Přidejte se k hromadnému vymáhání pohledávky u Kolibřík Energie

17. února 2022

Na základě slibu, který jsme na podzim dali zákazníkům Skautské energie, jsme začali na přelomu roku 2021 a 2022 hledat vhodného partnera, který nám pomůže s uplatněním nároku na náhradu škody v souvislosti s porušením smluvních povinností ze strany Kolibřík Energie. 
 
Skautská energie se opakovaně pokoušela s dodavatelem i s jeho mateřskou společností Armex Energy jednat a zajistit pro zákazníky akceptovatelné řešení. Jak jsme již dříve podrobně popsali, dodavatel dosud pochybení neuznává a adekvátní kompenzaci nenabízí. 
 
Není možné dopustit, aby se firmy a podnikatelé beztrestně obohacovali a profitovali na nedodržení smluv a vydělávali na neštěstí desítek tisících domácností i firem, kterým způsobili nemalou škodu. Dodavatel si nemůže dovolit bez náhrady odstřihnout zákazníky a levné přednákupy energií, které pro ně učinil, použít na jiné, pro něj lukrativnější obchody.Dodavatelé spoléhají na to, že se s nimi drobní zákazníci nebudou soudit, a tak jim jejich nefér praktika projde. Proto je potřeba naše jednotlivé malé pohledávky spojit do jedné velké a vytvořit proti nim dostatečnou protiváhu, která bude mít šanci na úspěch.

Máme partnera pro soudní spor

Po důkladném zvážení jsme pro spolupráci vybrali společnost LitFin, která je specialistou na skupinové spory a zastupuje mimo jiné i bývalé klienty společnosti Bohemia Energy. 
 
LitFin je unikátní projekt, který propojuje jednotlivé poškozené, advokátní kanceláře a investory. V rámci kauz, které LitFin řeší, poškození nic neplatí. Všechny advokáty i soudní poplatky hradí investoři. 
 

Jak budeme postupovat

Protože v ČR není uzákoněn institut hromadné žaloby a musely by se složitě vést desetitisíce samostatných soudních sporů, zvolili jsme pro společný postup jiný model řešení. My poškození, kteří se rozhodneme připojit se, postoupíme LitFinu své pohledávky a ten je sloučí do jedné velké, kterou pak bude po Kolibřík Energii, potažmo dalších odpovědných subjektech vymáhat. 
 
Kupní cenu pohledávky jsme v rámci dohody s LitFinem stanovili na 75 % z částky, kterou se podaří vymoci. To znamená, že pokud spor vyhrajeme (případně dojde-li k dohodě o mimosoudním vyrovnání) a nárokované peníze budou vyplaceny, LitFinu připadne 25 % a zbytek se rozdělí mezi poškozené podle výše jejich pohledávek.  

Jak se přihlásit k hromadnému postupu

Škody budou nabíhat až do konce platnosti smlouvy, kterou Kolibřík Energie porušila. Své pohledávky tedy můžete připojit kdykoliv do konce roku 2022. Je však lepší, když registraci učiníte co nejdříve. Později se vám připomeneme s potřebou nahrát poslední vyúčtování od současných dodavatelů a od začátku budeme s předpokládanou výší vaší pohledávky počítat. Získáme tak přesnější představu o celkové vymáhané náhradě a bude tak možné brzy zahájit kroky k jejímu vymáhání.
 
Společnost LitFin zřídila pro naši komunitu poškozených speciální web www.smlouvajezavazek.cz, na kterém můžete po jednoduché registraci vyplnit smlouvu a nahrát doklady o vzniklé škodě, resp. rozdílné hodnotě nákladů za elektřinu a plyn, kterou jste měli smluvně danou a kterou jste nyní nuceni zaplatit. 

Přihlášení pohledávky ve 2 jednoduchých krocích

  1. Zaregistrujte se na www.smlouvajezavazek.cz a podepište jednoduchou smlouvu o postoupení pohledávky. 
  2. Nahrajte skeny nebo fotky smluv a vyúčtování od DPI a nových, dražších dodavatelů energií. 

Podáváme trestní oznámení

V průběhu ledna 2022 jste možná zaznamenali e-mail od Kolibřík Energie plný nepravd a zkreslených verzí reality. Tato komunikace měla pravděpodobně za cíl snížit počet případných žalujících. Kromě aktivních kroků v oblasti vymáhání pohledávky pracujeme na trestním oznámení ohledně toho, co se v Kolibřík energie a Armex Group v minulém roce stalo. 
 
Porušením smluvních povinností ze strany dodavatele Kolibřík Energie vzniklo na podzim přes 20 tisíc poškozených s více než 30 tisíci odběrnými místy. Předpokládaná škoda bude nabíhat až do konce roku 2022 a podle našich odhadů může vyšplhat na více než 750 milionů Kč. 
 

Komunikaci s vámi řeší LitFin

Spor, který nás čeká, bude plně v režii LitFinu a délku jeho trvání odhadujeme v řádech měsíců až let. Věříme ale, že na konci nás čeká vítězství a spravedlnost. 

Pokud budete potřebovat poradit nebo pomoci s registrací či s nahráním potřebných dokumentů, kontaktujte prosím LitFin (viz kontakty na webu projektu www.smlouvajezavazek.cz). Na callcentrum Skautské energie se prosím obracejte pouze v případě, že odbavení přes LitFin nebude fungovat. 

Společný postup je věc čistě dobrovolná. Vítězství není zaručeno. Rozhodnete-li se náhradu škody neřešit nebo budete-li vymáhat náhradu škody samostatně, je to samozřejmě také zcela v pořádku. 

Mohlo by vás ještě zajímat

Chyba v rozeslané informaci o cenách u elektřiny u CENTROPOL ENERGY pro rok 2024. Platí původně slíbené ceny.

Chyba v rozeslané informaci o cenách u elektřiny u CENTROPOL ENERGY pro rok 2024. Platí původně slíbené ceny.

Technická chyba u dodavatele způsobila chybné informování zákazníků. Zajistili jsme, aby opravdu platili původně ohlášené nižší ceny. Za chybu se jménem dodavatele omlouváme.

"IČO zákazníkům" CENTROPOL ENERGY doporučujeme podepsat novou smlouvu a změnit produkt

"IČO zákazníkům" CENTROPOL ENERGY doporučujeme podepsat novou smlouvu a změnit produkt

Firemní zákazníci odebírající elektřinu dostávají možnost změnou produktu zajistit výhodnější podmínky. V článku najdete představení změn a pokyny, jak vše správně odbavit.

LitFin zahajuje insolvenční řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

LitFin zahajuje insolvenční řízení pro odškodnění poškozených zákazníků Kolibřík Energie

Po pečlivém zvážení a konzultacích s odborníky se LitFin rozhodl pro cestu insolvenčního řízení. Proč? Protože věří, že tato metoda má potenciál zajistit nejvyšší možné uspokojení Vašich nároků a zároveň se jeví jako nejefektivnější cesta z časového hlediska.