Skončila registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Jaký bude další postup?

21. září 2022

Vážení (i bývalí) zákazníci projektu Skautská energie,

pokud patříte mezi ty, kdo měli v roce 2021 uzavřenou smlouvu s dodavatelem Kolibřík Energie a do 20. září jste se přihlásili na webu https://www.smlouvajezavazek.cz k náhradě škody, zkontrolujte si, zda jste zároveň nahráli a poslali smlouvu o postoupení pohledávky společnosti LitFin. Na dodání podepsané smlouvy je čas do konce září 2022. 

Následně od října bude společnost LItFin pokračovat v kontrolách nahraných dokumentů a individuálně s každým řešit případné komplikace. 

Na základě registrace dostal každý zákazník odkaz na stránku, skrze kterou má nahrát všechny relevantní dokumenty. Při nahrávání vždy připojujte daný EAN/EIC vašeho odběrného místa - pro každé se dokumenty nahrávají samostatně.

Žadný zákazník zatím nemůže nahrát všechny dokumenty, protože ten poslední - vyúčtování energií za rok 2022 - zákazníci získají až v lednu 2023. I tak má smysl, aby se každý pokusil nahrát maximum toho, co zvládne dát dohromady. V lednu pak ideálně doplní už jen závěrečné vyúčtování u stávajícího dodavatele. 

V prosinci pošleme zákazníkům návod, jak požádat u stávajícího dodavatele o mimořádné vyúčtování k 31. 12. 2022. 

Ti, kteří se registrovali a nedodali včas smlouvu o postoupení pohledávky, budou v říjnu společností LitFin informováni o zrušení jejich registrace. Další odbavení bude pokračovat pouze s těmi, kdo předali podepsanou smlouvu o postoupení pohledávky

Junák i LitFin mají zájem na zajištění přiměřeného odškodnění zákzníků poškozených ukončením dodávek ze strany Kolibřík Energie. Pokud se podaří takového  odškodnění dosáhnout mimosoudní cestou, využijeme ji. Zatím to na dohodu s protistranou bohužel nevypadá - v takovém případě dojde po vypočtení jednotlivých dílčích škod začátkem roku 2023 k podání žaloby společností LitFin, na kterou zákazníci jednotlivé dílčí pohledávky postoupili. Je třeba se připravit na to, že soudní cesta může trvat řadu let. Pro zákazníky však bude beznákladová - všechny poplatky a advokátní služby hradí společnost LitFin. 

Podaří-li se dosáhnout finančního plnění od dodavatele nebo jeho mateřské společnosti Armex Energy či statutárního orgánu pana Sagana (u obou předpokládáme jejich ručení za závazky dodavatele), pak toto plnění resp. jeho poměrnou část následně rozdělíme mezi přihlášené poškozené. 

Počítáme s tím, že my i LitFin budeme přihlášené poškozené průběžně informovat (skrze e-maily a stránku www.smlouvajezavazek.cz) ve chvíli, kdy v případu dojde k podstatným novinkám. 

Jak jsme již sdělili v předchozím článku, na dodavatele byly podány první žaloby nárokující uhrazení vysoké smluvní pokuty za porušení smluv

Za Skautskou energii

Tomáš Slavík, ředitel

Mohlo by vás ještě zajímat

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Od 1. 1. 2023 již není možné nabízet tzv. spotové tarify běžným domácnostem. Vláda svým nařízením zakázala novým zájemcům nabízet produkt, který má minimálně v období zastropovaných cen nejlepší šanci zajistit lidem levnější náklady na energie. Stávající smlouvy zůstávají platné.

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

Ať už se účestníte procesu zajištění náhrady škody skrze LitFin, nebo ne, doporučujeme, abyste ke konci roku nahlásili distribuci stav vašeho měřidla samoodečtem.

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Vyplnění nové smlouvy je potřeba učinit co nejdříve, aby se převod k 1. 1. v pořádku stihl. Žádáme zákazníky o součinnost.