Šetřete energiemi levněji. Získejte dotaci až 150 tisíc Kč např. na zateplení domu nebo výměnu oken

24. března 2023

Máte nízký příjem a chcete zlepšit energetickou účinnost svého domova? Nový program Nová zelená úsporám Light nabízí možnost získat dotace na drobné úpravy, které vám pomohou snížit náklady na energie. Navíc, můžete se ucházet i zpětně, pokud jste již provedli některá z těchto opatření. Přečtěte si, jak to funguje.

Nová zelená úsporám Light je tu pro vás! Tento nový program poskytuje dotace na drobné úsporné opatření ve vašem domě, a to i zpětně. Přečtěte si více o tom, kdo může získat peníze, na co je možné je využít a jak se přihlásit.

Pro koho je Nová zelená úsporám light?

Dotace Nová zelená úsporám Light je určena pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinných domů nebo trvale obývaných rekreačních staveb, pokud:

 • pobírají starobní důchod nebo
 • pobírají invalidní důchod III. stupně nebo
 • pobírají/pobírali příspěvek na bydlení v období mezi 12. 9. 2022 a datem podání žádosti – není nutné po celou tuto dobu, stačí po nějaký časový úsek v tomto období.

Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům / rekreační stavba ve vašem (spolu)vlastnictví a současně jste v něm měli trvalý pobyt déle než od 12. září 2022. Výše uvedené podmínky musí splňovat všichni členové domácnosti kromě nezletilých dětí nebo zletilých studujících.

Na webu NZÚ Light je řada otázek, které mohou ujasnit, zda máte nárok na dotaci i vy.

Co lze z dotace financovat?

Tyto dotace lze použít na menší úpravy spojené s energetickou úsporou:

 • Zateplení fasády
 • Zateplení střechy
 • Zateplení stropu pod půdou domu
 • Zateplení podlahy
 • Výměnu oken
 • Výměnu vchodových dveří

Dotace mohou být využity i v případě, že jste již provedli některá z těchto opatření po 12. září 2022.

Jak se přihlásit?

Pro získání dotace můžete provádět opatření vlastními silami nebo s pomocí odborníků. Na webu Nová zelená úsporám (NZÚ) naleznete seznam specialistů, kteří vám mohou pomoci.

Podání žádosti je možné před, během nebo po provedení úsporných opatření. Můžete také požádat o zálohu, která vám bude vyplacena předem.

Pro podání žádosti si založte Identitu občana a aktivujte ji pomocí bankovní identity nebo na Czech Pointu.

Přihlaste se do informačního systému AIS SFŽP ČR přes tlačítko „Podat žádost“ na webu NZÚ, zaregistrujte se a vyplňte formulář žádosti.

Co budete potřebovat pro žádost?

 • Fotografie míst, která chcete upravit (původní okna, dveře, nezaizolovaná střecha atd.).
 • Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují zástupci konzultačních středisek EKIS a M-EKIS.
 • Doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu (např. poslední výpis z účtu s vaším jménem nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu).
 • Potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Kolik můžete získat?

Na jeden rodinný dům je možné získat dotaci až do 150 tisíc Kč. Pro větší úpravy můžete žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Pokuj jste mezi těmi, komu je dotace určena, doporučujeme ji využít. Možná zcela zdarma tak můžete zajistit úpravy vašeho bydlení, které vám do budoucna zajistí výraznou úsporu na nákladech za energie. 

A pokud mezi příjemce této dotace nepatříte, dejte o ní vědět vašim rodičům nebo těm z vašeho okolí, komu je určena. 

Mohlo by vás ještě zajímat

Zákazníci CENTROPOL ENERGY v roce 2024 na elektřině významně uspoří

Zákazníci CENTROPOL ENERGY v roce 2024 na elektřině významně uspoří

Pro naše zákazníky s opakovaným fixním produktem elektřiny u CENTROPOL ENERGY jsme zajistili výhodné podmínky na rok 2024. Domácnosti je získají automaticky, u právnických osob a podnikatelů bude potřeba podpis dodatku se změnou produktu na levnější.

Skautská energie chystá návrat k pravidelnému soutěžení

Skautská energie chystá návrat k pravidelnému soutěžení

Skautská energie připravuje návrat k původnímu nastavení naší služby - tedy k pravidelnému soutěžení výhodných podmínek mezi dodavateli.  Současný vývoj trhu zatím pro návrat k soutěžím ideální není, ale věříme, že se prostředí v blízkých letech může stabilizovat. Více o současné situaci a o našich plánech si přečtete v tomto článku. 

Zákazníci Kolibřík Energie mají šanci na odškodnění.

Zákazníci Kolibřík Energie mají šanci na odškodnění.

Skautská energie ve spolupráci se společností LitFin zajišťuje pro všechny zájemce z řad zákazníků poškozených porušením smluv ze strany bývalého dodavatele Kolibřík Energie koordinovanou snahu o získání odškodnění.