Skautská energie uzavřela smlouvy s Centropolem, MND a Bidli energie na období 2023 - 2025

25. října 2022

Výběrové řízení na dodavatele zákazníků Skautské energie zahájené v květnu 2022 se díky extrémnímu vývoji na trhu energií podařilo uzavřít až nyní.

I přes velmi složitou situaci, kdy řada dodavatelů dnes zákazníky odmítá a mnoho firem i organizací a státních samospráv vlastní řešení energií zatím nemá, se nám podařilo řešení dodávek elektřiny a plynu na období od 1. 1. 2023 pro naše zákazníky zajistit.

Zajištěné řešení

  • Uzavřeli jsme smlouvu s MND, která našim zákazníkům s odběrnými místy nyní u MND garantuje dodávky i po 1. 1. 2023 a to z režimu jejich jinak nedostupného Základního ceníku s dobou neurčitou. Zákaznické smlouvy jsou na toto možné řešení od počátku připraveny, což znamená, že zákazníci nemusí pro zajištění budoucího řešení dodávek elektřiny a plynu nic dělat. Více info na stránce MND
  • Uzavřeli jsme smlouvu s Bidli energie, která všem našim zákazníkům u Bidli (případně i jiným zájemcům) garantuje dodávky i po 1. 1. 2023 na jejich spotovém produktu. Součástí budoucího řešení i nadále zůstává levnější měsíční i fixní poplatek oproti standardním zákazníkům. Zákon navíc nově zavádí u spotových tarifů možnost krátké výpovědní lhůty (tedy jedná se o obdobu doby neurčité). A navíc v roce 2023 budou spotové tarify díky vládnímu zastropování možná nejvýhodnější volbou. Více info na stránce Bidli
  • Uzavřeli jsme smlouvu s Centropolem, která našim stávajícím zákazníkům se smlouvou u Pražské plynárenské (ta nebyla ochotna spolupráci prodloužit) garantuje dodávky energií od 1. 1. 2023. U plynu v režimu doby neurčité na jinak novým zákazníkům nedostupném Základním ceníku Centropolu a u elektřiny roční fixní produkt se závazkem 12 měsíců a automatickou prolongací po dobu tří let s následným překlopením do doby neurčité. Více info na stránce Centropol

Zákazníkům u MND a Bidli doporučujeme u svých dodavatelů setrvat, nic řešit nemusí. Díky vládním stropům od dodavatelů obdrží upravené předpisy záloh. 

Všem, kteří mají smlouvu s Pražskou plynárenskou, jsme poslali 1. 11. e-mail s pokyny, jak se odbavit u Centropolu. Stejné informace najdete i na www.skautskaenergie.cz/prazska-plynarenska-centropol-pro-stavajici. Smlouvu s Centropolem uzavřete co nejdříve na stránce www.skautskaenergie.cz/centropol2023

Pro nová odběrná místa, která nyní naše služby u MND, Pražské plynárenské či Bidli nevyužívají, máme nyní v nabídce pouze spotový produkt od Bidli. Vzhledem k tomu, že pro rok 2023 se díky vládním stropům jedná o bezpečné a výhodné řešení, doporučujeme všem novým zájemcům jeho sjednání. 

Kolik budu platit? Platí zde vládní strop?

Válka na Ukrajině a její dopady na trh energií způsobují stále extrémní ceny elektřiny i plynu. Jak jsme Vás již informovali, vláda přišla s ochranným opatřením. To nakonec odsouhlasila v předpokládané podobě a tak platí, že v roce 2023 zákazníci za obchodní část energií nezaplatí více než  

  • u elektřiny 6,05 Kč včetně DPH za kWh (bez plateb za distribuci) a
  • u plynu 3,025 Kč včetně DPH za kWh (bez plateb za distribuci).

U vyhlašovaných ceníků na dobu neurčitou (MND a Centropol u plynu) se může stát, že příznivý vývoj na trhu umožní snížení cen v průběhu roku i pod vyhlášený cenový strop.

U fixního ceníku (Centropol elektřina) bude uplatněn vládní strop a nikoli ceníková cena. Předpokládáme, že dodavatel pro další rok cenu změní (bude odpovídat budoucímu vývoji na trhu), zda budou existovat i v dalších letech cenové stropy nyní nevíme. 

U plovoucího spotového ceníku (Bidli) bude uplatněn vládní strop, ale příznivý vývoj (z různých příčin) může způsobit, že cena bude nakonec nižší. 

Nicméně ve všech případech je lépe počítat s pro zákazníky nejhorším možným scénářem a ten je na úrovni výše uvedených vládních stropů. 

  • Vyhlašované ceny u MND pravděpodobně narazí na vládní strop. U plynu tak jde o srovnatelnou cenu, jakou naši zákazníci platí dosud, u elektřiny je třeba počítat s cca 25% navýšením. 
  • Ceny u Centropolu též narazí na vládní strop, kde jsou u plynu o cca 15 procent vyšší než jejich dosavadní u Pražské plynárenské. U elektřiny pak navýšení u zákazníků bude kolem 12 procent. 
  • I u Bidli se bude cena v roce 2023 držet nastaveného vládního stropu, je třeba počítat s tím, že zákazníci zaplatí odhadem podobně, jako je energie stála v období do května 2022. Od června vystřelila cena na trhu hodně vysoko, ale už se po letním excesu opět vrací. V průměru tedy zastropovaný rok 2023 bude pro zákazníky Bidli levnější než rok 2022. 

Co když už jsem uzavřel/a smlouvu sám/sama jinde?

Pokud jste spotřebitel (tedy fyzická osoba), podepsali jste smlouvu mimo prodejnu dodavatele a máte zájem dále pokračovat se Skautskou energií a využít zde prezentovanou možnost, je to možné a to bez sankcí. Zákon Vám umožňuje podat výpověď před započetím dodávek, která má výpovědní dobu 15 dní od prvního v měsíci, který následuje po doručení výpovědi (viz vzory na ERU - § 11b). Výpověď si podejte sami. Výpověď podaná v říjnu nebo listopadu 2022 tak bude znamenat, že od 1. 1. 2023 můžete mít rovnou dodávky od Centropolu a nehrozí Vám žádné sankce. 

Námi zprostředkovaná stávající smlouva s Pražskou plynárenskou skončí dobou určitou k 31. 12. 2022 a u ní není potřeba podávat výpověď. 

Co bude dál?

Skautská energie předpokládá, že v následujících letech bude trh energií i nadále procházet těžkou zkouškou a nyní je složité předvídat, kdy se trh stabilizuje a opět vytvoří dostatečně silné konkurenční prostředí, ve kterém je naše služba spojování velkého množství zákazníků bezkonkurenční a pro všechny velmi výhodná. 

Následující 3 roky setrváme u aktuálně vybraných dodavatelů a k soutěžím se vrátíme poté. V průběhu dalších let vás budeme informovat o našich aktivitách o Vašem možném zapojení. Zároveň budeme pečlivě dohlížet na plnění podmínek ze strany dodavatelů a budeme zde pro Vás, abychom Vám případně pomohli zjednat nápravu.

Skautská energie bude průběžně zajišťovat výhodná řešení pro nové zájemce. Nebudete-li spokojeni s případnou úpravou podmínek u stávajících dodavatelů, doporučujeme zkontrolovat aktuální nabídku na našem webu www.skautskaenergie.cz.  Naše skautské callcentrum vám bude vždy k dispozici. 

Pokud se rozhodnete setrvat s námi v projektu Skautská energie a podporovat tak činnost naší skautské organizace, budeme moc rádi.

Za tým Skautské energie 

Tomáš Slavík, ředitel

Mohlo by vás ještě zajímat

Zákazníci CENTROPOL ENERGY v roce 2024 na elektřině významně uspoří

Zákazníci CENTROPOL ENERGY v roce 2024 na elektřině významně uspoří

Pro naše zákazníky s opakovaným fixním produktem elektřiny u CENTROPOL ENERGY jsme zajistili výhodné podmínky na rok 2024. Domácnosti je získají automaticky, u právnických osob a podnikatelů bude potřeba podpis dodatku se změnou produktu na levnější.

Skautská energie chystá návrat k pravidelnému soutěžení

Skautská energie chystá návrat k pravidelnému soutěžení

Skautská energie připravuje návrat k původnímu nastavení naší služby - tedy k pravidelnému soutěžení výhodných podmínek mezi dodavateli.  Současný vývoj trhu zatím pro návrat k soutěžím ideální není, ale věříme, že se prostředí v blízkých letech může stabilizovat. Více o současné situaci a o našich plánech si přečtete v tomto článku. 

Zákazníci Kolibřík Energie mají šanci na odškodnění.

Zákazníci Kolibřík Energie mají šanci na odškodnění.

Skautská energie ve spolupráci se společností LitFin zajišťuje pro všechny zájemce z řad zákazníků poškozených porušením smluv ze strany bývalého dodavatele Kolibřík Energie koordinovanou snahu o získání odškodnění.