Skautská energie uzavřela smlouvy s Centropolem, MND a Bidli energie na období 2023 - 2025

25. října 2022

Výběrové řízení na dodavatele zákazníků Skautské energie zahájené v květnu 2022 se díky extrémnímu vývoji na trhu energií podařilo uzavřít až nyní.

I přes velmi složitou situaci, kdy řada dodavatelů dnes zákazníky odmítá a mnoho firem i organizací a státních samospráv vlastní řešení energií zatím nemá, se nám podařilo řešení dodávek elektřiny a plynu na období od 1. 1. 2023 pro naše zákazníky zajistit.

Zajištěné řešení

  • Uzavřeli jsme smlouvu s MND, která našim zákazníkům s odběrnými místy nyní u MND garantuje dodávky i po 1. 1. 2023 a to z režimu jejich jinak nedostupného Základního ceníku s dobou neurčitou. Zákaznické smlouvy jsou na toto možné řešení od počátku připraveny, což znamená, že zákazníci nemusí pro zajištění budoucího řešení dodávek elektřiny a plynu nic dělat. Více info na stránce MND
  • Uzavřeli jsme smlouvu s Bidli energie, která všem našim zákazníkům u Bidli (případně i jiným zájemcům) garantuje dodávky i po 1. 1. 2023 na jejich spotovém produktu. Součástí budoucího řešení i nadále zůstává levnější měsíční i fixní poplatek oproti standardním zákazníkům. Zákon navíc nově zavádí u spotových tarifů možnost krátké výpovědní lhůty (tedy jedná se o obdobu doby neurčité). A navíc v roce 2023 budou spotové tarify díky vládnímu zastropování možná nejvýhodnější volbou. Více info na stránce Bidli
  • Uzavřeli jsme smlouvu s Centropolem, která našim stávajícím zákazníkům se smlouvou u Pražské plynárenské (ta nebyla ochotna spolupráci prodloužit) garantuje dodávky energií od 1. 1. 2023. U plynu v režimu doby neurčité na jinak novým zákazníkům nedostupném Základním ceníku Centropolu a u elektřiny roční fixní produkt se závazkem 12 měsíců a automatickou prolongací po dobu tří let s následným překlopením do doby neurčité. Více info na stránce Centropol

Zákazníkům u MND a Bidli doporučujeme u svých dodavatelů setrvat, nic řešit nemusí. Díky vládním stropům od dodavatelů obdrží upravené předpisy záloh. 

Všem, kteří mají smlouvu s Pražskou plynárenskou, jsme poslali 1. 11. e-mail s pokyny, jak se odbavit u Centropolu. Stejné informace najdete i na www.skautskaenergie.cz/prazska-plynarenska-centropol-pro-stavajici. Smlouvu s Centropolem uzavřete co nejdříve na stránce www.skautskaenergie.cz/centropol2023

Pro nová odběrná místa, která nyní naše služby u MND, Pražské plynárenské či Bidli nevyužívají, máme nyní v nabídce pouze spotový produkt od Bidli. Vzhledem k tomu, že pro rok 2023 se díky vládním stropům jedná o bezpečné a výhodné řešení, doporučujeme všem novým zájemcům jeho sjednání. 

Kolik budu platit? Platí zde vládní strop?

Válka na Ukrajině a její dopady na trh energií způsobují stále extrémní ceny elektřiny i plynu. Jak jsme Vás již informovali, vláda přišla s ochranným opatřením. To nakonec odsouhlasila v předpokládané podobě a tak platí, že v roce 2023 zákazníci za obchodní část energií nezaplatí více než  

  • u elektřiny 6,05 Kč včetně DPH za kWh (bez plateb za distribuci) a
  • u plynu 3,025 Kč včetně DPH za kWh (bez plateb za distribuci).

U vyhlašovaných ceníků na dobu neurčitou (MND a Centropol u plynu) se může stát, že příznivý vývoj na trhu umožní snížení cen v průběhu roku i pod vyhlášený cenový strop.

U fixního ceníku (Centropol elektřina) bude uplatněn vládní strop a nikoli ceníková cena. Předpokládáme, že dodavatel pro další rok cenu změní (bude odpovídat budoucímu vývoji na trhu), zda budou existovat i v dalších letech cenové stropy nyní nevíme. 

U plovoucího spotového ceníku (Bidli) bude uplatněn vládní strop, ale příznivý vývoj (z různých příčin) může způsobit, že cena bude nakonec nižší. 

Nicméně ve všech případech je lépe počítat s pro zákazníky nejhorším možným scénářem a ten je na úrovni výše uvedených vládních stropů. 

  • Vyhlašované ceny u MND pravděpodobně narazí na vládní strop. U plynu tak jde o srovnatelnou cenu, jakou naši zákazníci platí dosud, u elektřiny je třeba počítat s cca 25% navýšením. 
  • Ceny u Centropolu též narazí na vládní strop, kde jsou u plynu o cca 15 procent vyšší než jejich dosavadní u Pražské plynárenské. U elektřiny pak navýšení u zákazníků bude kolem 12 procent. 
  • I u Bidli se bude cena v roce 2023 držet nastaveného vládního stropu, je třeba počítat s tím, že zákazníci zaplatí odhadem podobně, jako je energie stála v období do května 2022. Od června vystřelila cena na trhu hodně vysoko, ale už se po letním excesu opět vrací. V průměru tedy zastropovaný rok 2023 bude pro zákazníky Bidli levnější než rok 2022. 

Co když už jsem uzavřel/a smlouvu sám/sama jinde?

Pokud jste spotřebitel (tedy fyzická osoba), podepsali jste smlouvu mimo prodejnu dodavatele a máte zájem dále pokračovat se Skautskou energií a využít zde prezentovanou možnost, je to možné a to bez sankcí. Zákon Vám umožňuje podat výpověď před započetím dodávek, která má výpovědní dobu 15 dní od prvního v měsíci, který následuje po doručení výpovědi (viz vzory na ERU - § 11b). Výpověď si podejte sami. Výpověď podaná v říjnu nebo listopadu 2022 tak bude znamenat, že od 1. 1. 2023 můžete mít rovnou dodávky od Centropolu a nehrozí Vám žádné sankce. 

Námi zprostředkovaná stávající smlouva s Pražskou plynárenskou skončí dobou určitou k 31. 12. 2022 a u ní není potřeba podávat výpověď. 

Co bude dál?

Skautská energie předpokládá, že v následujících letech bude trh energií i nadále procházet těžkou zkouškou a nyní je složité předvídat, kdy se trh stabilizuje a opět vytvoří dostatečně silné konkurenční prostředí, ve kterém je naše služba spojování velkého množství zákazníků bezkonkurenční a pro všechny velmi výhodná. 

Následující 3 roky setrváme u aktuálně vybraných dodavatelů a k soutěžím se vrátíme poté. V průběhu dalších let vás budeme informovat o našich aktivitách o Vašem možném zapojení. Zároveň budeme pečlivě dohlížet na plnění podmínek ze strany dodavatelů a budeme zde pro Vás, abychom Vám případně pomohli zjednat nápravu.

Skautská energie bude průběžně zajišťovat výhodná řešení pro nové zájemce. Nebudete-li spokojeni s případnou úpravou podmínek u stávajících dodavatelů, doporučujeme zkontrolovat aktuální nabídku na našem webu www.skautskaenergie.cz.  Naše skautské callcentrum vám bude vždy k dispozici. 

Pokud se rozhodnete setrvat s námi v projektu Skautská energie a podporovat tak činnost naší skautské organizace, budeme moc rádi.

Za tým Skautské energie 

Tomáš Slavík, ředitel

Mohlo by vás ještě zajímat

MND nabízí zákazníkům Skautské energie změnu produktu. Změna může být výhodná, ale ne pro každého

MND nabízí zákazníkům Skautské energie změnu produktu. Změna může být výhodná, ale ne pro každého

Poslední dny opět rozesílá dodavatel MND většině svých zákazníků (včetně klientů Skautské energie) e-maily s nabídkami nových smluv a ceníků. Jak se v nich vyznat a je výhodné nabídku využít?

Šetřete energiemi levněji. Získejte dotaci až 150 tisíc Kč např. na zateplení domu nebo výměnu oken

Šetřete energiemi levněji. Získejte dotaci až 150 tisíc Kč např. na zateplení domu nebo výměnu oken

Máte nízký příjem a chcete zlepšit energetickou účinnost svého domova? Nový program Nová zelená úsporám Light nabízí možnost získat dotace na drobné úpravy, které vám pomohou snížit náklady na energie. Navíc, můžete se ucházet i zpětně, pokud jste již provedli některá z těchto opatření. Přečtěte si, jak to funguje.

LitFin brzy zahájí vymáhání náhrady způsobené škody. Máte vše v pořádku doloženo?

LitFin brzy zahájí vymáhání náhrady způsobené škody. Máte vše v pořádku doloženo?

Žádáme zákazníky přihlášené u LitFinu o brzké nahrání všech požadovaných dokumentů. Informace o tom, co je třeba dodat k jakému odběrnému místu byly všem registrovaným rozeslány 8. března.