Nabídka Pražské plynárenské skončila. Všem přihlášeným jsme zaslali smlouvy.

Po třech týdnech skončila platnost nabídky Pražské plynárenské u SKautské energie. Všem zákanzíkům, kteří do 15. listopadu 2021 potvrdili plnou moc jsme zajistili a jejich jménem uzavřeli smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu. Smlouvy jsme všem odeslali na e-mail

Nyní dodavatel Pražská plynárenská zpracovává změnu dodavatelele - jakmile obdrží od Operátora trhu (OTE) schválení, bude vám přidělen termín zahájení dodávek a dodavatel vás kontaktuje prostřednictvím SMS a e-mailu. Následně mohou zákazníci provést samoodečet a nahlásit ho svému distributorovi. 

Nabídka pro domácnosti

Od 16. 11. mohou noví zájemci z řad domácností vybírat mezi nabídkou s pevnou cenou od MND a mezi nabídkou se spotovými cenami od Bidli.  

Nabídka pro firmy a organizace

Subjekty s IČO mají u Skautské energie od 16. listopadu nabídku omezenou pouze na spotový produkt od Bidli

Budoucí nabídky

Trh energií je stále velmi nestabilní a není dobře předvídatelné, jakým směrem se za pár dní či týdnů vydá. Dosud bylo naší maximální prioritou postarat se o zákanzíky, kteří skončili v režimu dodavatele poslední instance (DPI). 

Vývoj trhu nadále sledujeme a chceme zajistit v v dalších měsících nabídku zajímavou pro další zájemce. Jakmile se objeví příležitost, pokusíme se ji využít a zákazníkům nabídnout. Může se tak stát, že časem MND otevře nabídku i pro firmy nebo že se vrátíme ke spolupráci s Pražskou plynárenskou v upravené podobě. Stejně tak se může stát, že aktuální nabídky MND či Bidli skončí a budou nahrazeny jinými. 

Naší snahou bude u všech budoucích nabídek udržet závazek pouze do konce roku 2022 tak, abychom od 1. 1. 2023 opět mohli těžit ze spojení obrovského množství spotřebitelů a vyjednat si tak velmi dobré podmínky. 

Mohlo by vás ještě zajímat

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Od 1. 1. 2023 již není možné nabízet tzv. spotové tarify běžným domácnostem. Vláda svým nařízením zakázala novým zájemcům nabízet produkt, který má minimálně v období zastropovaných cen nejlepší šanci zajistit lidem levnější náklady na energie. Stávající smlouvy zůstávají platné.

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

Ať už se účestníte procesu zajištění náhrady škody skrze LitFin, nebo ne, doporučujeme, abyste ke konci roku nahlásili distribuci stav vašeho měřidla samoodečtem.

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Vyplnění nové smlouvy je potřeba učinit co nejdříve, aby se převod k 1. 1. v pořádku stihl. Žádáme zákazníky o součinnost.