Rozesíláme nové smlouvy s Kolibříkem

Smlouvy na plyn s Kolibříkem již máte u sebe. U elektřiny se čekalo na vaši volbu zelené elektřiny. Ale i smlouvy o ní už k vám míří. Zkontrolujte si, zda vám dorazila a zda údaje v ní odpovídají vašemu nastavení. 

Smlouvy na elektřinu jsou postupně zákazníkům rozesílány s plánem dokončit rozesílku do konce září 2020

Jaké smlouvy posíláme?

Jak u elektřiny, tak i v případě plynu, mají zákanzíci uzavřenou smlouvu o dodávkách s dodavatelem. Nyní tedy až do konce roku s Yello, případně s Armex Energy. Od Nového roku je zajištěn nový dodavatel - Kolibřík energie. A právě s ním vám postupně uzavíráme a generujeme smlouvy. Původní smlouvy jsou na dobu určitou, není tedy třeba je nijak vypovídat. 

Jak k vám dorazí?

Veškerou komunikaci se snažíme dělat on-line, takže smlouvy najdete ve vašem e-mailu. Posíláme vám je buď jménem Terra Group Investments (u našich původních zákazníků) nebo prostřednictvím Občanům (u zákazníků, kteří vstoupili v posledních letech). 

Je třeba něco podepisovat nebo kontrolovat?

Smlouvy už nepodepisujete. Na základě plné moci, kterou jste v rámci projektu Skautská energie udělili společnosti Občanům, resp. Terra Group Investments, podepsal tento zprostředkovatel smlouvu za vás. Vy si ji můžete jen zkontrolovat a případně někam založit. 

Kontrolu doporučujeme z toho důvodu, že na smlouvě je uvedena cena. Ta by měla odpovídat novým cenám Skautské energie - viz ceník. U elektřiny záleží na tom, zda jste zažádali o volbu zelené skautské elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo nikoli - pak máte standardní cenu. V případě, že zjistíte nesrovnalosti, obraťte se co nejdříve na společnost Občanům, nejlépe prostřednictvím e-mailu skautska.energie@setrimeobcanum.cz. A to i v případě, že žádnou smlouvu do konce září neobdržíte. 

Aktualizujeme data, možná vám zavoláme

Může se stát, že vám pracovník zprostředkovatele (Občanům, resp. Terra Group) zavolá a bude s vámi chtít rychle aktualizovat vaše kontaktní údaje a výši záloh, které nyní platíte. Je to z důvodu přípravy vašeho převodu k novému dodavateli Kolibřík energie a cílem je, abyste u něj měli hned vše aktuální.  

Chcete s námi každý měsíc ušetřit?

Mohlo by vás ještě zajímat