Nová generace geotermálních sond RAUGEO PE-Xa green

Současné nastavení environmentálního uvažování jednoznačně směřuje k obnovitelným zdrojům energie. Využití tepla z půdy se v ČR realizuje většinou pomocí hloubkových vrtů osazených geotermálními sondami. REHAU se jejich výrobou zabývá už nějakou dobu, nové poznatky a především zkušenosti z realizace vedly v posledních letech k výrazným vylepšením.

Odměnou je prodloužení životnosti a zajištění bezporuchovosti sond. Poškozená nebo dokonce nefunkční sonda znamená nejen nákup nové, ale především opětovné provedení nákladného hloubkového vrtu. Na co je tedy při realizaci dát pozor? A v čem nová generace sond RAUGEO PE-Xa green exceluje?

Princip fungování je jednoduchý – do provedeného hloubkového vrtu se zavede sonda (potrubí). Médiem pro přenos tepla je kapalina uvnitř, která získanou energii přemění pomocí tepleného čerpadla poháněného elektromotorem nebo plynovým motorem na energii tepelnou. Protože potřebujeme dostat sondu do takové hloubky, kde je teplota stálá a neovlivňují ji žádné vnější vlivy (pro ČR přibližně hloubka pod 18 m), většina sond je v našich geologických podmínkách vedena do cca 100 m a její výkon se tak pohybuje okolo 4,5–5 kW. Náklady na provedení takového vrtu a následné osazení sondy jsou značné a mnohonásobně převyšují cenu vlastního materiálu (pohybujeme se okolo 1 000 Kč/metr). Přitom při poškození samotné sondy a tím pádem snížení efektivity nebo úplném znehodnocení není možné pouze vyměnit kus za kus – vždy je nutné provést nový vrt a nové osazení.

Celý článek si přečtěte na https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/21021-nova-generace-geotermalnich-sond-raugeo-pe-xa-green