Nabídka Pražské plynárenské skončila. Všem přihlášeným jsme zaslali smlouvy.

Po třech týdnech skončila platnost nabídky Pražské plynárenské u SKautské energie. Všem zákanzíkům, kteří do 15. listopadu 2021 potvrdili plnou moc jsme zajistili a jejich jménem uzavřeli smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu. Smlouvy jsme všem odeslali na e-mail

Nyní dodavatel Pražská plynárenská zpracovává změnu dodavatelele - jakmile obdrží od Operátora trhu (OTE) schválení, bude vám přidělen termín zahájení dodávek a dodavatel vás kontaktuje prostřednictvím SMS a e-mailu. Následně mohou zákazníci provést samoodečet a nahlásit ho svému distributorovi. 

Nabídka pro domácnosti

Od 16. 11. mohou noví zájemci z řad domácností vybírat mezi nabídkou s pevnou cenou od MND a mezi nabídkou se spotovými cenami od Bidli.  

Nabídka pro firmy a organizace

Subjekty s IČO mají u Skautské energie od 16. listopadu nabídku omezenou pouze na spotový produkt od Bidli

Budoucí nabídky

Trh energií je stále velmi nestabilní a není dobře předvídatelné, jakým směrem se za pár dní či týdnů vydá. Dosud bylo naší maximální prioritou postarat se o zákanzíky, kteří skončili v režimu dodavatele poslední instance (DPI). 

Vývoj trhu nadále sledujeme a chceme zajistit v v dalších měsících nabídku zajímavou pro další zájemce. Jakmile se objeví příležitost, pokusíme se ji využít a zákazníkům nabídnout. Může se tak stát, že časem MND otevře nabídku i pro firmy nebo že se vrátíme ke spolupráci s Pražskou plynárenskou v upravené podobě. Stejně tak se může stát, že aktuální nabídky MND či Bidli skončí a budou nahrazeny jinými. 

Naší snahou bude u všech budoucích nabídek udržet závazek pouze do konce roku 2022 tak, abychom od 1. 1. 2023 opět mohli těžit ze spojení obrovského množství spotřebitelů a vyjednat si tak velmi dobré podmínky. 

Mohlo by vás ještě zajímat

Skautská energie připravuje řešení pro zákazníky na období od roku 2023

Skautská energie připravuje řešení pro zákazníky na období od roku 2023

V tuto chvíli probíhá výběrové řízení - oslovili jsme vybrané dodavatele a diskutujeme s nimi řešení, která přicházejí v úvahu. Zvažovaným řešením je i setrvání u stávajících dodavatelů s prodloužením smluv. Cílem je zajistit pro všechny naše zákazníky nabídku řešení dodávek elektřiny i plynu pro následující roky. Bude na každém, zda se rozhodne nabídku využít.

Přistupujeme k hromadnému vymáhání pohledávky u Kolibřík Energie

Přistupujeme k hromadnému vymáhání pohledávky u Kolibřík Energie

Zajistili jsme řešení společného postupu vymáhání škod po dodavateli Kolibřík Energie, který zastavením dodávek porušil smlouvy se zákazníky. Nyní se můžete každý bývalý zákazník Kolibřík Energie připojit k hromadnému vymáhání pohledávky.

Kolibřík Energie / ARMEX popisuje zákazníkům svoji verzi příběhu. Ta ale není pravdivá

Kolibřík Energie / ARMEX popisuje zákazníkům svoji verzi příběhu. Ta ale není pravdivá

V týdnu od 10. ledna rozeslala Kolibřík Energie, dřívější dodavatel Skautské energie a dceřiná společnost ARMEX ENERGY a.s. opět svoji verzi příběhu, jak došlo k ukončení dodávek zákazníků Skautské energie. Příběh, jak jej Kolibřík Energie popisuje, zamlčuje různé skutečnosti a obsahuje nepravdy.