty za porušení smluv

Za Skautskou energii

Tomáš Slavík, ředitel

Mohlo by vás ještě zajímat

Navracíme se k pravidelným aukcím a doporučujeme vyčkat s delšími závazky

Navracíme se k pravidelným aukcím a doporučujeme vyčkat s delšími závazky

Skautská energie pracuje na brzkém znovuobnovení pravidelných aukcí. Nabídky dodavatelů na uzavření delších závazků doporučujeme nepřijmout.

LitFin pokračuje v insolvenčním řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

LitFin pokračuje v insolvenčním řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

LitFin podal odvolání proti zamítnutí insolvenčního návrhu a dále pokračuje ve snaze uplatnit nároky poškozených zákazníků v insolvenčním řízení.

Chyba v rozeslané informaci o cenách u elektřiny u CENTROPOL ENERGY pro rok 2024. Platí původně slíbené ceny.

Chyba v rozeslané informaci o cenách u elektřiny u CENTROPOL ENERGY pro rok 2024. Platí původně slíbené ceny.

Technická chyba u dodavatele způsobila chybné informování zákazníků. Zajistili jsme, aby opravdu platili původně ohlášené nižší ceny. Za chybu se jménem dodavatele omlouváme.