Skautská energie v kostce

Skautská energie je služba, která nabízí výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny skauty, skautky, jejich rodinné příslušníky, kamarády, kolegy či známé. A nově také pro všechny, kteří mají ke skautské organizaci pozitivní vztah a chtějí ji podporovat. Můžete tak ušetřit za používání energií ve svých klubovnách, základnách, ale i domácnostech či firmách.

Konkurence na trhu s energiemi je vysoká. Na vzájemném soupeření dodavatelů může vydělat zákazník, kterému jsou předkládány čím dál lepší nabídky. Tak tomu je v případě jednotlivců, ale co když do hry vstoupí organizace s 70 000 členy včetně vazeb na jejich blízké? Potom se nám podaří vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční.

Kolik ušetříme?

To záleží především na výši vaší útraty. Je jasné, že když budete platit například elektřinu za pár žárovek v klubovně, tak nebude míra ušetřených peněz nikterak závratná. U plateb za energii domácností a základen však může být ušetřená částka už velmi znatelná. Nově nabízíme jednoduchou online kalkulačku úspory, vyzkoušejte!

Jak projekt funguje

Po přihlášení do projektu za vás veškeré starosti převezme na základě vaší plné moci partner projektu – společnost Občanům, s. r. o.. Ta za vás vyřídí výpověď od stávajícího dodavatele a pošle vám smlouvu novou (s dodavatelem Skautské energie) včetně předpisu záloh. U smluv standardně bývá tříměsíční výpovědní lhůta, pokud nejste vázáni k dlouhodobějšímu závazku. Přihlásit se do Skautské energie se ale můžete i s případným dlouhodobějším závazkem hned, jeho uplynutí za vás Občanům pohlídá a v pravou chvíli vás převede do Skautské energie.

Závazek ve Skautské energie trvá vždy do konce aktuální smlouvy s vysoutěženým dodavatelem, zpravidla do konce kalendářního roku (od roku 2019 soutěžíme dodavatele na 2 roky, tedy i závazek jednotlivých účastníků bude delší). Z projektu lze vystoupit písemným vypovězením plné moci zaslaného na Občanům, s. r. o. (e-mailem nebo poštou).

Žádné skryté poplatky

Služba neobsahuje žádné skryté poplatky. Vyřízení převodu a zastupování je zdarma. V rámci každoročního soutěžení dodavatele hlídáme podmínky a dojednáváme i ceník poplatků a pokut. Pro zákazníky Skautské energie tedy neplatí standardní podmínky dodavatele, ale ty, které definuje smlouva (viz níže pod článkem). Dodavatel je oprávněn sankcionovat pouze velmi malé omezené množství prohřešků a to rozumnými částkami. Například u pozdní platby musí vždy nejprve ZDARMA dlužníka kontaktovat a na problém upozornit. U plynu navíc v aktuálně platném ceníku pro roky 2020 až 2022 nejsou ani žádné měsíční paušální platby.

Stále výhodné

Nemusíte se bát, že by výhodné podmínky časem zastaraly a vy byste platili více, než byste museli. Každá smlouva je totiž uzavřena na dobu určitou – od roku 2019 zpravidla na 2 roky. V rámci projektu se každé léto před koncem aktuální smlouvy s dodavatelem vyhlašuje nové výběrové řízení na dodavatele a vybírá se ten s nejlepšími podmínkami. Tímto vám vždy znovu vyjednáme nejlepší možné podmínky. Vaše smlouvu vám automaticky převedeme na novou (je-li dodavatel projektu změněn), aniž byste museli cokoliv dělat.

Kdo jsou dodavatel a partner služby?

Dodavatele energií vybíráme vždy pouze mezi těmi licencovanými a prověřenými, u kterých je větší předpoklad, že realizaci dodávky bez obtíží zvládnou. V roce 2020 vyhrála výběrové řízení na dodavatele elektřiny a zároveň i plynu pro projekt Skautská energie společnost Kolibřík energie.

Vstup do projektu Skautská energie je zdarma, náklady s projektem spojené pokryje dodavatel energie. Ten zaplatí Junáku – českému skautu za každou spotřebovanou MWh 25 Kč.

Veškerý servis s projektem Skautská energie zajistí partner projektu – společnost Občanům, s. r. o., která byla vybrána na základě výběrového řízení a Junák – český skaut s ní uzavřel smlouvu. Občanům zajišťuje pro skauty servis s vypovězením smluv a převodem k novému dodavateli, dále pak call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. Junák bude samozřejmě dohlížet na to, aby Občanům nakládali se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Jaké smlouvy za vás Občanům uzavírá?

Podepsáním plné moci jste předali zprostředkovatelské společnosti Občanům, s. r. o. (resp. Terra Group Investment, a. s.) práva na uzavírání smluv s novými dodavateli energie. Občanům, s. r. o. (resp. TGI) za Vás takto vyřeší byrokracii spojenou se vstupem do projektu a s převodem závazku k jinému dodavateli.

Vzor smluv, které za Vás Občanům, s. r. o. (resp. TGI) uzavírá najdete v níže odkazovaném balíku dokumentů dodavatele Kolibřík energie. 

Ke stažení:

Starší smlouvy:

Chcete s námi každý měsíc ušetřit?

Mohlo by vás ještě zajímat

Skautská energie dočasně pozastavuje příjem odběrných míst

Skautská energie dočasně pozastavuje příjem odběrných míst

Vzhledem k aktuální mimořádné situaci na trhu s energiemi jsme se rozhodli od 11. 9. 2021 dočasně zastavit příliv nových odběrných míst.

5 nejčastějších otázek našich zákazníků

5 nejčastějších otázek našich zákazníků

Sepsali jsme pro vás  odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se zákazníci obracejí na naše zákaznické centrum. 

Jak se připravit na změnu dodavatele

Jak se připravit na změnu dodavatele

K 1. 1. 2021 se dodavatelem všech zákazníků Skautské energie nově stává společnost Kolibřík energie. Bude dodávat elektřinu i plyn. V souvislosti s hromadnou změnou je potřeba udělat několik opatření na straně jednotlivých zákazníků.