Nabídka Pražské plynárenské skončila. Všem přihlášeným jsme zaslali smlouvy.

Po třech týdnech skončila platnost nabídky Pražské plynárenské u SKautské energie. Všem zákanzíkům, kteří do 15. listopadu 2021 potvrdili plnou moc jsme zajistili a jejich jménem uzavřeli smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu. Smlouvy jsme všem odeslali na e-mail

Nyní dodavatel Pražská plynárenská zpracovává změnu dodavatelele - jakmile obdrží od Operátora trhu (OTE) schválení, bude vám přidělen termín zahájení dodávek a dodavatel vás kontaktuje prostřednictvím SMS a e-mailu. Následně mohou zákazníci provést samoodečet a nahlásit ho svému distributorovi. 

Nabídka pro domácnosti

Od 16. 11. mohou noví zájemci z řad domácností vybírat mezi nabídkou s pevnou cenou od MND a mezi nabídkou se spotovými cenami od Bidli.  

Nabídka pro firmy a organizace

Subjekty s IČO mají u Skautské energie od 16. listopadu nabídku omezenou pouze na spotový produkt od Bidli

Budoucí nabídky

Trh energií je stále velmi nestabilní a není dobře předvídatelné, jakým směrem se za pár dní či týdnů vydá. Dosud bylo naší maximální prioritou postarat se o zákanzíky, kteří skončili v režimu dodavatele poslední instance (DPI). 

Vývoj trhu nadále sledujeme a chceme zajistit v v dalších měsících nabídku zajímavou pro další zájemce. Jakmile se objeví příležitost, pokusíme se ji využít a zákazníkům nabídnout. Může se tak stát, že časem MND otevře nabídku i pro firmy nebo že se vrátíme ke spolupráci s Pražskou plynárenskou v upravené podobě. Stejně tak se může stát, že aktuální nabídky MND či Bidli skončí a budou nahrazeny jinými. 

Naší snahou bude u všech budoucích nabídek udržet závazek pouze do konce roku 2022 tak, abychom od 1. 1. 2023 opět mohli těžit ze spojení obrovského množství spotřebitelů a vyjednat si tak velmi dobré podmínky. 

Mohlo by vás ještě zajímat

Skončila registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Jaký bude další postup?

Skončila registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Jaký bude další postup?

Registrace poškozených zákazníků ke společnému postupu usilujícímu o náhradu škody skončila. Jaký je další postup pro řádně přihlášené?

Stát zastropuje ceny energií. Co to znamená a jak se na rok 2023 připravit? 

Stát zastropuje ceny energií. Co to znamená a jak se na rok 2023 připravit? 

Jaké budeme platit ceny za energie v roce 2023? Jak se mě týká zastropování cen a jakou pomoc od vlády mohu čekat? Mám řešit smlouvu na rok 2023?

20. září končí možnost registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Získané prostředky budou rozděleny pouze mezi přihlášené.

20. září končí možnost registrace poškozených zákazníků k náhradě škody. Získané prostředky budou rozděleny pouze mezi přihlášené.

Registrace poškozených zákazníků k náhradě škody je otevřena již jen do 20.9.2022. Nutnou podmínkou pro zařazení mezi řádně přihlášené je dodání podepsané smlouvy o postoupení pohledávky nejpozději do 30. 9.2022